facebook RSS # #

28.01.2020 05:32

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-07-31 12:10       aktualizacja: 2019-07-31 11:35       RIO
  A A A

Formularz do zmiany. RIO: najpóźniej do 4 maja 2020 gminy muszą zmienić wzory deklaracji śmieciowych

Formularz do zmiany. RIO: najpóźniej do 4 maja 2020 gminy muszą zmienić wzory deklaracji śmieciowych
Fot. PAP/G.Michałowski
Uchwały rad gmin w sprawie wzoru deklaracji śmieciowej wydane przed 4 maja 2019 r. trzeba będzie zmienić - przypomina RIO. Wszystko przez unijne przepisy o ochronie danych.  

W opublikowanym komunikacie RIO w Lublinie poinformowała o konieczności zmiany wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości. 

Jak podała Izba ma to związek z obowiązującą od 4 maja tego roku ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. z 2019 r. poz. 730).

Jak wyjaśniła RIO, przyjęcie tej ustawy miało na celu dostosowanie istniejących już przepisów prawnych do nowych europejskich i krajowych unormowań związanych z ochroną danych osobowych. Jedną z nich była ustawa z dnia 13 września 1994 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.).

Po nowelizacji jej dotychczasowy art. 6n ust. 1 pkt 1 stanowi, że rada gminy określa wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, z uwzględnieniem art. 6 m ust. 1a i 1b, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia, informacje wskazane w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm) oraz pouczenie, że deklaracja ta stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, a także informacje o terminach i miejscu składania deklaracji.

Z kolei stosownie do treści art. 165 ustawy nowelizującej (przepis przejściowy), dotychczasowe uchwały rad gmin w sprawie wzoru deklaracji śmieciowej wydane przed dniem wejścia w życie tej ustawy – tj. przed dniem 4 maja 2019 r. – zachowuje swoją moc do czasu wydania nowych uchwał na podstawie art. 6m ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów ustawy, czyli w praktyce do dnia 4 maja 2020 r.

Zdaniem RIO oznacza to, że stosowanie dotychczasowych deklaracji zostało ograniczone do wskazanego wyżej terminu, a rady gmin zostały zobowiązane do wprowadzenia w tym okresie nowych regulacji w tej sprawie odpowiadających rozszerzonemu, o kwestie odnoszące się do danych osobowych, zakresowi upoważnienia ustawowego.

mp/
TAGI: RIO , ŚRODOWISKO
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

ANKIETA

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25