facebook RSS # #

05.12.2019 20:29

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2014-07-02 16:55       aktualizacja: 2014-07-03 19:19
  A A A

Prawo do cięcia. Radni mogli zmniejszyć pensje pracowników gminy

Prawo do cięcia. Radni mogli zmniejszyć pensje pracowników gminy
Sądu nie przekonały
argumenty o skutkach cięć
Fotolia
Wbrew burmistrzowi i RIO sąd uznał, że radni mieli prawo zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia pracowników gminy zapisane w projekcie budżetu.

Sędziów nie przekonał argument, że cięcia doprowadzą do „zmian w strukturze zatrudnienia”.

Według burmistrza Bartoszyc i regionalnej izby obrachunkowej, która przegrała sprawę przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Olsztynie, Rada Miasta Bartoszyce działała bezprawnie.

Sąd nie przychylił się do „dogmatycznego” – jego zdaniem – założenia Kolegium RIO w Olsztynie, według którego rada gminy nie ma kompetencji w zakresie redukowania wydatków bieżących, w tym wydatków na wynagrodzenia i innych wydatków z tym związanych.

Według sądu, organ stanowiący (rada gminy) może dokonać zmian w projekcie budżetu jednostki samorządu terytorialnego, o ile zachowa wymogi określone w ustawie o finansach publicznych, to znaczy pod warunkiem, iż w wyniku tych zmian nie wzrośnie deficyt jednostki samorządu terytorialnego.

„Organ stanowiący może zatem ustalić dochody i wydatki budżetu w innej wysokości, niż to przewiduje projekt organu wykonawczego, może dokonać przesunięć wydatków na poszczególne zadania, czy też wykreować nowe zadania nieujęte w przedłożonym projekcie” – napisano w uzasadnieniu wyroku.

W ocenie sądu, warunkiem, jaki rada gminy zobligowana jest przestrzegać, jest zagwarantowanie środków na realizację zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego (m.in. własnych i zleconych).

Jak zauważył WSA, regionalna izba obrachunkowa nie wykazała, by zmiany dokonane przez radnych spowodowały, że gmina nie będzie miała możliwości wypełniania nałożonych na nią zadań. RIO zarzuciła jedynie radnym, że organ stanowiący nie ma kompetencji, by kształtować budżet w zakresie wydatków na wynagrodzenia pracowników urzędu miasta oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

Dopiero na etapie postępowania sądowego Kolegium RIO uznało, że naniesione w budżecie poprawki doprowadzą do zmian w strukturze zatrudnienia i uniemożliwią burmistrzowi realizowanie zadań. Jak zaznaczył sąd, twierdzeń tych nie poparto jednak „przekonującą analizą ekonomiczną, powołaniem konkretnych wskaźników finansowych, bądź innych danych”.

Dlatego Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze RIO, z którego wynikało, że organ stanowiący bez zgody burmistrza nie może wprowadzać zmian w projekcie uchwały budżetowej.

Nie przychylił się też do twierdzenia, jakoby przyznanie organom stanowiącym prawa do decydowania, bez zgody organu wykonawczego (burmistrza), o kształcie większości postanowień uchwały budżetowej, np. wykreślanie z niej tzw. wydatków „sztywnych”, prowadziło do istotnego zagrożenia dla ładu finansów samorządowych i równowagi budżetowej.

Decyzję radnych zaskarżył do RIO burmistrz Bartoszyc, który zarzucił radzie miasta wprowadzenie poprawek do projektu budżetu, na które - jako organ wykonawczy gminy - nie wyraził zgody.

Burmistrz nie zgodził się na zwiększenie wydatków na państwowy fundusz policji o 25 tys. zł oraz wydatków w służbie zdrowia o kwotę 30 tys. zł. Rada zmniejszyła jednocześnie o 160 tys. zł wydatki na wynagrodzenia pracowników straży miejskiej, co organ wykonawczy odczytał jako wkroczenie w jego kompetencje kierownika jednostki.

Wyrok nie jest prawomocny.

(Sygn. akt I SA/Ol 441/14)

/kic/Serwis Samorządowy PAP
 
KOMENTARZE: 7 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2014-07-22 04:00:35
jasio: @sekretarz, czy przypadkiem nie do siebie rozrzutność tą adresujesz. Kom. Rew. powinna natychmiast skrupulatnie sprawdzić wszystkie wydatki przypisane tej to Radzie, bo może się okazać, że znaczna ich część ma mało wspólnego z jej statutową działalnością. Jeżeli zaś wszytko jest OKi to WSTYD I HAŃBA dla rady.
 
