facebook RSS # #

19.08.2019 17:21

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2015-07-22 16:42       aktualizacja: 2015-07-24 07:23
  A A A

Instrukcja PKW. Informacja jak zostać członkiem komisji referendalnej

Instrukcja PKW. Informacja jak zostać członkiem komisji referendalnej
Gdzie zgłosić swój udział w komisji?
Fotolia
Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała w instrukcji, gdzie zgłosić chęć udziału w pracach obwodowej komisji do spraw referendum w kraju.

Jak podkreśliła PKW, samo zgłoszenie kandydata nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji.

Obwodową komisję do spraw referendum powołuje spośród wyborców wójt (burmistrz, prezydent miasta). Jak poinformowała PKW, aby wziąć udział w jej pracach, należy zwrócić się bezpośrednio do podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych. Ich wykaz, wraz z adresami, dostępny jest na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.

Tymi podmiotami są partie polityczne, stowarzyszenia i inne organizacje społeczne oraz fundacje, które otrzymają od Państwowej Komisji Wyborczej zaświadczenie uprawniające do udziału w tego rodzaju kampanii referendalnej.
W komunikacie PKW zaznaczono, że kandydatami na członków obwodowych komisji do spraw referendum mogą być tylko osoby stale zamieszkałe na obszarze danej gminy. Chodzi o mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy (w przypadku m. st. Warszawy osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców którejkolwiek z dzielnic).

Podmiot uprawniony do udziału w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych może zgłosić po jednym kandydacie do każdej obwodowej komisji referendalnej, na co ma czas do 7 sierpnia.

W przypadku zbyt wielu zgłoszeń skład komisji ustala się w drodze publicznego losowania przeprowadzonego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Natomiast jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów jest za mała, wójt dokonuje uzupełnienia składu spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy.

W skład obwodowej komisji do spraw referendum powołuje się od 4 do 8 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez podmioty uprawnione do udziału w kampanii referendalnej oraz jedną osobę wskazaną przez wójta. Może nią być pracownik samorządowy gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych albo pracownik jednostki, w której został utworzony odrębny obwód głosowania.

Państwowa Komisja Wyborcza zaznaczyła, że przepisy nie określają sposobu rekrutacji przez podmioty uprawnione członków komisji oraz sposobu informowania o prowadzonym naborze.

PKW zastrzegła, że samo zgłoszenie kandydata nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji. W przypadku zgłoszenia do danej komisji większej liczby kandydatów niż ustawowo przewidywana, konieczne bowiem będzie przeprowadzenie losowania ich składu. PKW podkreśliła ponadto, że nie prowadzi rekrutacji kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum.

Z projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom obwodowych komisji w referendum ogólnokrajowym wynika, że w przypadku jednodniowego głosowania wysokość diety dla przewodniczących komisji wyniesie 180 zł, ich zastępców - 160 zł, a pozostałych członków - 140 zł. Najbliższe referendum odbędzie się 6 września od godziny 6:00 do godziny 22:00.

/kic/Serwis Samorządowy PAP
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2015-08-13 12:45:04
wielkopolanin: U nas do komisji burmistrz powołał osoby zamieszkałe poza gminą. Czy warunek zamieszkania nie dotyczy osób powołanych przez burmistrza spośród pracowników podległych jemu jednostek?
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25