facebook RSS # #

22.11.2019 17:52

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-08-14 11:14       aktualizacja: 2018-08-16 11:05
  A A A

Kalendarz wyborczy. 15 dat – terminów wykonania czynności wyborczych

Kalendarz wyborczy. 15 dat – terminów wykonania czynności wyborczych
Fot.PAP/J.Turczyk
27 sierpnia upływa termin wykonania pierwszych czynności wyborczych – wynika z opublikowanego we wtorek kalendarza wyborów samorządowych.

Daty, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, zawiera kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia prezesa Rady Ministrów.

Termin wykonania pierwszej czynności wyborczej - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej - upływa 27 sierpnia. Najpóźniej tego dnia należy też zawiadomić odpowiednio Państwową Komisję Wyborczą lub właściwego komisarza wyborczego (w zależności od skali działania i rodzaju komitetów wyborczych) o utworzeniu komitetu wyborczego.

Termin na zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast upływa 26 września o północy. Do 6 października terytorialne komisje wyborcze rozplakatują obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych, a gminne komisje wyborcze o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Również do 6 października wyborcy niepełnosprawni mają czas na zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a.

Zakończenie kampanii wyborczej, a tym samym cisza wyborcza zacznie obowiązywać 19 października o godz. 24.00.

W sumie kalendarz zawiera 15 pozycji - dat i związanych z nimi czynności wyborczych. Ostatnią z nich jest głosowanie, które odbędzie się w niedzielę 21 października w godz. 7.00-21.00.

Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów gmin.

Rozporządzenie jest wydawane na podstawie przepisów Kodeksu wyborczego oraz ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Prezes Rady Ministrów zarządza w drodze rozporządzenia wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W tym samym akcie określa się datę wyborów oraz terminy na dokonanie poszczególnych czynności wyborczych (kalendarz wyborczy).

do dnia 27 sierpnia 2018 r


- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast


 
do dnia 27 sierpnia 2018 r.


- zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego


 
do dnia 6 września 2018 r.


- zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych


 
do dnia 11 września 2018 r.


- powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych


 
do dnia 16 września 2018 r.


- utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerówdo dnia 16 września 2018 r. do godz. 24:00


- zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawydo dnia 21 września 2018 r.


- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika


 
do dnia 21 września 2018 r.-
zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych


 
do dnia 26 września 2018 r.


- przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw


 
do dnia 26 września 2018 r. do godz. 24:00


- zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast


 
do dnia 28 września 2018 r.


- przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą


 
do dnia 30 września 2018 r.


- przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim


 
do dnia 30 września 2018 r


- powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych


 
do dnia 30 września 2018 r.


- sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy


 
do dnia 6 października 2018 r.


- rozplakatowanie obwieszczeń:
 a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych,
b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,


 
do dnia 6 października 2018 r.


- zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a


 
od dnia 6 października do dnia 19 października 2018 r. do godz. 24:00


- nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze


 
do dnia 12 października 2018 r.


- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania


 
do dnia 16 października 2018 r.


- składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania


 
w dniu 19 października 2018 r. o godz. 24:00


- zakończenie kampanii wyborczej


 
w dniu 20 października 2018 r.


- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców


 
w dniu 21 października 2018 r. godz. 7:00–21:00 głosowanie


*
Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów gminkic/

TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25