facebook RSS # #

23.01.2020 11:46

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-09-30 14:03       aktualizacja: 2019-09-30 14:02       STATYSTYKA
  A A A

Suma budżetów. GUS: Ponad 75 proc. samorządów w woj. mazowieckim zanotowało w ubiegłym roku deficyt

Suma budżetów. GUS: Ponad 75 proc. samorządów w woj. mazowieckim zanotowało w ubiegłym roku deficyt
Fot. Urząd Statystyczny Warszawa
Ponad 75 proc. samorządów w woj. mazowieckim zanotowało w ubiegłym roku deficyt. Stało się tak mimo iż dochody JST były o 10,5 proc. wyższe niż rok wcześniej – wynika z danych GUS. 

Urząd Statystyczny w Warszawie przygotował szczegółową analizę budżetów JST w woj. mazowieckim w 2018 r. Wynika z niej, że samorządy uzyskały dochody o 10,5% wyższe niż w 2017 r. W tym samym czasie wydatki zwiększyły się o 11,9%. Z kolei wynik budżetów jednostek samorządu terytorialnego wyniósł minus 275,9 mln zł wobec nadwyżki 261,8 mln zł rok wcześniej. Oznacza to, że relacja deficytu do dochodów ogółem ukształtowała się na poziomie 0,7%.

Dochody 

W 2018 r. jednostki samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego zrealizowały dochody ogółem w wysokości 42 433,4 mln zł. Na tę kwotę w największym stopniu złożyły się dochody miast na prawach powiatu i gmin (z udziałem odpowiednio 47,5% i 37,1%), a w znacznie mniejszym stopniu – powiatów i województwa (8,4% i 7,0%). Głównym źródłem dochodów jednostek samorządu terytorialnego są dochody własne – w 2018 r. wyniosły one 25 536,2 mln zł, stanowiąc 60,2% dochodów ogółem (o 0,1 p. proc. mniej niż przed rokiem). Największy udział dochodów własnych w dochodach ogółem odnotowano w budżecie województwa – 86,8% i w budżetach miast na prawach powiatu – 71,2%, mniejszy zaś w budżetach gmin – 45,6% i powiatów – 40,3%.

W dochodach własnych jednostek samorządu terytorialnego najważniejszymi pozycjami są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). W 2018 r. wpływy z tytułu udziału w PIT wyniosły 11 017,5 mln zł, a z tytułu udziału w CIT – 3 231,0 mln zł, stanowiąc odpowiednio 43,1% i 12,7% dochodów własnych.


Wydatki

W 2018 r. wydatki ogółem JST wyniosły 42 709,3 mln zł, z czego 46,5% stanowiły wydatki miast na prawach powiatu, 38,7% – wydatki gmin, 8,5% – powiatów, a 6,2% – województwa. Głównym obciążeniem dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego są wydatki bieżące – w 2018 r. wyniosły one 34 840,5 mln zł, stanowiąc 81,6% wydatków ogółem. Z tej kwoty najwięcej przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (12 997,6 mln zł) oraz na zakup materiałów i usług (9 178,2 mln zł). Wymienione rodzaje wydatków stanowiły odpowiednio 30,4% i 21,5% ogółu wydatków. Na inwestycje przeznaczono 7 620,3 mln zł (17,8% wydatków ogółem), co stanowiło niemal całość wydatków majątkowych.

W 2018 r. wydatki gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły przeciętnie 5 239 zł. Stosunkowo największe wydatki poniosły gminy: Nadarzyn (9 844 zł), Pomiechówek (9 175 zł) i Słupno (9 160 zł), najmniej zaś wydatkowały gminy: Pacyna (3 628 zł) i Przysucha (3 690 zł).

W analizie zwrócono uwagę, że w przeliczeniu na 1 mieszkańca gmina o najwyższych wydatkach przeznaczyła 2,7 razy wyższą kwotę niż gmina, w której wydatki były najniższe.

Przeciętne wydatki budżetów miast na prawach powiatu na 1 mieszkańca ukształtowały się na poziomie 8 898 zł. Najwyższe wydatki per capita były w m.st. Warszawie (9 394 zł), a najniższe w Radomiu (5 794 zł).

Wydatki ogółem budżetów powiatów wyniosły w 2018 r. przeciętnie 1 155 zł na 1 mieszkańca. Stosunkowo najwyższe wydatki odnotowano w powiatach: przysuskim (2 031 zł) i pułtuskim (1 932 zł), a najniższe w: legionowskim (855 zł), wołomińskim (914 zł) i ostrołęckim (936 zł). Ponadto na każdego mieszkańca z budżetu województwa wydatkowano przeciętnie 489 zł.

Wynik budżetów

W 2018 r. budżety mazowieckich samorządów zamknęły się zbiorczo deficytem w wysokości 275,9 mln zł (wobec nadwyżki 261,8 mln zł w 2017 r.). Na tę kwotę złożył się przede wszystkim deficyt budżetów gmin (807,9 mln zł) i powiatów (69,3 mln zł) oraz nadwyżka budżetowa województwa (326,1 mln zł) i miast na prawach powiatu (275,3 mln zł).

W porównaniu z rokiem poprzednim deficyt budżetów gmin i powiatów był odpowiednio 4,6 razy i 4,7 razy wyższy. Nadwyżka budżetów miast na prawach powiatu oraz budżetu województwa była odpowiednio o 37,0% i o 29,9% wyższa niż w 2017 r.

Z analizy wynika, że na 352 JST funkcjonujące w woj. mazowieckim w 267 wystąpił deficyt budżetowy, co stanowiło 75,9% ogółu. Dla 127 jednostek relacja deficytu do wykonanych dochodów nie przekroczyła 5%, a w przypadku 64 jednostek wskaźnik ten był wyższy niż 10%.

Nadwyżkę odnotowało 85 jednostek, przy czym tylko w jednej nadwyżka przekroczyła 10% dochodów. Spośród jednostek z nadwyżką budżetową najliczniejszą grupę stanowiły jednostki o relacji nadwyżki do dochodów poniżej 5%; ich udział wyniósł 83,5%.

mp/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25