facebook RSS # #

19.01.2020 19:00

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-10-15 10:32       aktualizacja: 2018-10-15 15:12       STATYSTYKA
  A A A

Ludność gmin. GUS: w I półroczu 2018 r. liczba ludności Polski spadła o 20 tys. osób

Ludność gmin. GUS: w I półroczu 2018 r. liczba ludności Polski spadła o 20 tys. osób
Fot. GUS
Po nieznacznym wzroście liczby ludności Polski w 2018 r., w I półroczu tego roku nastąpił spadek o ponad 20 tys. osób. Za GUS publikujemy aktualne statystyki o ludności w gminach. 

Z najnowszych danych GUS wynika, że w końcu czerwca 2018 r. ludności Polski liczyła 38413 tys. osób; w miastach mieszkało 23095 tys. osób (60 proc. populacji), na wsi 15318 tys. W ogólnej liczbie ludności kobiety stanowią prawie 52 proc., a współczynnik feminizacji wynosi 107 (w miastach 111, a na wsi 101).

W pierwszym półroczu 2018 r. liczba ludności Polski zmniejszyła się o ponad 20 tys. osób - oznacza to ubytek rzeczywisty, którego stopa wyniosła -0,05 proc. W I półroczu poprzedniego roku liczba ludności także się zmniejszyła (o 11 tys., tj. -0,03 proc.) - chociaż w całym 2017 r. odnotowano wzrost jej liczby - o 1 tys. (pierwszy raz po spadku w latach 2012-2016).

Według GUS spadek liczby ludności jest wynikiem niekorzystnych tendencji - notowanych w skali rocznej - przede wszystkim w zakresie przyrostu naturalnego. Od 2013 r. jest obserwowany ubytek naturalny wynikający z nadal niskiej (pomimo wzrostu w latach 2016-2017) liczby urodzeń przy jednoczesnym niewielkim, ale systematycznym zwiększaniu się liczby zgonów wynikających ze wzrostu liczby i odsetka osób w starszym wieku.  

 W I półroczu 2018 r. ruch naturalny ludności przedstawiał się następująco:

 - zarejestrowano ponad 193 tys. urodzeń żywych, tj. o ponad 6 tys. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Współczynnik urodzeń zmniejszył się o 0,3 pkt do poziomu 10,1‰ - w miastach wyniósł 9,8‰, a na wsi tradycyjnie więcej, tj. 10,4‰;

- zmarło ponad 215 tys. osób. W stosunku do I półrocza 2017 r. liczba zgonów zwiększyła się o ponad 4 tys., współczynnik był wyższy o 0,2 pkt i wyniósł 11,2‰ (w miastach 11,5‰, na wsi 10,8‰);

- w konsekwencji, przyrost naturalny (różnica między liczbą urodzeń żywych i liczbą zgonów) był ujemny i wyniósł -21,7 tys., współczynnik kształtował się na poziomie -1,1‰ (w I półroczu 2017 r. ubytek naturalny wyniósł -11 tys., tj. -0,6‰). Oznacza to, że w I półroczu 2018 r., w wyniku ruchu naturalnego, na każde 10 tys. ludności kraju ubyło 11 osób. W miastach ubytek naturalny liczył -18,6 tys. (-1,6‰), a na wsi -3,1 tys. (-0,4‰);

 - nadal obserwowany jest pozytywny trend niskiego poziomu umieralności niemowląt. Zmarło 0,8 tys. dzieci w wieku poniżej 1 roku życia. Współczynnik wyrażający liczbę zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych kształtował się na poziomie 4,1‰ (w miastach 3,9‰ a na wsi 4,4‰) i w stosunku do wielkości notowanej w analogicznym okresie ubiegłego roku był wyższy o 0,1 pkt;

 - zawarto prawie 71 tys. związków małżeńskich - podobnie jak w I półroczu 2017 r. Współczynnik małżeństw wyniósł 3,7‰ - podobnie w miastach i na wsi. W omawianym półroczu około 57 proc. spośród nowozawartych małżeństw stanowiły małżeństwa wyznaniowe, tj. zawarte w kościele (związku wyznaniowym), a następnie zarejestrowane w urzędzie stanu cywilnego;

- rozwiodło się prawie 34 tys. par małżeńskich, a w przypadku kolejnych ok. 0,7 tys. małżeństw orzeczono separację - jest to mniej niż przed rokiem o około 0,3 tys. w przypadku rozwodów oraz 0,2 tys. w przypadku separacji. Współczynnik rozwodów utrzymywał się na tym samym poziomie 1,8‰.
Liczba rozwodów w miastach (24,3 tys.) była prawie 3-krotnie wyższa niż na wsi, a w przypadku separacji - o połowę wyższa - odnotowano 0,6 tys. orzeczeń w miastach oraz 0,3 tys. wśród mieszkańców wsi.


Drugim elementem wpływającym na ogólną liczbę ludności są migracje zagraniczne. Z danych pochodzących z rejestru PESEL wynika, że liczba imigracji była wyższa od liczby emigracji. Na pobyt stały zameldowało się w Polsce około 7 tys. osób mających poprzednio stałe miejsce zamieszkania za granicą, natomiast wyjazd na pobyt stały za granicę zgłosiło 5,7 tys. osób.

mp/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25