facebook RSS # #

19.01.2020 06:18

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-10-30 12:08       aktualizacja: 2019-10-30 12:10       RIO
  A A A

Pieniądze od firmy. RIO: gmina może przyjąć środki od firmy i przeznaczyć je na przebudowę drogi

Pieniądze od firmy. RIO: gmina może przyjąć środki od firmy i przeznaczyć je na przebudowę drogi
Fot. Fotolia
Gmina może przyjąć środki od przedsiębiorcy i przeznaczyć je na przebudowę drogi – wynika z opinii RIO w Kielcach.

Jedna z gmin woj. świętokrzyskiego zwróciła się do tamtejszej RIO z pytaniem, czy może przyjąć środki od prywatnego przedsiębiorcy i przeznaczyć je na realizację inwestycji dotyczącej przebudowy drogi gminnej, a także jak klasyfikować taką kwotę.

W odpowiedzi RIO wskazała, że zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 203), zadania w zakresie finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg gminnych oraz zarządzania nimi finansowane są z budżetów gmin. 

Izba zwróciła jednak uwagę, że zgodnie z art. 3 ust 5 powołanej ustawy, budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona dróg publicznych mogą być realizowane przy udziale środków rzeczowych i pieniężnych świadczonych przez osoby fizyczne i osoby prawne, krajowe i zagraniczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. 

„Zatem należy stwierdzić, że nie ma przeszkód prawnych, aby gmina mogła przyjąć środki od przedsiębiorcy i przeznaczyć je na realizację inwestycji dotyczącej przebudowy drogi gminnej” – wyjaśniła RIO. 

Izba wskazała przy tym, że tryb i zasady uzyskania dochodu, w tym wysokość środków oraz opis zakresu rzeczowego zadania, na które zostaną pozyskane środki, powinny wynikać z umowy zawartej pomiędzy gminą a przedsiębiorcą. 

Według RIO tego typu dochody gmina powinna zaplanować w budżecie w § 6290 „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.”

mp/
TAGI: FINANSE , RIO
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25