facebook RSS # #

19.02.2020 14:38

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-02-19 10:50       aktualizacja: 2018-02-19 15:25       STATYSTYKA
  A A A

GUS zaprasza. Konferencja z okazji 100-lecia Głównego Urzędu Statystycznego

GUS zaprasza. Konferencja z okazji 100-lecia Głównego Urzędu Statystycznego
Fot. GUS
Efektywność ekonomiczna i ryzyko finansowe JST – m.in. temu będzie poświęcona konferencja, która odbędzie 26-27 marca we Wrocławiu. Udział - bezpłatny.

„Statystyka publiczna w służbie samorządu terytorialnego – wyzwania innowacyjne” – to tytuł tej konferencji (poniżej w załączniku jej program), organizowanej z okazji obchodów 100-lecia GUS i Dnia Statystyki Polskiej. Udział w niej jest bezpłatny. Organizatorami są: Główny Urzędu Statystyczny, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne.

Jak piszą organizatorzy, „cele konferencji to przedstawienie i upowszechnienie nowych, innowacyjnych działań oraz identyfikacja wyzwań dla statystyki publicznej i jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie budowy systemu diagnozowania, monitorowania i ewaluacji polityk publicznych, w następujących obszarach:

• Efektywność ekonomiczna i ryzyko finansowe JST

Podczas sesji poruszona zostanie tematyka m.in. efektywności gospodarowania środkami publicznymi przez jednostki samorządu terytorialnego, a także skłonność tych jednostek do podejmowania ryzyka finansowego. Przedmiotem obrad będą uwarunkowania i czynniki mające wpływ na planowanie i zarządzanie długiem w jednostkach samorządu terytorialnego oraz powiązanie stopnia zadłużenia samorządów z wielkością państwowego długu publicznego, a także rolę statystyki w monitorowaniu tych zmian.

• Zrównoważony rozwój jako wyzwanie dla JST

Zrównoważony rozwój od lat jest wiodącą koncepcją rozwoju w skali globalnej, na poziomie państw i regionów oraz na poziomielokalnym, zaspokajającym potrzeby ludności gminy i rynku lokalnego. Właśnie ten poziom lokalny i regionalny, jego społeczny charakter oraz aktywność władzy lokalnej, zapewniającej społeczności możliwość zaspokojenia potrzeb oraz rola statystyki publicznej w procesie monitorowania będzie tematem obrad w tej sesji.

• Rewitalizacja

Rewitalizacja jest jednym z procesów poprawy jakości życia mieszkańców, którego celem jest doprowadzenie do ożywienia, poprawy funkcjonalności, estetyki, wygody użytkowania i jakości życia na objętym działaniami obszarze. Podczas sesji poruszone zostaną wybrane zagadnienia związane z wdrażaniem procesów rewitalizacji w ujęciu społecznym, ekonomicznym i przestrzennym oraz zaprezentowane zostaną wyniki badań w tym zakresie".

Poruszana problematyka ma kluczowe znaczenie w systemie programowania polityki spójności i monitorowania jej efektów. Konferencja będzie stanowiła platformę wymiany wiedzy i doświadczeń różnych środowisk, co ma przyczynić się do wypracowania i upowszechnienia mechanizmów współdziałania statystyki publicznej z administracją samorządową.

Konferencja odbędzie się 26-27 marca 2018 r. na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120.

Informacji na temat konferencji udzielają:

Danuta Komarowska, tel. 71 3716336, e-mail: d.komarowska@stat.gov.pl, Alicja Pietrusiewicz, tel. 71 3716363, e-mail: a.pietrusiewicz@stat.gov.pl

Więcej informacji na stronie internetowej: http://statystykaJST2018.stat.gov.pl

Zgłoszenia uczestnictwa z referatem lub bez referatu należy dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy (uwzględniający miejsce na abstrakt wystąpienia) dostępny na stronie internetowej:

http://statystykaJST2018.stat.gov.pl

w terminie do dnia 28.02.2018 r.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Konferencja organizowana w ramach projektu „Statystyka dla polityki spójności” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25