facebook RSS # #

19.11.2019 15:27

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-05-07 13:45       aktualizacja: 2019-05-07 14:45
  A A A

Sposób na podwyżki cen śmieci

Sposób na podwyżki cen śmieci
Fot. PAP/T.Wojtasik
Nowa ustawa śmieciowa zawiera regulacje, które umożliwią ograniczenie wzrostu cen odpadów – zapewnił wiceminister środowiska Sławomir Mazurek. Jego zdaniem to nie obowiązujący stan prawny przyczynia się do wzrostu opłat za śmieci.

W odpowiedzi na poselską interpelację dotyczącą planowanych zmian w systemie zagospodarowania odpadów wiceminister Sławomir Mazurek wyjaśnił m.in., że projektowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która w najbliższym czasie będzie przedmiotem obrad Rady Ministrów zawiera regulacje, „stanowiące podstawę do usprawnienia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach, mające na celu m.in. ograniczenie wzrostu cen za przetwarzanie odpadów komunalnych”.

Mazurek wyjaśnił, że chodzi m.in. o propozycję zniesienia konieczności przekazywania odpadów komunalnych do instalacji w ramach regionu, co powinno podnieść konkurencyjność i wyeliminować praktyki monopolistyczne.

W powstrzymaniu podwyżek ma też pomóc umożliwienie gminom stosowania łącznie różnych kryteriów różnicujących stawki opłat oraz umożliwienie zmniejszenia opłaty za gospodarowanie odpadami ze środków finansowych pochodzących ze sprzedaży surowców wtórnych zebranych selektywnie. 

Mazurek zaznaczył, że ten drugi mechanizm ma charakter fakultatywny i powinien skutecznie zachęcać mieszkańców do segregowania odpadów przez wskazanie wymiernych korzyści.

Wiceszef MŚ przypomniał też, że samorządy będą mogły zwalniać w części z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości posiadających przydomowe kompostowniki, w których zagospodarowują bioodpady.

Stan prawny bez związku z podwyżkami ceny śmieci 

Wiceminister zaprzeczył jednocześnie tezie, że to „obowiązujący stan prawny przyczynia się do wzrostu opłat dla mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych”.

W jego ocenie na wysokość stawek opłat wpływa m.in. własność, liczba i stan techniczny instalacji RIPOK w regionie, zastosowana w nich technologia do przetwarzania odpadów oraz  jakość selektywnej zbiórki odpadów w gminie. „Im większy strumień odpadów podlega recyklingowi, tym mniej odpadów zmieszanych jest deponowanych na składowiskach, co wiąże się z opłatą za korzystanie ze środowiska” – dodał Mazurek.

Przypomniał przy tym, że opłata za korzystanie ze środowiska dotyczy składowania odpadów komunalnych, które powinny być poddawane odzyskowi, w tym recyklingowi i nie powinna stanowić podstawy do podwyżki cen opłat za odbiór odpadów komunalnych.

„Wzrost opłaty powinien być kompensowany zmniejszeniem ilości odpadów komunalnych deponowanych na składowiskach, na skutek wzrostu ilości frakcji odzyskanych do recyklingu. Składowanie odpadów komunalnych na składowiskach, jako jedna z metod unieszkodliwiania, znajduje się na końcu listy hierarchii sposobów postępowania z odpadami – jest zatem najbardziej niepożądaną metodą przetwarzania odpadów” – podkreślił wiceszef MŚ.

Mazurek poinformował też, że w związku z postulatami strony samorządowej zrezygnowano z pomysłu obowiązkowego rozdzielania przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów. W najnowszej wersji projektu zachowano możliwość przeprowadzania łącznych przetargów.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji dostępna jest obecnie wersja projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach z dnia 29 kwietnia 2019 r.
   

mp/
 
KOMENTARZE: 4 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-05-08 11:35:06
po prostu: Gmina Prażmów w ramach "zmiejszania masy odpadowej" postanowiła nieodbierać wszystkich zielonych odpadów od mieszkańców (tylko 1 worek), a ja mam ok. 15 m/c. To nie jest zgodne z ustawą i nijak ma się do upustów za "gospodarowanie odpadami bio" we własnych kompostownikach. Przypominam, że BIO to nie ZIELONE, czyli trawa.
 
