facebook RSS # #

19.02.2020 11:35

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-04-24 12:36       aktualizacja: 2018-04-24 13:56       STATYSTYKA
  A A A

Portret wójta. Naukowcy UŁ opracowali statystyczny portret włodarzy miast i gmin

Portret wójta. Naukowcy UŁ opracowali statystyczny portret włodarzy miast i gmin
Fot. PAP/L.Muszyński
Mężczyzna w wieku 50-60 lat, z wykształceniem wyższym i bezpartyjny - tak, w świetle badań naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego, prezentuje się statystyczny portret szefa gminy. 


Srebrny samorząd, czyli włodarze 50+


Włodarze polskich gmin to najczęściej osoby w przedziale wiekowym 50-60 lat (41%).

Dwie kolejne grupy pod względem liczebności tworzą osoby w wieku 41-50 oraz 61-70 lat (po ok. 20%). Osoby do 30 lat i powyżej 70 to zaledwie niecały 1% respondentów.


"Szklany sufit" ratusza 


Z badań wynika jednoznacznie, iż w strukturach organów wykonawczych polskich gmin dominują mężczyźni. Stanowią oni nieco ponad 86% respondentów.
Vivat Akademia!

Osoby sprawujące funkcje organów wykonawczych w gminach wykazują się wykształceniem wyższym.
Wśród nich są także osoby ze stopniem naukowym doktora (17 przypadków). Zaledwie w 9% gmin wójt/burmistrz posiada wykształcenie niższe (policealne, średnie i niższe).
„Świeża krew” w szeregach wójtów 


W ostatnich wyborach na stanowiskach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zasiadło po raz pierwszy aż 32% osób badanych.

Drugą kadencję sprawuje 20% wójtów, kolejne 16% trzecią. Sporą grupę stanowią wielokadencyjni wójtowie/burmistrzowie.

Powyżej trzech kadencji swoje funkcje pełni 17% respondentów.

Stosunkowo duża liczba badanych nie udzieliła informacji na to pytanie (14,7%), co wydaje się być symptomatyczne w aspekcie postulowanych przez polski rząd reform.


Umiarkowane upolitycznienie

Wśród wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeważają osoby nie związane z żadną partią
 polityczną. Przynależność do partii zadeklarowała jednak blisko 1/5 badanych (18,8%).  Społecznik i aktywista


 Ciekawie przedstawiają się kolejne dane dotyczące aktywności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w organizacjach pozarządowych.

Wskazują one bowiem, że z sektora pozarządowego wywodzi się niemal 1/3 badanych liderów lokalnych (31,5%).

Warto postawić sobie pytanie, czy zaangażowanie w działalność organizacji pozarządowej wójta przekłada się na bardziej inkluzywną politykę lokalną w gminach i lepsze zrozumienie rangi lokalnej polityki społecznej.


Zawodowy urzędnik vs.  przedsięborczy menedżer?

Zawodowo wójtowie i burmistrzowie są związani przede wszystkim z administracją samorządową. Aż 60% respondentów przepracowało w tym sektorze do 15 lat. Ale są też tacy, którzy niemal całą swoją aktywność zawodową związali z administracją publiczną. 16,5% wójtów, burmistrzów i prezydentów miast pracuje w administracji samorządowej powyżej 25 lat.

Ok 30% badanych zadeklarowało posiadanie doświadczenia zawodowego także w sektorze biznesu w roli pracowników, a zaledwie 15%  wskazuje na doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. 

Ogólnopolskie badanie nad zarządzaniem publicznym i rewitalizacją w polskich gminach przeprowadziły w okresie od maja do września 2017 roku Justyna Przywojska i Aldona Pogórniak-Krzykacz z Uniwersytetu Łódzkiego. Badanie ankietowe skierowano do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a wzięło w nim udział 1236 respondentów, w tym: 758 reprezentantów gmin wiejskich, 274 gmin miejsko-wiejskich, 144 gmin miejskich, 42 miast na prawach powiatu, oraz kolejnych 18, którzy nie wskazali typu gminy, jaką reprezentują. 


Justyna Przywojska – doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Specjalista w zakresie rewitalizacji i rozwoju lokalnego, zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, lokalnej polityki społecznej. 

Aldona Podgórniak-Krzykacz - doktor nauk ekonomicznych, pracuje w Katedrze Gospodarki Samorządu Terytorialnego, w Instytucie Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na problemach zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, w szczególności zagadnieniach nowego zarządzania publicznego i współzarządzania, współpracy wewnątrz- i międzysektorowej. Źródło: UŁ

mp/

 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25