facebook RSS # #

15.02.2019 19:36

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-09-15 16:40       aktualizacja: 2017-09-15 14:58       RIO
  A A A

Długi JST. Ekspert o zadłużeniu samorządów w parabankach

Długi JST. Ekspert o zadłużeniu samorządów w parabankach
Fot. PAP/M. Obara
Według danych RIO w 2016 r. w tzw. parabankach zadłużonych było 38 samorządów na kwotę 164 mln zł. Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o finansach publicznych, który ma umożliwić wcześniejszą spłatę długu przez samorządy i zwiększyć ich bezpieczeństwo finansowe poprzez m.in. wprowadzenie wymogu uzyskania przez JST pozytywnej opinii od RIO o możliwości spłaty zadłużenia w przypadku chęci zaciągnięcia pożyczki.

W ocenie Grzegorza Kubalskiego, wicedyrektora biura Związku Powiatów Polskich jest to daleko idąca ingerencja w samodzielność samorządów. Ekspert sugeruje wprowadzenie mechanizmu upadłości komunalnej.

O przyczynach i skali zadłużania się samorządów w parabankach oraz sposobach przeciwdziałania temu zjawisku mówi Grzegorz Kubalski w rozmowie z Serwisem Samorządowym PAP.

Dlaczego jednostki samorządu terytorialnego zaciągają kredyty w parabankach?


G. Kubalski: - Samorządy decydują się na zaciąganie pożyczek w parabankach zwykle wówczas, gdy znalazły się w sytuacji przymusowej, a banki na komercyjnych warunkach nie chcą już im udzielić pożyczki. Sytuacja przymusowa to chociażby brak środków na utrzymanie codziennego funkcjonowania, czy dokończenie inwestycji.

Ile jednostek samorządu terytorialnego posiada zobowiązania w parabankach?

- Jest to skala dotycząca około trzydziestu JST. Z punktu widzenia całości systemu samorządu terytorialnego są to przypadki jednostkowe.

Jak dużo tracą samorządy poprzez zadłużanie się w parabankach?

- Jest to ciężkie do określenia. Jeżeli dana JST musi wybrać pomiędzy zaciągnięciem pożyczki w parabanku a wstrzymaniem wypłaty wynagrodzeń pracownikom, to nie za bardzo wiadomo jak porównywać straty. NIK określił natomiast, że koszty związane z wykorzystaniem niestandardowych operacji finansowych, w tym pożyczek w parabankach są przeciętnie o około 20 proc. wyższe niż kredytu bankowego. W poszczególnych przypadkach odsetek ten bywa wyższy – sięgając 70 proc.

Czy istnieją mechanizmy wsparcia samorządu zadłużonego w parabanku przez rząd?

- Takich mechanizmów systemowych nie ma, a być powinny. Jednak nie polegające na prostym przekazaniu pieniędzy. Ja jestem zwolennikiem wprowadzenia instytucji upadłości komunalnej – mówiąc w uproszczeniu - odpowiednika upadłości konsumenckiej na poziomie JST. Zdolność upadłościowa powoduje, że ktoś, kto udostępnia środki danego samorządu musi się liczyć z tym, że te środki zostaną potencjalnie utracone – pojawia się tym samym naturalna bariera przed zadłużeniem. Nie z powodu jakichś odgórnych regulacji prawnych, lecz ze względu na brak chętnych do wspierania samorządów, które w praktyce już utraciły płynność finansową.
Nie powinien natomiast powstać system gwarantujący automatyczne pokrycie z budżetu państwa zadłużenia w parabankach. System taki zachęcałby samorządy do zadłużania się – a przecież nie o to chodzi.

Jak ocenia Pan pomysł Ministerstwa Finansów dotyczący wprowadzenia wymogu uzyskania przez JST pozytywnej opinii od RIO o możliwości spłaty zadłużenia w przypadku chęci zaciągnięcia pożyczki?

- Oceniam ten pomysł negatywnie. Istotą samorządu jest samodzielne podejmowanie decyzji. Natomiast jeśli określone działania muszą być poprzedzone decyzją organu będącego poza strukturą samorządu to nie jest dobre rozwiązanie. Zgodnie z propozycją ma to dotyczyć wszystkich samorządów, a nie tylko jednostek, które mają przekroczony próg ostrożnościowy. Oznacza to przykładowo, że jeżeli władze Warszawy będą chciały wziąć kredyt na dużą inwestycję miejską to będą musiały się zapytać RIO o zgodę. A to już zbyt daleko idąca ingerencja w samodzielność samorządu. Nie może być tak, że RIO decyduje o możliwości zaciągnięcia kredytu przez JST będące w dobrej sytuacji finansowej.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Mateusz Mikowski
TAGI: FINANSE , RIO
 
KOMENTARZE: 4 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-09-21 09:50:05
Tomasz Wojtania: A dlaczego nie wprowadza się do UOFP zapisu, że JST jeśli mają potrzeby pożyczkowe to mogą je zrealizować jedynie w BGK.

Dlaczego w BGK nie miałby pełnić roli banku finansującego deficyty budżetowe JST.

Dług publiczny JST byłby wtedy pod pełną kontrolą państwa.
 
2017-09-18 12:43:27
kij: Broń nas Pnie Boże przed takimi "prawdziwymi ekspertami ",jedynym sensownym rozwiązaniem jest służba cywilna w samorządzie, tak jak to jest u naszych zachodnich samorządowców. Niezależna od wybranych działaczy samorządowych profesjonalna kadra urzędników komunalnych nigdy nie pozwoli sobie na szaleństwa w parabankach, bo podcinałaby pod sobą gałąź na której siedzi.
To całkiem inaczej niż wybrańcy na 4-lata, którym wszystko jedno co będzie po nich; a uzależnianie od łaskawości urzędników państwowych(RIO) i ich humorów to zabijanie samorządności i przeniesienie odpowiedzialności na to i tak już wszechmogące PAŃSTWO !!!!
 
2017-09-18 09:21:22
Adam Głębski: A co jest dziwnego w wydawaniu opinii przez RIO w zakresie zaciągania długu? Przecież z tego punktu widzenia nie ma znaczenia czy dług jest zaciągany w podmiocie działającym w oparciu o ustawę Prawo bankowe - czy też o inne regulacje.

Opinie o możliwości spłaty kredytu/pożyczki były i są nadal wydawane (art. 92 ust. 2 ustawy o finansach publicznych).
Znikłby jedynie jeden z elementów "reklam" parabanków - dajemy pieniądze bez konieczności uzyskania opinii RIO.

Adam Głębski
 
2017-09-15 14:28:56
prawdziwy ekspert: Właśnie tak wyglądają niektóre JST bo takich mamy "ekspertów". Nie można żyć ponad stan. Ciekaw jestem czy w podobnym tonie ten tzw. "ekspert" realizuje wydatki ze swojego budżetu domowego.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25