facebook RSS # #

17.01.2019 06:50

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-08-07 16:21       aktualizacja: 2017-08-08 12:57       RIO
  A A A

Finanse z błędem. RIO o nieprawidłowościach wykrytych w samorządowych rachunkach

Finanse z błędem. RIO o nieprawidłowościach wykrytych w samorządowych rachunkach
Fot. Fotolia
Jednostkami samorządu terytorialnego, w których przeciętnie występowało najwięcej naruszeń prawa i nieprawidłowości wykrywanych podczas jednej kontroli, były gminy wiejskie. Najmniej uchybień popełniono w powiatach - poinformowała Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych.

W sprawozdaniu z działalności RIO i wykonania budżetu przez JST w 2016 r. wynika, że w gminach wiejskich w czasie jednej kontroli RIO wykrywano średnio 15 nieprawidłowości. Niewiele mniej, 14,5 uchybień występowało w gminach miejsko-wiejskich oraz w miastach na prawach powiatu. Z kolei najmniej naruszeń wykryto w gminach miejskich (12,5) oraz w powiatach (9,9).

Jak poinformowała KR RIO, najwięcej stwierdzonych nieprawidłowości wykryto w zakresie działań z związanych z realizacją budżetu, które stanowiły prawie 37 proc. wszystkich uchybień. Naruszenia w zakresie dochodów i przychodów stanowiły 21 proc. wszystkich nieprawidłowości, a uchybienia w kwestii wydatków i rozchodów 12 proc. Z kolei ponad 30 proc. zaleceń pokontrolnych dotyczyło naruszeń księgowych i sprawozdawczych.

Do najczęstszych naruszeń wykrytych przez izby należało m.in. nieterminowe regulowanie zobowiązań, nieprawidłowe sporządzanie sprawozdań, nieweryfikowanie lub nierzetelne weryfikowanie deklaracji podatkowych, niezgodne z obowiązującymi przepisami ustalanie i wypłacanie wynagrodzeń pracowników oraz niewłaściwe ustalanie wartości zamówienia publicznego.

„W szeregu kontrolowanych jednostek stwierdzono nieprawidłowe stosowanie klasyfikacji budżetowej polegające na zliczaniu do wydatków majątkowych wydatków o charakterze remontowym bieżącym. W ten sposób powstały nieprawidłowości w obliczeniu indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia gminy oraz relacji dochodów bieżących do wydatków bieżących budżetu” – wyjaśniono w sprawozdaniu RIO.

Krajowa Rada RIO podkreśliła również, że jedna z gmin w woj. małopolskim przeznaczyła na pokrycie wydatków budżetowych środki pochodzące z konta sum depozytowych, które nie stanowią środków publicznych.

Kontrole wykazały również, że w regulaminie wynagradzania pracowników zatrudnionych w urzędzie gminy w woj. kujawsko-pomorskim określono minimalny i maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego dla burmistrza i skarbnika. W ocenie RIO pozostawało to sprzeczne z ustawą o pracownikach samorządowych, ponieważ kwoty wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie powołania lub wyboru są uregulowane w rozporządzeniu Rady Ministrów.

Z kolei podczas kontroli przeprowadzonej w jednej z opolskich gmin ustalono, że doszło do bezpodstawnego upoważnienia skarbnika do prowadzenia wszelkich spraw dotyczących funkcjonowania administracji gminnej w przypadku nieobecności wójta i sekretarza gminy. RIO oceniła, że na stanowisku skarbnika zbiegły się kompetencje kontrolne i decyzyjne. W konsekwencji doszło do zmiany planu dochodów i wydatków gminy na 2016 r. przez nieuprawnionego do tej czynności skarbnika.

W 2016 r. RIO przeprowadziły łącznie 1299 kontroli. W rezultacie przeprowadzonych czynności stwierdzono ponad 14 tys. nieprawidłowości na poziomie zbliżonym do lat poprzednich.

mm/
TAGI: RIO
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25