facebook RSS # #

20.01.2020 04:54

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-10-28 12:18       aktualizacja: 2019-10-28 13:39       RIO
  A A A

Szambo bez dopłat. RIO: gmina nie może udzielać dopłat do wywozu szamba

Szambo bez dopłat. RIO: gmina nie może udzielać dopłat do wywozu szamba
Fot. Fotolia
Czy gmina może ustalić dopłaty do wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych? Z takim pytaniem zwróciła się do RIO w Krakowie jedna z małopolskich gmin.

W odpowiedzi Izba przypomniała, że zgodnie zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1152) rada gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców
usług, przy czym dopłatę gmina przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowokanalizacyjnemu.

RIO zwróciła uwagę, że w tej sytuacji koniecznym jest także uwzględnienie, iż przywołana ustawa definiuje pojęcie taryfy - zestawienie ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunki ich stosowania, a także pojęcie zbiorowego odprowadzania ścieków - działalność polegająca na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków, prowadzona przez
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

RIO podkreśliła jednak, że do wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych nie mają zastosowania przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, lecz przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1454). 

"W konsekwencji brak jest podstaw do wprowadzenia dopłat do wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych" - zaznaczyła RIO w wyjaśnieniach.


mp/
TAGI: ODPADY , RIO
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-10-29 15:21:56
om: Bardzo logiczne
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25