facebook RSS # #

15.02.2019 23:21

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-09-04 16:29       aktualizacja: 2017-09-04 12:31       RIO
  A A A

RIO o subrogacji. Instytucja subrogacji ustawowej nie ma odzwierciedlenia we wskaźniku zadłużenia JST

RIO o subrogacji. Instytucja subrogacji ustawowej nie ma odzwierciedlenia we wskaźniku zadłużenia JST
Fot. Fotolia
Zmiana wierzyciela przejmującego dług gminy nie wymaga zmian w budżecie po stronie przychodów i rozchodów - uważa RIO w Opolu.

Z prośbą o interpretację przepisów zwróciła się do RIO gmina Brzeg, która w ramach restrukturyzacji zadłużenia chciała zmienić wierzyciela. Zmiana miała być dokonana na podstawie art. 518 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 459 ze zm.). W wyniku tej operacji środki finansowe zostałyby przekazane bezpośrednio na rachunek bankowy dotychczasowego wierzyciela.

W wyjaśnieniach RIO w Opolu przypomniała, że zgodnie z przywołanym art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego osoba trzecia, która spłaca wierzyciela, nabywa spłaconą wierzytelność do wysokości dokonanej zapłaty, jeżeli działa za zgodą dłużnika w celu wstąpienia w prawa wierzyciela; zgoda dłużnika powinna być pod nieważnością wyrażona na piśmie.

„Z treści cyt. przepisu wynika, że w wyniku subrogacji następuje zmiana wierzyciela, lecz sama wierzytelność w wyniku jej spłacenia nie wygasa. Przedmiotowy stosunek zobowiązaniowy trwa nadal ze zmienionym podmiotem występującym w roli wierzyciela. Natomiast wstąpienie następuje wyłącznie do wysokości dokonanej zapłaty. Nie dojdzie również do zaciągnięcia zobowiązania, tym samym nie zwiększy się kwota zadłużenia gminy" - wyjaśniła RIO.

Izba zwróciła przy tym uwagę, że instytucja subrogacji ustawowej nie kreuje nowego zobowiązania finansowego i nie ma odzwierciedlenia w relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zdaniem RIO, w związku z tym, że środki te nie przechodzą przez rachunek budżetu jednostki, nie  zaistnieje konieczność zmiany budżetu po stronie przychodów i rozchodów.

mp/

TAGI: FINANSE , RIO
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-09-05 10:27:17
skarbnik: subrogacją najbardziej zainteresowane się instytucje parabankowe. Proszę uważać
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25