facebook RSS # #

17.01.2019 06:56

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-07-13 12:50       aktualizacja: 2017-07-14 12:06       RIO
  A A A

Szczegóły weta. Uzasadnienie weta w Sejmie; komentarze pozytywne

Szczegóły weta. Uzasadnienie weta w Sejmie; komentarze pozytywne
Fot. PAP/J. Turczyk
Do Sejmu trafiła w czwartek odmowa podpisania przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych wraz z uzasadnieniem. Prezydent wskazał m.in. że natychmiastowe odwołanie lub zawieszenie organów zarządzających JST jest nadmierną ingerencją w działalność samorządu.

W uzasadnieniu decyzji, prezydent zaznaczył, że projekt noweli w trakcie prac parlamentarnych uległ istotnym zmianom, których "znaczenie dla funkcjonowania samorządu terytorialnego znacząco wykracza poza pierwotnie deklarowany cel ustawy".

W ocenie prezydenta nadmierną ingerencję w działalność samorządu stanowi możliwość natychmiastowego odwołania przez premiera wójta, rozwiązania zarządu powiatu lub województwa oraz zawieszenia organów jednostek samorządu terytorialnego i powołanie zarządu komisarycznego na dwa lata.

Nowelizacja umożliwia izbom szerszą kontrolę. Zgodnie z nią inspektorzy będą badać nie tylko jak dotąd, legalność wydatków, ale też gospodarność "w zakresie tzw. tytułów dłużnych i w oparciu o kryterium rzetelności". Prezydent zwrócił uwagę, że kryterium "gospodarności" nie zostało zdefiniowane, co sprawia, że celem nadzoru będzie także "zapewnienie wykonywania zadań publicznych w sposób preferowany przez organy sprawujące nadzór".

Zastrzeżenia prezydenta wzbudziło także zniesienie procedury konkursowej przy wyłanianiu prezesów i członków kolegiów izb, przyznanie premierowi swobody powoływania i odwoływania prezesów izb i za ich pośrednictwem pozostałych członków kolegiów oraz zniesienie zasady parytetu samorządu terytorialnego w wyłanianiu członków kolegium izby.

Serwis Samorządowy PAP zwrócił prośbą o komentarz ws. prezydenckiego weta do polityków i samorządowców.

Pozytywnie oceniam decyzję prezydenta o zawetowaniu ustawy Regionalnych Izbach Obrachunkowych. Andrzej Duda przychylił się do naszego wniosku o przyjrzenie się ustawie z wskazaniem niekonstytucyjności poszczególnych przepisów – powiedział Andrzej Porawski, sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, dyrektor biura Związku Miast Polskich.

Porawski komentował decyzję prezydenta, który w środę zawetował ustawę o RIO. To pierwsza ustawa zawetowana przez prezydenta, która została przygotowana za rządów PiS. Odmowa podpisania ustawy przez głowę państwa oznacza, że trafi ona do Sejmu do ponownego rozpatrzenia.

Według dyrektora ZMP istnieją szanse na to, że Sejm utrzyma weto prezydenta. „Myślę, że Sejm nie będzie chciał mierzyć się z prezydentem na odrzucanie, tylko merytorycznie rozpatrzy uwagi głowy państwa. Sądzę jednak, że podjęta zostanie próba jakiejś korekty i mimo wszystko przeprocedowania ustawy o RIO.

Weto pozytywnie ocenia również rzecznik prasowy PO Jan Grabiec. „To dobra wiadomość, że nowelizacja ustawy o RIO została zawetowana, ponieważ narusza ona przepisy konstytucji dotyczące niezależności samorządu. Niewątpliwie jest to krok w dobrą stronę i będziemy w Sejmie głosować przeciw odrzuceniu weta prezydenta” – zapowiedział.

Grabiec podkreślił, że utrzymanie prezydenckiego weta w Sejmie zależy od stanowiska całej opozycji i części większości parlamentarnej. „Zobaczymy jak zachowają się pozostałe kluby. Nowoczesna miała jednoznaczne stanowisko. Niestety szanse na utrzymanie weta prezydenta są niewielkie. Nie sądzę, żeby przy samej mobilizacji opozycji do czegoś takiego mogło dojść” – dodał.

Z kolei poseł PiS Piotr Uściński, który jest jednym z autorów ustawy, zaznaczył, że prezydent ma konstytucyjne prawo do zawetowania ustawy i z tego prawa skorzystał. „Prezydent ma prawo do weta i szanujemy to. My w parlamencie zaakceptowaliśmy projekt ustawy, prezydent jednak doszedł do innego wniosku. Będziemy analizowali jego argumentację i zastanawiali się co dalej” – powiedział poseł.

Uściński podkreślił również, że klub parlamentarny PiS nie podjął jeszcze decyzji co do głosowania ws. weta. „Bez opublikowania pełnego uzasadnienia trudno mi oceniać, czy odrzucimy weto prezydenta” – dodał.

