facebook RSS # #

17.10.2019 23:55

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-09-18 14:30       aktualizacja: 2018-09-19 17:01       RIO
  A A A

RIO do zmiany. MSWiA chce wrócić do projektu nowelizacji ustawy o RIO

RIO do zmiany. MSWiA chce wrócić do projektu nowelizacji ustawy o RIO
Fot. PAP/M.Kaliński
Podczas wtorkowej uroczystości w Sejmie z okazji 25-lecia Regionalnych Izb Obrachunkowych wiceminister SWiA Paweł Szefernaker zaapelował o współpracę przy nowelizacji ustawy o RIO.   Nowelizację zawetował w ub.r. prezydent.  Andrzej Duda miał m.in. wątpliwości, czy ustawa w nadmierny sposób nie ingeruje w samodzielność jednostek samorządu terytorialnego

"Chciałbym, żebyśmy razem zasiedli i wrócili do tego projektu. Żeby był opracowany z państwa udziałem. Bo XXI wiek i mechanizmy, jakie przez ostatnie 25 lat poszły do przodu, potrzebują tego, aby mieli państwo takie narzędzia, które pozwolą państwu na jeszcze lepszą, skuteczniejszą i przede wszystkim, z państwa punktu widzenia, efektywniejszą pracę" - zwrócił się Szefernaker do reprezentantów izb.

Nowelizacja miała zmienić zasady wyłaniania prezesów izb i rozszerzyć ich uprawnienia nadzorcze nad jednostkami samorządu terytorialnego. Miała także wprowadzić zmiany w ustawach: o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym, samorządzie województwa, systemie ubezpieczeń społecznych oraz w Kodeksie wyborczym.

Zawetowane przepisy mówiły m.in., że premier mógłby nadać rygor natychmiastowej wykonalności rozstrzygnięciom RIO dot. odwoływania lub rozwiązywania organu wykonawczego jednostek samorządu terytorialnego, dawały też premierowi prawo zawieszenia organów jednostek samorządu terytorialnego i powoływania zarządu komisarycznego w razie "braku skuteczności" w wykonywaniu zadań publicznych.
Szerzej o sprawie pisaliśmy TUTAJ

Podczas uroczystości rocznicowej RIO Szefernaker podkreślał, że 25-letni okres funkcjonowania Izb potwierdził w praktyce ich ważną rolę, na którą wpłynęła "niezaprzeczalna ewolucja systemu finansów samorządowych, jak również wzrost zadań i roli samorządu terytorialnego w życiu publicznym".

Dodał, że znaczenie izb obrachunkowych zostało dostrzeżone także dzięki ogromowi pracy wykonanej przez ich pracowników. "Potwierdzają to m.in. zweryfikowane akty przez państwa - prawie 3 mln zbadanych uchwał i zarządzeń jednostek samorządu terytorialnego czy blisko 2 mln skontrolowanych sprawozdań".

"Sprawnie działająca administracja publiczna, w szczególności na poziomie jst stanowi podstawę budowania zaufania obywateli do państwa. Wymaga zatem aktywności służb publicznych oraz bieżącej analizy kompetencji i działania jej organów" - powiedział wiceminister.

"Przyznany jst szeroki zakres zadań i kompetencji wiąże się z udziałem w zarządzaniu środkami publicznymi. Czyni z samorządu terytorialnego niezwykle ważnego partnera dla wszystkich podmiotów życia publicznego w naszym kraju. Dlatego też zaangażowanie RIO poprzez waszą działalność nadzorczą i kontrolną, a także szkoleniową i informacyjną, jest istotnym gwarantem prawidłowego funkcjonowania samorządu terytorialnego w obszarze gospodarki finansowej" - dodał wiceminister.

"To właśnie m.in. od skuteczności organów nadzoru nad samorządem zależy w znacznej mierze stopień zaufania, którym obywatele darzyć będą instytucje publiczne" - podkreślał Szefernaker.

Regionalne Izby Obrachunkowe to organy nadzorujące i kontrolujące jednostki samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Prowadzą także działalność informacyjną i szkoleniową w sprawach budżetowych. Nie są elementem systemu organizacyjnego samorządu terytorialnego, lecz specjalnie powołaną instytucją państwową, sprawującą kontrolę. Są państwowymi jednostkami budżetowymi.

Od 1997 podstawy ich działalności są zapisane w art. 171 Konstytucji RP., który głosi m.in., że regionalne izby obrachunkowe są organami nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych. Nowelizacje ustaw dotyczących działania RIO nie wprowadziły zasadniczych zmian w ich kształcie. W całym kraju działa 16 RIO. Ich przedstawiciele są członkami Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych.

W rocznicowym podsumowaniu działalności RIO przewodnicząca Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych Grażyna Wróblewska wylicza, że w okresie od 1993 r. do 2017 r. nastąpił znaczący wzrost liczby zbadanych uchwał i zarządzeń (z 14 105 w 1993 r. do 172 227 w 2017 r.) oraz liczby wydanych opinii (z 4 030 w 1993 r. do 25 882 w 2017 r.).

"W ciągu 25 lat działalności, izby zbadały prawie 3 mln uchwał i zarządzeń, wydały prawie 470 tys. opinii, przeprowadziły prawie 34 tys. kontroli jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów oraz skontrolowały ponad 2,6 mln sprawozdań jednostek samorządu terytorialnego (w tym samorządowych osób prawnych w zakresie operacji finansowych)" - wyliczono.