2019-05-08 10:59:01
Klara: W Małopolsce funkcjonuje jeden region gospodarki odpadami (całe województwo) a opłaty za śmieci rosną. Problemem nie jest frakcja przeznaczona do składowania lecz pozostałe (w tym do recyklingu) których zagospodarowanie jest coraz droższe i są problemy z ich odbiorem od RIPOK. Jednym z rozwiązań jest wprowadzenie szerokiego kaucjonowania co poprawi też jakość powietrza (np. kaucja za butelkę PET powinna być na tyle wysoka by nie opłacało się jej spalić
 
2019-05-08 09:09:06
dziara: Panie Ministrze, chociaż widać Pana starania, to niestety nie widzę konkretnych rozwiązań zastanych problemów. Pierwsza kwestia - zaistniała potrzeba odpadowego okrągłego stołu. Trzeba go zwołać jak najprędzej.
A teraz merytorycznie: wprowadzenie regionalizacji był pomysłem idiotycznym, a teraz samo zniesienie nie wiele zmieni. Zbyt mocno uprzywilejowane są RIPOKI, a firmy wywozowe przy RIPOKACH, to krezusy dyktujący warunki na rynku. Zaistniała konieczność ukrócenia pozycji monopolistycznej RIPOK-ów, np. poprzez wprowadzenie jednolitych stawek za przyjęcie odpadów do RIPOK-u. Co do balastu 19 12 12 - który RIPOK wykazuje w 100% ilość tego odpadu. Każdy RIPOK kombinuje tak, żeby go nie było albo podaje minimalną ilość. Opłata marszałkowska w nieznacznym stopniu wpływa na ceny, a jest tylko medialną wymówką potentatów w temacie wzrostu cen za przyjęcie odpadu.
Kolejna kwestia: selektywna zbiórka, to mnóstwo pracy i kosztów z jej odbiorem, wysortowaniem, całą logistyką i problemami ze sprzedażą. Obecnie można sprzedać i to po beznadziejnej cenie tylko szkło i metale, reszta to loteria. Skórka za wyprawkę. Jak najszybciej trzeba wprowadzić GOZ. Kiedy zostanie wprowadzona opłata produktowa i partycypacja producentów w recyklingu wprowadzanych przez nich odpadów. Np. taka 100ml butelka wódki powinna być obciążona 100% narzutem takiej opłaty, te butelki są już wszędzie, a wiadomo jaka część społeczeństwa konsumuje ten wymysł marketingowców. Z innej beczki, kto w niewielkiej gminie odbierze odpady o ilości mniejszej niż jeden TIR - odpowiedź nikt; a taki odpad wielomateriałowy już po nawet krótkim okresie składowania staje się niezdatny do recyklingu.
I tak możnaby powieść napisać. Zatem już czas - do stołu Panie i Panowie.
 
2019-05-07 21:23:31
Samorządowiec: Brednie, brednie i jeszcze raz brednie. Żeby ceny za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych był niższy to:
1. należy doprowadzić do takiej sytuacji w kraju aby odzyskane frakcje odpadów można byłoby bez problemów zdać dla firmy przetwarzającej za odpowiednią kwotę-obecnie należy mieć wielkie szczęście aby udało się chociaż oddać nieodpłatnie. W takiej sytuacji zamiast zysku jest strata - koszty transportu.
2. czy ktoś zastanawiał się jaki będzie koszt jeżeli odpady do RIPOK trzeba będzie wozić 100 km lub dalej, bo tak wyjdzie z przetargu.
3. nikt nie wie ile dokładnie odpadów rocznie będzie do odebrania i zagospodarowania. Stąd zawarcie umowy na transport i zagospodarowanie od tony, uważam za`wielki niewypał.
4. uważam, że sprawozdania roczne powinne być sporządzane przez RIPOK i firmy odbierające odpady. Gmina nie powinna tego robić, bo nie prowadzi RIPOk (nie prowadzi gospodarowania), nie zajmuje się transportem. Sporządza sprawozdanie na podstawie otrzymanych półrocznych sprawozdań Czy uzyska się poziomy, czy nie to całkiem nie zależy od gminy.
5. Nie każda gmina posiada sortownię, więc nie każda gmina będzie mogła "dorabiać" na sprzedaży odpadów do recyklingu, przetworzenia
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25