Członek klubu Kukiz’15, przewodniczący komisji samorządu terytorialnego Andrzej Maciejewski również nie zadeklarował, jak zagłosują posłowie klubu. „Na tym etapie nie mogę powiedzieć jak zagłosujemy. Jest to decyzja, która zapadnie najpierw w klubie. Na tym etapie, bez poznania uzasadnienia kancelarii prezydenta, nie mogę powiedzieć jak zagłosujemy. Ta decyzja zapadnie najpierw w klubie” – podkreślił.

Jednocześnie zaznaczył, że w jego opinii Regionalne Izby Obrachunkowe są „anachroniczne, skostniale i wymagają reformy„.

Odmowa podpisania ustawy przez prezydenta oznacza, że trafia ona do Sejmu do ponownego rozpatrzenia. Sejm odrzuca weto prezydenta większością trzech piątych głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

mm/ woj/
 
KOMENTARZE: 10 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-07-19 08:40:44
Tomasz Wojtania: Twórcy samorzadow popelnili błąd w 1999 roku wprowadzajac 3 stopniowy kompletnie zbędny podzial samorządów. Nie znam praktyków widzących sens w tamtych zmianach. Powstały gigantyczne koszty i nakłady a efektów jak nie było ... tak nie ma.

A z drugiej strony porównaj sobie samorządowcu ustawę o systemie rad narodowych z obecnymi przepisami. Prawie te same rozwiązania.

Jedynie samorzad gminny się sprawdził i ten trzeba wzmocnić tak ja to proponuję.
 
2017-07-18 11:08:31
samorządowiec: Miałam okazję czytać protokoły NIK - w tych przypadkach dopiero można się popłakać! Z wypowiedzi Pana wynika, że nie zna Pan założeń utworzenia samorządów i rio. A szkoda, bo warto, zanim się wygłasza jakieś komentarze... Twórcy samorządów z pewnością teraz cierpią, także ci w grobach...
 
2017-07-17 23:19:55
Tomasz Wojtania: ... nie znam wypowiedzi samorządowców o dobrze działającej RIO, wręcz przeciwnie.

Nie do końca zgadzam się a argumentami dot. zwolnień, odpraw, itd.itp. Czasem traci się pracę i już.

Z RIO jak z sądownictwem. Bez wymiany kadrowej nic a nic nie drgnie w polskim samorządzie terytorialnym. Najlepszym rozwiązaniem byłoby to co kiedyś było napisane w projekcie Konstytucji Prawa i Sprawiedliwości....czyli likwidacja RIO. Jak czytam protokoły pokontrolne to czasem płakać się chce. Przykładowo wymyślony przez RIO Gdańsk zakaz udzielania zaliczek. Tam on działa a reszta Polski pamięta o KC. Fundusz alimentacyjny i księgowanie należności jako zobowiązań. Dochody i należności w kwotach netto czyli naruszanie prawa bilansowego. To przykłady patologii w RIO. Bez zmian kadrowych nic się w RIO nie zmieni.A ponadto....

Mamy przecież NIK.
 
2017-07-17 09:44:32
samorządowiec: Jeżeli słusznymi zmianami nazywa Pan "wygaszenie" (czy taka forma zwolnienia grupowego jest znana Kodeksowi pracy?) prezesów i kolegium, bez wypowiedzenia, bez odpraw i innych praw (jak przy rozwiązaniu umowy o pracę) oraz bez vacatio legis ustawy, to gratuluję poglądów. Nie należy bowiem zapominać, że to też ludzie, mają rodziny, zobowiązania, kredyty, choroby i dzieci na utrzymaniu... Wzmocnienie roli RIO nie wymaga chyba zmiany obsady kadrowej na swoich i podległych sobie, no chyba, że się mylę... Ale takie myślenie to nie moja bajka.
A wzmocnienia roli samorządów można dokonać innymi ścieżkami, bez dokonywania destrukcji innych, dobrze funkcjonujących (o czym mówią sami samorządowcy) instytucji.
 
2017-07-15 12:47:20
Tomasz Wojtania: ...nie najmądrzejszy ale mam swoją wiedzę i doświadczenie z kilkuset samorządów i z administracji rządowej, gdyż od 20 lat wykładam finanse publiczne i rachunkowość budżetową.

Uważam, że aby coś wreszcie w Polsce się zmieniło należy zmienić system zarządzania Państwem. I nie chodzi tu tylko o sądownictwo. Wymiar sprawidliwości to tylko jeden element.

Polsce jest potrzebna reorganizacja/restrukturyzacja państwa i co najważniejsze WZMOCNIENIE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE.

Chodzi o to, że Państwo powinno wzmocnić samorząd gminny i miejski konsolidując zadania JST w gminach. Gminy powinny przejąć zadania powiatu, a tzw. gminy "obwarzankowe" powinny zostać zlikwidowane/połączone w jeden ośrodek decyzyjny.

Powiaty powinny zostać zlikwidowane. Jednakże zastanowił bym się nad alternatywnym rozwiązaniem, tzn. zmienił bym kompletnie zadania powiatów, tak aby nie porywały się z zadaniami gmin.

