facebook RSS # #

17.10.2019 23:51

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-12-07 10:44       aktualizacja: 2017-12-07 10:22       RIO
  A A A

Za optymistycznie. Lucyna Hanus z KR RIO o błędach przy planowaniu inwestycji

Za optymistycznie. Lucyna Hanus z KR RIO o błędach przy planowaniu inwestycji
Fot. Forum Nowoczesnego Samorządu
W optymistycznych prognozach dotyczących inwestycji samorząd nie przewiduje wzrostu wydatków bieżących po ich zakończeniu – mówi Lucyna Hanus z KR RIO.

Serwis Samorządowy PAP: Podczas Forum Nowoczesnego Samorządu bankowcy podkreślali, że wieloletnia prognoza finansowa nie ma właściwie większego znaczenia w procesie finansowania inwestycji…


Lucyna Hanus, zastępca przewodniczącej Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych: Wieloletnia prognoza finansowa jest planem finansowym. Wielkości budżetowe dotyczące inwestycji są prognozowane wówczas, gdy jest ona przyjęta do realizacji. Problem dotyczy samego wyboru przedsięwzięć. Przyczyną niezachowania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych często jest realizacja inwestycji finansowanych kredytami, których możliwość spłaty oceniono zbyt optymistycznie.

Na czym polega ten optymizm?

- Zakres realizowanych inwestycji powinien być ustalany na podstawie rzetelnej oceny możliwości ich finansowania. W optymistycznych prognozach dotyczących inwestycji samorząd nie przewiduje wzrostu wydatków bieżących po ich zakończeniu. Planowane wydatki dotyczą tylko nakładów inwestycyjnych, nie zakłada się bowiem wzrostu kosztów związanych z utrzymaniem infrastruktury. Prawidłowe prognozowanie przyszłych wydatków bieżących ma istotne znaczenie w przypadku tych samorządów, których inwestycje z powodu położenia, liczby i struktury mieszkańców lub małej atrakcyjności dla inwestorów, nie spowodują w okresie spłaty długu wzrostu dochodów bieżących.

Samorządowcom brakuje trzeźwej oceny sytuacji?

- Budżet przygotowuje wójt, ale rada jest organem zatwierdzającym i powinna ocenić realność planowanych budżetów. Decyzję dotyczącą inwestycji samorząd podejmuje na podstawie szacunku kosztów uwzględniającego ceny rynkowe. Dopiero po realizacji zadania można ocenić jego wpływ na przyszłe wielkości budżetowe. Dlatego tak istotne znaczenie ma decyzja w sprawie wyboru inwestycji. Jeśli gmina ma ograniczone zasoby, a potrzeb jest wiele, to musi określić ich hierarchię i prawidłowo zarządzać długiem.

Są samorządy, które nie mają przekroczonego wskaźnika obsługi zadłużenia z art. 243, ale mimo to bank nie udziela im kredytu z powodu braku zdolności kredytowej.

Z czego wynika ten rozdźwięk?

- Z oceny potencjału ekonomicznego. Przykładowo, jeżeli w jednym roku gmina ma wysokie dochody ze sprzedaży majątku lub zwrotu podatku VAT, to ma nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, czyli tzw. nadwyżkę bieżącą, oraz środki na spłatę zobowiązań, ale tylko jednorazowo. Relacja z art. 243 będzie zachowana, ale nie dzięki stałym dochodom bieżącym. W ocenie banku świadczy to o braku zdolności kredytowej.

Czy KR RIO czeka na zapowiadane przez Ministerstwo Finansów zmiany w odbiurokratyzowaniu sprawozdawczości?

- Na bieżąco KR RIO opiniuje projekty zmian w przepisach dotyczących finansów publicznych. Projekt rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej nie wprowadza nowych obowiązków sprawozdawczych. Zmiany wynikają głównie z potrzeby doprecyzowania przepisów.

Dziękuję za rozmowę.

aba/
TAGI: INWESTYCJE , RIO
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25