facebook RSS # #

17.10.2019 23:50

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-08-07 12:44       aktualizacja: 2018-08-07 12:46       RIO
  A A A

Najem nie dług. RIO: wierzytelności z tytułu najmu systemu oświetleniowego nie zalicza się do długu

Najem nie dług. RIO: wierzytelności z tytułu najmu systemu oświetleniowego nie zalicza się do długu
Fot. Fotolia
Wierzytelności z tytułu długoterminowego najmu systemu oświetleniowego nie zalicza się do długu publicznego - uważa RIO w Gdańsku.

Miasto Sopot zwróciło się do RIO w Gdańsku z prośbą o zajęcie stanowiska w zakresie kwalifikowania zobowiązań z tytułu umowy długoterminowego najmu systemu oświetleniowego jako długu publicznego w rozumieniu art. 72 ustawy o finansach publicznych.

W odpowiedzi Izba przypomniała, że z literalnego brzmienia art. 72 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wynika, że wymieniony w niniejszym przepisie katalog tytułów, na które składa się państwowy dług publiczny ma charakter zamknięty. RIO wskazała, że także w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanego do państwowego długu publicznego wymieniono enumeratywnie zobowiązania składające się na dług publiczny. Według Izby przepisy te należy interpretować ściśle.

„Co prawda, zakwalifikowanie określonego zobowiązania jako długu publicznego w każdym przypadku wymaga uwzględnienia wszelkich okoliczności faktycznych wynikających z danego stosunku zobowiązaniowego, niemniej jednak, w ocenie tut. Izby, wierzytelności z tytułu czynszu wynikające z umów najmu, o których mowa w art. 659 i n. Kodeksu cywilnego, co do zasady, nie stanowią długu publicznego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych" - podkreśliła RIO.

Izba odniosła się też do problematyki zgodności z Konstytucją RP przepisów wyżej powołanego rozporządzenia. RIO wskazała, że co prawda przepisy niniejszego aktu wykonawczego, w szczególności § 3 pkt 2 zaliczający do grona kredytów i pożyczek również wiele innych rodzajów umów zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych, wzbudziły w doktrynie duże kontrowersje, „nie mniej jednak ostatecznie nie zostały uznane za niekonstytucyjne i nadal obowiązuję w obrocie prawnym, tym samym winny być respektowane".

mp/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25