Mam pewność, że gdyby dać powiatom jedno zadanie: ochrona zdrowia, i gdyzby składka zdrowotna stała się dochodem budżetu powiatu, a rada powiatu i władze powiatu zajmowały się jedynie zadaniem "Zdrowie" to po kilku latach mielibyśmy sieć ochrony zdrowia jak należy i na dodatek sprawnie działającą.

Województwa samorządowe powinny zostać przekształcone w tworzone z mocy prawa związki komunalne gmin z terenu danego województwa.

Rada gminy wybierałaby jednego swojego przedstawiciela/delegata do rady takiego związku. Lub byłby nim z mocy prawa wójt, burmistrz, prezydent. Do dyskusji kto.

Na czele takiego województwa powinien stać przedstawiciel rządu czyli wojewoda, a nie marszałek. Rząd musi przecież koordynować swą politykę z samorządem tak aby realizować zadania rządu i samorządu....czyli PAŃSTWA.

Nastąpiłoby wówczas połączenie wojewódzkiej administracji rządowej z samorządową na poziomie regionów a gminy poprzez przedstawiciela/delegata miałyby bezpośredni wpływ na to co się dzieje w regionie i w Państwie.

Środkami unijnymi decydowałby region pod kontrolą wojewody czyli państwa. Skończono by bzdury z budowaniem lotnisk aquaparków itp. gdzie popadnie.

Zdecydowanie powinno się połączyć gminy "obwarzankowe" tak aby na danym terenie był jeden ośrodek decyzyjny ... a nie gmina wiejska i gmina miejska i jeszcze starostwo. To absurd i patologia. I marnotrawstwo środków publicznych, które blokuje rozwój Polski.

Niewątpliwie wzmocniono by samorząd gminny gdyż dziś struktura organizacyjna samorządu jest nieefektywna i zbyt kosztowna. A najlepsze efekty ma samorząd gminny. I ten trzeba wzmocnić.

Powinno się też opracować również plan RESTRUKTURYZACJI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ poprzez reorganizację Rady Ministrów. Minister powinien być odpowiedzialny za swą część budżetu i podległe mu jednostki wykonujące zadania. Tak jak zrobiono ze spółkami Skarbu Państwa. Pieniądze powinny iść przez ministra odpowiedzialnego za swój budżet, a nie przez wojewodę w ślad za zadaniem do danej jednostki działającej w terenie. Powinno się zlikwidować jednostki wojewódzkie działające w zespoleniu pod wojewodą, gdyż inna rola powinna być przypisana wojewodą - zarządzanie regionem. Wojewodowie zarządzającymi regionami powinni przynajmniej częściowo uczestniczyć w pracach Rady Ministrów i współpracować z samorządami tworzącymi region.

Czy to centralizacja czy decentralizacja? A może 2w1 i wzmocnienie systemu zarządzania sektorem rządowym i samorządowym?

A z RIO coś trzeba zrobić i szkoda, że Prezydent zawetował te słuszne zmiany. Tym bardziej, że kryterium gospodarniości dotyczyło art 72 UOFP czyli długu państwowego....a państwo to i rząd i samorząd...

 
2017-07-14 09:35:43
samorządowiec: P. Wojtania jak zwykle, najmądrzejszy i wiele ma do powiedzenia na każdy temat. Jak naprawdę ma się wiedzę, to się na każdy temat nie wypowiada, bo jak ktoś jest do wszystkiego, to jest do niczego... Pozdrawiam
 
2017-07-14 09:15:58
W.B.: Z uzasadnienia "Prezydent uznał,że natychmiastowe odwołanie organów zarządzających JST jest nadmierną ingerencją w działalność samorządu" koniec cyt. Idąc tym tokiem myślenia to niedługo będziemy mieli drugie weto prezydenta, gdyż odwołanie wszystkich sędziów Sądu Najwyższego jest szokującą ingerencją w wymiar sprawiedliwości - dobrze myślę, czy coś pomyliłem?
 
2017-07-14 07:43:12
sekretarz: Panie Tomaszu, czy wg Pana reforma i centralizacja to to samo?
 
2017-07-13 21:14:06
wyborca: to po kiego... w ogóle nad tym procedowano? nie można była najpierw z prezydentem to przedyskutować? Trochę to dziwnie wygląda, jak prezydent z PIS wetuje projekty PIS.
 
2017-07-13 16:31:10
Tomasz Wojtania: Zaczyna mnie intrygować, że zmiany dot. funkcjonowania izb, powoływania prezesów czy kompetencji prędzej czy później padają i nie dochodzą do skutku?

Byłem kiedyś świadkiem na konferencji w KPRM jak 3 Prezesów RIO podeszło do autora ówczesnych zmian ustawy o RIO, a planowano wtedy za czasów gdy UOFP pisał duet Gilowska-Misiąg, poważne zmiany w funkcjonowaniu Izb, i mówiło...po co to zmieniać, po co...to i tamto....itp.itd. Nie będę pisał co konkretnie mówili. W każdym razie zmian nie było.

Jak to się dzieje, że ustawy usprawniające pracę RIO albo są wetowane albo znikają z obrad sejmu?

Przecież RIO jest instytucją która wymaga w trybie pilnym głębokiej reformy i restrukturyzacji.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25