facebook RSS # #

17.10.2019 01:11

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-01-08 11:14       aktualizacja: 2019-01-08 12:05       RIO
  A A A

Powiat nie sprząta. Dotacji celowej na zarządzanie kryzysowe powiat nie przekaże gminie na uprzątnięcie składowiska

Powiat nie sprząta. Dotacji celowej na zarządzanie kryzysowe powiat nie przekaże gminie na uprzątnięcie składowiska
Fot. PAP/A.Grygiel
Środków rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe powiat nie może przekazać gminie na uprzątnięcie pogorzeliska po nielegalnym składowisku śmieci - uważa RIO.

Jeden z powiatów zwrócił się do wrocławskiej RIO z pytaniem o możliwość rozwiązania rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego i przeznaczenie jej na pomoc finansową dla gminy na usunięcie pogorzeliska i odpadów powstałych po pożarze na nielegalnym składowisku odpadów, w ramach wykonania zastępczego.

W odpowiedzi Izba przypomniała, że z rezerwy na zarządzanie kryzysowe można dokonywać wydatków w granicach przypisanych zadań ustawowych i właściwości terytorialnej na podstawie okoliczności w zaistniałym stanie faktycznym wymagających szczególnych działań.

Jednocześnie RIO zwróciła uwagę, że zgodnie z art. 26 ust 1 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.) podmiotem zobowiązanym do usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania jest ich posiadacz. Jeżeli posiadacz nie usunie nielegalnie składowanych odpadów, obowiązek ten spoczywa na gminie, która w ramach wykonania zastępczego (egzekucji decyzji) ponosi koszty ich utylizacji.

Ponadto Izba wskazała, że w myśl art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) rezerwy celowe mogą być przeznaczone wyłącznie na cel, na jaki zostały utworzone, oraz wykorzystane zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową wydatków.

W ust. 2 powołanego artykułu ustawodawca wprowadził odstępstwo od powyższej zasady, stanowiąc, że po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji właściwej do spraw budżetu organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zarząd może dokonać zmiany przeznaczenia rezerwy celowej. RIO zaznaczyła, że przepis ten nie dotyczy jednak rezerwy celowej, której obowiązek utworzenia wynika z przepisu prawa materialnego.

W związku z powyższym, w ocenie RIO, nie jest możliwe rozdysponowanie rezerwy celowej na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego na pomoc finansową dla innej jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na wykonanie ciążących na niej obowiązków.

Według RIO w tej sytuacji możliwe jest np. udzielenie gminie pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze środków budżetu powiatu na podstawie art 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

mp/    
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-01-09 11:28:28
Piotr: Jak przeczytałem, to mowa jest o odpadach powstałych po pożarze. To nie jest chyba zadanie gminy.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25