facebook RSS # #

17.10.2019 23:39

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-01-24 14:07       aktualizacja: 2018-01-24 14:07       RIO
  A A A

Suma pożyczek. RIO: wartość kredytów krótkoterminowych w roku budżetowym ogranicza przyjęty limit zobowiązań

Suma pożyczek. RIO: wartość kredytów krótkoterminowych w roku budżetowym ogranicza przyjęty limit zobowiązań
Fot. Fotolia
Możliwość zaciągania kredytów krótkoterminowych w roku budżetowym ograniczona jest przyjętym limitem zobowiązań - przypomniała RIO w Opolu.

Jedna z gmin w woj. opolskim zwróciła się do RIO z prosbą o wyjaśnienie, czy określając  w uchwale budżetowej limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych należy ująć sumę wszystkich zaciągniętych w roku budżetowym kredytów krótkoterminowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.


W odpowiedzi RIO stwierdziła, że przy założeniu, że "spłacony kredyt krótkoterminowy nie sumuje się z zadłużeniem z tytułu nowego kredytu krótkoterminowego, możliwość zaciągania kredytów krótkoterminowych w roku budżetowym ograniczona jest przyjętym limitem zobowiązań, rozumianym jako maksymalna możliwość zaciągania zobowiązań w danym roku budżetowym".

Jednocześnie Izba przypomniała, że suma zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań 
z wyemitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, nie może przekroczyć kwoty określonej w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego.
 
Izba zwróciła przy tym uwagę na kwestię "przejściowego deficytu", wskazując, że może zostać on sfinansowany kredytem krótkoterminowym w rachunku bieżącym jednostki.

RIO podkreśliła, że kredyt krótkoterminowy służy do zapewnienia płynności w ciągu roku budżetowego w sytuacji przejściowego braku środków pieniężnych, wynikającego z różnicy pomiędzy wpływającymi dochodami budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a wykonanymi wydatkami budżetu tej jednostki (por. L. Lipiec - Warzecha, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz., Warszawa 2011, s. 481)". 

Izba przypomniała też, że do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, niezbędne jest upoważnienie udzielone organowi wykonawczemu przez organ stanowiący na podstawie art. 212 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, stanowiące fakultatywny element uchwały budżetowej. 

RIO podkreśliła, że w związku z tym, że budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki (art. 211 ust. 1 ustawy o finansach publicznych), nie uwzględnia się w nim tych zdarzeń finansowych, jak np. zaciąganie i spłata kredytu krótkoterminowego, które pozostają obojętne w stosunku do planowanych rocznych wielkości.


mp/
TAGI: FINANSE , RIO
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-01-25 09:03:21
finansista: Z wyjaśnienia Rio nie wynika cokolwiek(dalej nie wiadomo).

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25