facebook RSS # #

21.01.2020 00:43

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-12-05 12:51       aktualizacja: 2018-12-05 13:21       STATYSTYKA
  A A A

Taka infrastruktura. GUS przedstawił raport o intrastrukturze komunalnej w 2017 r.

Taka infrastruktura. GUS przedstawił raport o intrastrukturze komunalnej w 2017 r.
Fot. MPGK Włodawa
W ubiegłym roku wybudowano lub wyremontowano  2,9 tys. km sieci wodociągowej i 2,8 tys. km sieci kanalizacyjnej, powstało 3,2 tys. km nowej sieci gazowej, a mieszkańcy wytworzyli prawie 12 mln ton odpadów komunalnych - wynika z opublikowanego przez GUS raportu na temat infrastruktury komunalnej w 2017 r.

W zestawieniu zaprezentowano m.in. informacje o urządzeniach i usługach komunalnych w zakresie gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej, cieplnej, dystrybucji energii elektrycznej i gazu sieciowego oraz zbierania i przetwarzania odpadów komunalnych, wg lokalizacji urządzeń lub miejsca świadczenia usług komunalnych.

Wodociągi i kanalizacja

Jak podaje GUS w 2017 r. odnotowano kolejne inwestycje w obszarze infrastruktury techniczno-sanitarnej. W porównaniu z 2005 r. długość sieci wodociągowej zwiększyła się o 23,7%, tj. z 245,6 tys. km w 2005 r. do 303,9 tys. w 2017 r. Liczba przyłączy wzrosła natomiast o ok. 1138 tys. sztuk, tj. o 25,2%.

Najwięcej nowej sieci wodociągowej przybyło w miastach województw: podkarpackiego - o prawie 58%, lubuskiego - o prawie 44% i zachodniopomorskiego - o ponad 35% oraz na obszarach wiejskich województw: zachodniopomorskiego - o 43%, warmińsko-mazurskiego - o ok. 37% i mazowieckiego - o ponad 35%.

W 2017 r. długość sieci wodociągowej osiągnęła w Polsce prawie 304 tys. km, a liczba przyłączy - ponad 5,6 mln. W porównaniu z 2016 r. długość wybudowanej lub przebudowanej sieci wodociągowej zwiększyła się o 2,9 tys. km, przy jednoczesnym wzroście liczby przyłączy do budynków o ponad 71 tys. szt.

Z kolei długość sieci kanalizacyjnej osiągnęła w ubiegłym roku 156,8 tys. km, przy liczbie przyłączy do budynków ok. 3,3 mln. szt. W stosunku do 2016 r. długość wybudowanej lub przebudowanej sieci kanalizacyjnej zwiększyła się o ok. 2,8 tys. km, tj. o 1,8%, przy równoczesnym wzroście liczby przyłączy o prawie 82 tys. szt., tj. o 2,5%.

Gospodarka odpadami

W 2017 r. w Polsce zostało wytworzonych 11 968,7 tys. ton odpadów komunalnych, co stanowiło wzrost o 2,7% w porównaniu z rokiem poprzednim. Na jednego mieszkańca Polski przypadało średnio 312 kg zebranych odpadów komunalnych, przy czym w miastach było to 371 kg, a na obszarach wiejskich - 222 kg.

Najwięcej opadów komunalnych wytworzonych przypadało na 1 mieszkańca województw: dolnośląskiego i zachodniopomorskiego (po 374 kg), lubuskiego (360 kg) oraz śląskiego (352 kg), najmniej odpadów komunalnych wytworzyli natomiast mieszkańcy województw: świętokrzyskiego (188 kg), lubelskiego (207 kg) i podkarpackiego (218 kg).

W 2017 r. jednostki, których kapitał stanowił własność prywatną, zebrały lub odebrały 61,8% odpadów komunalnych (w 2016 r. - 62,7%). Podmioty stanowiące własność zagraniczną zebrały lub odebrały tyle samo odpadów komunalnych co w roku poprzednim (około 10%).

W 2017 r. odnotowano wzrost udziału odpadów zebranych lub odebranych selektywnie w ogólnej ilości wytworzonych odpadów komunalnych - do 27,1% z 25,3% w 2016 r. Całkowita waga zebranych lub odebranych selektywnie odpadów wzrosła z około 2 942 tys. ton w 2016 r. do około 3 239 tys. ton w 2017 r. Na jednego mieszkańca Polski przypadało około 84 kg zebranych lub odebranych selektywnie odpadów komunalnych (rok wcześniej - 77 kg), przy czym w miastach było to 98 kg, a na obszarach wiejskich - 64 kg.

Jak podaje GUS, w 2017 r. w Polsce istniało 2 148 ogólnodostępnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (o 2 więcej niż rok wczesniej), z czego 791 takich miejsc (36,8%) zlokalizowanych było w miastach, a 1 357 - na obszarach wiejskich (63,2%).

Na koniec 2017 r. istniało 301 czynnych składowisk przyjmujących odpady komunalne (o 21 mniej niż rok wcześniej). Jak wskazują autorzy raportu, liczba czynnych składowisk od kilkunastu lat systematycznie spada co ma związek z koniecznością dostosowania ich do wymagań technicznych i organizacyjnych wynikających z przepisów prawa.

             Źródło: GUS

Gospodarka energetyczna i gazownictwo

Jak wynika z raportu, w ostatnim dziesięcioleciu obserwowany jest wzrost inwestycji w obszarze infrastruktury systemu gazu ziemnego. Od 2005 r. długość sieci gazowej ogółem zwiększyła się o 29,9 tys. km (o 24,5%) i w 2017 r. osiągnęła długość 152,2 tys. km, z czego 131,0 tys. km przypadało na sieć rozdzielczą. W stosunku do 2016 r. odnotowano wzrost długości sieci gazowej ogółem o około 3,2 tys. km (o 2,1%).

Od 2005 r. długość sieci gazowej rozdzielczej zwiększyła się o 27,4 tys. km (o 26,4%) i według stanu na 31.12.2017 r. wyniosła 131,0 tys. km. Na obszarach wiejskich jej długość wzrosła o 14,7 tys. km (o 26,2%), osiągając w 2017 r. 71,1 tys. km, natomiast w miastach - o 12,6 tys. km (o 26,7%) - do 59,9 tys. km. Liczba przyłączy w tym okresie wzrosła o ok. 666 tys., w tym o ok. 281 tys. na obszarach wiejskich.

Gospodarka cieplna

W 2017 r. długość sieci cieplnej przesyłowej ogółem wyniosła ponad 16 tys. km. Najwyższe wartości wskaźnika gęstości sieci cieplnej odnotowano w województwach: śląskim (30,1 km na 100 km2 ), małopolskim (12,8 km na 100 km2 ), łódzkim (11,5 km na 100 km2 ) oraz pomorskim (10,2 km na 100 km2 ), natomiast najniższą w województwie lubuskim - 3,6 km na 100 km2. 

mp/    
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25