2014-07-22 03:52:52
jasio: Moi,że Wy drodzy przedmówcy. Wasza "troska" jest z piekła rodem. Jak, że to grzmicie na kolegialne ciało demokratyczne a tym samym dyktat popieracie. Dyktat jest skrajnym zboczeniem i ZAWSZE prowadzi do katastrofy. Już w 2001 roku złożyłem wniosek na zjeżdzie Zw. Gmin w W-wie o ograniczenie kadencyjności do 2-ch sześcioletnich z jednoczesnym połączeniem stanowiska przew. org. wyk z przew. org. uchwał.(wójt, burmistrz, prezydent jest jednocześnie przew. rady. Pomyślcie zanim żółcią zalejecie, mając na uwadze demokrację nie jej skrzywienie ani swoje interes(iki)y. Pomyślcie, przecie od tego nic nie zaboli oprócz swoich wynaturzonych kompetencji. Służyć nam trzeba innym, bo tej władzy sami sobie nie daliśmy ani nie wzięliśmy. Nam ją DANO jako zobowiązanie abyśmy innym służyć mogli i z tej to SŁUŻBY będziemy rozliczeni (teraz lub potem ale będziemy). ZAWSZE BYŁO, JEST I BĘDZIE LEPIEJ, KIEDY TO NAD PROBLEMEM POCHYLA SIĘ KILKA GŁÓW A NIE JEDNA. NIGDY SIĘ NIE ZDARZYŁO, NIE ZDARZA ANI NIE ZDARZY CO BY NAJŚWIATLEJSZY NAWET UMYSŁ BYŁ DOSKONALSZY OD MĄDROŚCI ZBIOROEWJ. Pozdrawiam.
 
2014-07-03 20:18:14
Stan60: Radni mają prawo ingerować w projekt budżetu takie jest prawo, gorzej bo SĄDY coraz częściej dopuszczają radnych do wprowadzania zmian bez zgody organu wykonawczego w uchwalonym już budżecie. Kwitnie partyjnjactwo, interesy grupowe,za które organ wykonawczy ma odpowiadać.
 
2014-07-03 12:57:59
sekretarz: A dlaczego radni Bartoszyc nie zmniejszyli sobie apanaży? Obecnie roczny koszt jednego wynosi 13 tys. zł z tym, że do 2011 roku koszt był niższy (9,7 tys. zł) a w latach 2012-2014 ma tendencję zwyżkową.
 
2014-07-03 09:25:10
M: Nie należy w tym kontekście dyskutować tylko o wynagrodzeniach, ale proszę zauważyć np. taki problem, że zbierze się grupa wzajemnej adoracji i będzie rozdzielać inwestycje dla swoich okręgów wyborczych. Kto nie z nimi to nie ma nic. Typowe pole do korupcji politycznej.
 
2014-07-03 09:17:34
Z: Jestem zwolennikiem minimalizacji administracji i przeciwnikiem rozbudowanych procedur bo one dają pokusę zatrudniania nowych ludzi do administracji. Ale w związku z orzeczeniem mam pytanie do siedziów orzekających z Olsztyna oraz RIO: A co będzie, gdy radni zmniejszą wydatki na wynagrodzenia pracowników gminy zapisane w projekcie budżetu do np. kwoty 10 000 zł? Skoro wg. sądu mogą to mogą. Trzeba będzie zmniejszyć zatrudnienie - może i dobrze, tylko kto zapłaci odprawy i odkszkodowania dla zwalnianych - radni, sąd? Zapłaci podatnik prosze sądu. A dlaczego wg.M RIO nie odwoła się od orzeczenia? Szanowni Państwo myślenie nie boli. A może jednak booooli?

 
2014-07-02 17:58:25
M: No to teraz zacznie się hasanie bezradnych po budżecie, każdy będzie chciał coś uskubać dla swojego okręgu wyborczego. po tym orzeczeniu burmistrz powinien uchwalić plan ogółem wydatków i dochodów a resztą niech zajmą się radni, bo po co przedstawiać projekt budżetu, który po przeróbkach radnych nie ma nic wspólnego z projektem burmistrza. Niech podziału sami dokonają, wtedy będzie najlepiej. Swoją drogą wiem , że RIO z Olsztyna nie zamierza się odwoływać.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25