facebook RSS # #

16.01.2019 10:13

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-03-14 18:42       aktualizacja: 2017-03-15 18:11       RIO
  A A A

Reforma RIO. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych

Reforma RIO. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych
Fot. L. Szymański/PAP
Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt nowelizacji ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, który przewiduje m.in. objęcie kontrolą RIO osób prawnych, na które wpływ mają samorządy czy związki międzygminne.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów podkreśliła w komunikacie, że zmiany zaproponowane w projekcie „ograniczą zjawisko nadmiernego zadłużania się gmin. Regionalne izby obrachunkowe będą mogły szybciej i sprawniej reagować w sytuacjach pogarszającego się stanu finansów jednostek samorządu terytorialnego”.

Nowelizacja ustawy przewiduje, że w wyniku z prowadzonej działalności kontrolnej regionalne izby obrachunkowe będą musiały powiadamiać organy ścigania o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia.

Ponadto w projekcie ustawy zaproponowano, objęcie nadzorem uchwał zmieniających uchwałę budżetową, a także uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany.

Projekt zezwala również prezesowi izby na poinformowanie organu sprawującego nadzór nad jednostką o fakcie braku zawiadomienia przez tę jednostkę o wykonaniu wniosków pokontrolnych bądź o nieuzasadnionym ich niewykonywaniu.

Zmiany zakładają także, że niektórym rozstrzygnięciom nadzorczym będzie mógł być nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Jak przekonuje KPRM „jest to szczególnie ważne w przypadkach, gdy jednostka samorządu terytorialnego – w związku ze złym stanem finansowym lub obstrukcją jednego z organów – nie jest zdolna do wykonywania zadań publicznych”.

Projekt nowelizacji przewiduje również, że komisje przeprowadzające konkursy na prezesów izb obrachunkowych będą powoływane przy prezesie Rady Ministrów, nie zaś jak do tej pory w ramach konkretnej izby.

Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 3 miesięcy od daty publikacji w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem wybranych regulacji, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Źródło: KPRM

mm/Serwis Samorządowy PAP
TAGI: RIO
 
KOMENTARZE: 8 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-05-31 14:29:41
mariolka3: RIO szkoli pracowników swoich,, a kiedy się wyszkolą i mogą już samodzielnie pracować to uciekają do gmin bo tam im lepiej płacą,,,bo takie kiepskie są zarobki w rio...pracownicy sprawdzają uchwały, sprawozdania czy kontrolują w gminach i mniej zarabiają kilkakrotnie od kontrolowanego ? np. Skarbnika? i ma nie być korupcji? ,,dlatego nad tym Rząd powinien pomyśleć uważam.
 
2017-03-17 21:16:31
dociekliwy: Ciekawe,że mało kto dostrzega prawdziwe zagrożenie dla samorządu wynikające z "reformy rio". Chodzi o zmianę sposobu wyłaniania kandydata na prezesa rio. Wprawdzie proponuje się konkurs ale będzie on w KPRM - mię a skład komisji konkursowej gwarantuje że prezesem zostanie ten kto ma nim zostać czyli "nasz człowiek" gotowy na wszystko ,dyspozycyjny i realizujący politykę partii rządzącej w zakresie robienia dobrych zmian w samorządzie terytorialnym.Gdyby jednak to wyzwanie go przerosło w każdej chwili będzie można go odwołać bowiem nowe przepisy przewidują jako przyczynę "zaistnienie dysfunkcji w funkcjonowaniu rio".Ta reforma rio to niestety koniec apolitycznych prezesów organów nadzoru i kontroli nad samorządem czego chyba nie uświadamiają sobie samorządowcy. A jak wiadomo, aktualnie na powołania nowych prezesów oczekuje większość rio w których upłynęły kadencje dotychczasowych, co uświadamia skalę zmian.
 
2017-03-17 19:55:51
kasiak: RIO ma dobrze wyszkolonych ludzi,,,tylko zbyt często odchodzą z tej instytucji z racji zbyt niskich zarobków,płaca nie jest adekwatna do wymogów wiedzy w zakresie budżetu finansów publicznych ,sprawozdawczości itd..
 
2017-03-16 08:13:12
B: warto również zwrócić uwagę na wysokość wynagrodzeń kontrolerów NIK i RIO, bo są ogromne rozbieżności na niekorzyść Regionalnych Izb Obrachunkowych.
 
2017-03-16 08:12:04
B: warto również zwrócić uwagę na wysokość wynagrodzeń kontrolerów NIK i RIO, bo są ogromne rozbieżności na niekorzyść Regionalnych Izb Obrachunkowych.
 
2017-03-15 15:32:27
mirek: to wszystko robi sie śmieszne. Krążenie w około "złego" samorzadu nie jest wyjściem z sytuacji. Przy takim rozwiązaniu następny organ będzie batem na samorząd. Wystarczyłoby wprowadzić odpowiedzialność karną dla tych prezesów RIO którzy "zamykali oczy" i pozwalali funkcjonować tym samorządom w których dochodziło pod okiem prezesów RIO do brania kredytów w parabankach, gdzie prezesi udzielali pozytywnych opinii do wykonania budżetu gminy w którym to budżecie są wykazane kredyty zaciągane bez zgody rady Gminy bądź nawet - o zgrozo - bez opinii organu Prezesa. To on do cholery nie widzą że w budżetach są wykazywane kredyty nie posiadajace takich zgód. Trzeba karać tych co kontrolowali w sposób aby nic nie zauważyć. Mistrzem w te klocki jest szczecińskie RIO. Gratulacje dla tam zasiadającego. I teraz daj takiemu władzę w karaniu burmistrzów. Daje głowe że zacznie szukać u tego którego nie lubi. Jestem zdziwiony stanowiskiem, że jak kontrolujący dostanie władzę to świat sie zmieni. Oni to wszystko bardziej jeszcze spaprają. "Powodzenia" tym trendom. Z Bogiem.
 
2017-03-14 22:37:50
Ola: Nareszcie coś zmienia się na lepsze, bo dziś niby RIO kontroluje, ale z tej kontroli tak naprawdę niewiele wynika-niewiele się zmienia. Warto by się też zastanowić, czy zadania kontrolne RIO i NIK nie będą się dublowały.
 
2017-03-14 19:17:31
kryteria: Niezbędna jest także rozszerzanie kryteriów nadzoru i kontroli RIO i NIK, tak, aby oba te organy mogły badać wszystkie jednostki i wszystkie ich zadania pod kątem wszystkich 4 kryteriów: legalności, gospodarności, rzetelności i celowości(obecnie RIO ma już prawo kontroli gospodarności wykonywania zadań zleconych JST, gospodarność JST kontroluje NIK). Najważniejszym z punktu zarządzania publicznymi pieniędzmi i majątkiem jest kryterium gospodarności. Analiza kontrolowanej działalności pod kątem gospodarności ma wskazać, czy pieniądze wykorzystywane były oszczędnie i wydajnie, a nakłady były proporcjonalne do uzyskanych efektów. W razie stwierdzenia szkód kontrolerzy sprawdzają, czy zostały wykorzystane wszelkie możliwości, aby im zapobiec lub ograniczyć ich wielkość. https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/kryteria-kontroli-nik.html

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25