facebook RSS # #

21.07.2018 11:58

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-07-27 16:58       aktualizacja: 2017-07-28 14:07
  A A A

Minimum 2100 zł. Resort pracy postuluje minimalne wynagrodzenie w 2018 roku na poziomie 2,1 tys. zł

Minimum 2100 zł. Resort pracy postuluje minimalne wynagrodzenie w 2018 roku na poziomie 2,1 tys. zł
Fot. Fotolia
Ustalenie minimalnego wynagrodzenia za pracę w przyszłym roku na poziomie 2,1 tys. zł wobec 2080 zł zaproponowanych Radzie Dialogu Społecznego - postuluje resort pracy.

W czwartek na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r., który powstał w MRPiPS. Resort pracy zaproponował, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w przyszłym roku wyniosło 2,1 tys. zł, a stawka godzinowa - 13,70 zł.

Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wysokość świadczeń ustalona przez Radę Ministrów nie może być niższa niż zaproponowana do negocjacji Radzie Dialogu Społecznego (6 czerwca), tj. odpowiednio 2 080 zł oraz 13,50 zł. Jako że Rada Dialogu Społecznego nie uzgodniła kwot w ustawowym terminie (30 dni od dnia otrzymania propozycji), Rada Ministrów zobowiązana jest do ustalenia ich wysokości w drodze rozporządzenia do 15 września.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 r., obliczona zgodnie z zasadami określonymi w ustawie, powinna wynosić co najmniej 2 049,30 zł, natomiast wysokość minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych - 13,30 zł. (Wzrost o 2,5 proc. w stosunku do wynagrodzenia obowiązującego w roku bieżącym, przy relacji do prognozowanego na 2018 r. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na poziomie 46,1 proc.).

Jednak, jak podkreślono, uzasadniając projekt rozporządzenia, po uwzględnieniu sytuacji na rynku pracy, optymistycznych prognoz wzrostu gospodarczego oraz poziomu wskaźników makroekonomicznych, zaproponowano podwyższenie wysokości minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2,1 tys. zł. Oznacza to wzrost w stosunku do wysokości obowiązującej w tym roku o 5 proc. oraz relację do prognozowanego na 2018 r. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, które według prognoz MF ma wynieść 4 443 zł, na poziomie 47,3 proc.

W efekcie wzrostu płacy minimalnej wzrosną również dochody rozporządzalne gospodarstw domowych. Jak wyliczono, w wariancie proponowanym przez MRPiPS, dochody pracowników i ich rodzin miałyby wzrosnąć o 1,13 mld zł netto.

Założono, że liczba pracowników otrzymujących wynagrodzenie w wysokości obowiązującej w 2017 r. płacy minimalnej to ok. 1,4 mln osób. W związku z tym koszty wynikające ze zwiększenia płacy minimalnej dla instytucji publicznych oszacowano na ok. 501,4 mln zł, obciążenia przedsiębiorstw miałyby wzrosnąć o 1,66 mld zł.

Jak zauważył resort pracy, w wyniku wzrostu płacy minimalnej, zwiększą się wpływy do sektora finansów publicznych z tytułu podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusze (ok. 1,03 mld zł). Podkreślono, że w związku ze wzrostem wpływów z tytułu PIT, powiększą się zarówno dochody budżetu państwa jak i jednostek samorządu terytorialnego.

kic/
TAGI: PRAWO
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-07-28 07:05:53
asmodeusz: Urzędy to sa w wiekszosci klany rodzinne.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25