Na początku działalności RIO blisko 100 proc. ogółu zbadanych aktów wydanych przez organy JST stanowiły uchwały w sprawie uchwalenia i zmian budżetu, w tym w stosunku do 26,7 proc. uchwał tej kategorii kolegia izb stwierdziły naruszenie prawa.

W 2017 r. uchwały w sprawie uchwalenia budżetu i zmian budżetu stanowiły 60,5 proc. ogółu zbadanych aktów wydanych przez organy JST, w tym w stosunku do 1,2 proc. uchwał tej kategorii stwierdzono naruszenie prawa.

Począwszy od 2011 r. kolegia izb badają legalność uchwał w sprawie wieloletnich prognoz finansowych i zmian tych uchwał. Dokumenty te stanowiły 12,4 proc. ogółu zbadanych uchwał w 2011 r., a ich udział wzrósł w 2017 r. do 15,7 proc. W 2011 r. naruszenie prawa w tej kategorii uchwał stwierdzono w stosunku do 7,7 proc. dokumentów, natomiast w 2017 r. w stosunku do 2,5 proc.

W ubiegłym roku izby sprawowały nadzór nad działalnością 2 972 JST, z tego 2 412 gmin, 66 miast na prawach powiatu, 314 powiatów, 16 województw samorządowych oraz 151 związków międzygminnych, 6 związków powiatów, 6 związków powiatowo-gminnych (spośród 221 zarejestrowanych) i związku metropolitalnego.

js/ woj/
TAGI: RIO
 
KOMENTARZE: 7 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-09-25 07:43:49
pulpet : Szczególnie Świętokrzyskie RIO tam jest folwark dziwię się ze jeszcze nie ma tam prokuratora przecie tam jest firma rodzina i jest gorzej niz u prywatnego w latach 90, 20 wieku
 
2018-09-24 22:17:09
Tomasz Wojtania: Oczywiste jest że RIO powinno być połączone z NIK. Takie rozwiązanie nie naruszałoby Konstytucji. Oczywiście gdyby RIO było jednostką organizacyją lub wydziałem NIK zajmującą się JST.

Ale wtedy trzeba zmienić zasady funkcjonowania NIK i zweryfikować pracowników zajmujących się kontrolą, a szczególnie ich kwalifikacje. Podobnie w RIO.

Dziś w RIO mamy niższe wymogi kwalifikacyjne na kontrolującego niż w odniesieniu do kontrolowanego, np. skarbnika czy księgowego.

Powoduje to patologie, gdyż RIO falandyzuje prawo bilansowe i budżetowe.

Trzeba też skończyć z patologią szkoleniową pracowników RIO. JAk ktoś kontroluje to nie szkoli bo to patologia i korupcjogenne postępowanie. O etyce nie wspominając.
 
2018-09-22 10:48:50
Kasikas: Praca RIO to stały, ciągły i stabilny nadzór nad pracą Rady Gminy i Organu wykonawczego,,,ciągła współpraca pozwoliła na wyeliminowanie wiele nieprawidłowości...tę codzienną żmudną pracę wykonuje przez wielu nie zauważany Wydział Analiz,,,tam codziennie bada się każdą uchwałę i sprawozdanie pod wieloma względami...siedzą jak mrówki i pracują za bardzo niskie pensje i to powinno się zmienić !
 
2018-09-21 08:25:23
aliankas: łatwo pisać rozwiązać ,,,połączyć,,,,głupota,,,po co rozwiązywać Firmę, co dobrze i to bardzo dobrze działa,,,?? pełno doradców a do pracy nikogo!
 
2018-09-19 13:46:30
konieczna zmiana: Połączyć RIO z NIK i usprawnić bieżący nadzór i kontrolę, bo jak przeglądnie się zalecenia RIO i NIK, to mało kto się nimi przejmuje, skoro się powtarzają. Obecnie zdarzają się sytuacje, że piastujący władzę w samorządzie zachowują się, jakby to był ich prywatny folwark. Aby coś zmieniło się na lepsze, to trzeba częstszych kontroli i egzekwowania odpowiedzialności za naruszenia, bo tu chodzi o publiczne mienie i pieniądze.
 
2018-09-19 08:07:03
om: Od fikcji do fikcji. Oczywiście, że dziś żadnego bieżącego nadzoru nad jst nie ma i reakcja następuje dopiero gdy "mleko się rozleje". Nie czas i nie miejsce w takim komentarzu na zastanawianie się, czy to dobrze, czy źle.
Natomiast rozwiązania forsowane przez PiS doprowadzą do tego, że demokracja lokalna stanie się fikcją. Bez zmiany konstytucji zostanie zlikwidowana. Wrócimy do tego co było kiedyś - mianowanie organów gmin przez wojewodę. Oczywiście są tacy, którzy uznają, że to dobrze, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.
 
2018-09-18 19:03:02
słabo działa: Albo zlikwidować RIO, albo połączyć je z NIK, aby miały więcej uprawnień kontrolnych i większe siły "przerobowe", bo dziś są 2 organy kontrolne, a gminy i tak bankrutują i nie ma właściwego nadzoru kontrolnego, skoro dopiero po latach wychodzą afery z prokuratorem lub CBA w tle. A przede wszystkim, to rozliczać te organy, czy wywiązują się ze swoich obowiązków wynikających z art. 304 k.p.k., bo bez tego, to mało kto się ich zaleceniami przejmuje.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25