facebook RSS # #

22.02.2019 08:22

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2016-12-15 15:12       aktualizacja: 2016-12-15 17:03       RIO
  A A A

Szkoła bez granic. RIO: dopuszczalny jest dowóz dzieci poza terytorium gminy

Szkoła bez granic. RIO: dopuszczalny jest dowóz dzieci poza terytorium gminy
Gmina może opłacić przewóz dzieci
do szkoły w innej gminie
Fot.Fotolia
Gmina może zapewnić dowóz dzieciom do szkoły znajdującej się poza jej terytorium – wynika ze stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

Wniosek dotyczący problematyki finansowania dojazdu dziecka do szkoły znajdującej się poza właściwym obwodem szkolnym skierował do RIO wójt gminy Kaliska (województwo pomorskie) Sławomir Janicki. Jak czytamy w odpowiedzi, „za dopuszczalne należy uznać zapewnienie przez gminę dowozu dzieciom do innego obwodu w ramach jednej gminy, jak również zapewnienie im dowozu do stosownej szkoły znajdującej się poza terytorium danej gminy”.

Jak zauważono w opinii RIO, ten kierunek interpretacyjny znajduje uzasadnienie m.in. w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie (sygn. akt I SA/Rz 699/15). Wskazano w nim, powołując się na argumenty podniesione w skardze, że rodzicom (opiekunom dzieci) z mocy art. 32 Konstytucji RP przysługuje prawo wyboru szkoły, do której ma uczęszczać dziecko.

Według sądu „należy odrzucić, aby intencją ustawodawcy było uniemożliwienie gminom bezpłatnego dowozu dzieci do szkół, w sytuacji gdy zamieszkują one poza obwodem danej szkoły, albo nawet poza terytorium gminy”.

Prowadziłoby to bowiem, jak zauważono w orzeczeniu, do nieuprawnionego nierównego traktowania ze względu na miejsce zamieszkania ucznia, przy jednoczesnym zagwarantowaniu możliwości wyboru szkoły.

„Co istotne, Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 22 września 2016 r. oddalił skargę kasacyjna od (…) wyroku (sygn. akt 11 GSK 3305/15), tym samym akceptując opisany wyżej kierunek rozważań” – czytamy w stanowisku Izby.

Jak podkreśliła RIO, realizacja tego zadania ma jednak wyłącznie charakter fakultatywny i zależy od decyzji danej jednostki, dysponującej odpowiednimi środkami finansowymi. Zatem realizacja zależy od autonomicznej decyzji danej jednostki samorządu terytorialnego, a w konsekwencji nie może być traktowana jako obowiązek.

Podobną opinię wydała Regionalna Izby Obrachunkowa w Szczecinie, w której podkreślono, że uwzględniając samorządność gminy, prawo wyboru szkoty przez rodziców oraz dobro dzieci, gmina może ponosić wydatki związane z transportem dzieci, jeżeli wydatek ma podstawę prawną do jego dokonania i jest ujęty w uchwale budżetowej.

kic/Serwis Samorządowy PAP
TAGI: DZIECKO , FINANSE , RIO
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25