facebook RSS # #

21.01.2020 11:56

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-06-26 11:14       aktualizacja: 2019-06-26 11:27
  A A A

Gminy o OZE. ZGWRP: nowela ustawy o OZE wpłynie na bezpieczeństwo energetyczne gmin

Gminy o OZE. ZGWRP: nowela ustawy o OZE wpłynie na bezpieczeństwo energetyczne gmin
Fot. PAP Samorząd
Nowela ustawy o OZE wpłynie na dywersyfikację źródeł energii, a tym samym na bezpieczeństwo energetyczne stymulowane samowystarczalnością energetyczną gmin - uważa ZGWRP.

Zarząd ZGWRP po przeanalizowaniu treści i zakresu zmian nowelizowanej ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródlach energii (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245 i 2389 z późn. zm.) ocenił, że odpowiadają one większości oczekiwaniom gmin z obszarami wiejskimi.

Zdaniem samorządowców proponowane zmiany będą miały wpływ na dywersyfikację źródeł energii, a tym samym na bezpieczeństwo energetyczne stymulowane samowystarczalnością energetyczną gmin. Dla ZGWRP istotne znaczenie mają doprecyzowania w zakresie instrumentów rynkowych takich, jak aukcje czy procedury przetargowe zgodnie z zasadami konkurencji otwartej dla wszystkich podmiotów wytwarzających energię elektryczną z OZE. 

Jednocześnie Zarząd ZGWRP zwrócił uwagę, iż w projekcie ustawy brakuje specjalnych rozwiązań dedykowanych energetyce rozproszonej i jej formom jak np. klastry energetyczne, spółdzielnie energetyczne, itp. Szczególnie oczekiwane są tutaj uproszczone regulacje prawne dla tych podmiotów w zakresie wewnętrznej dystrybucji energii wraz z taryfami, współpracy z operatorami sieci dystrybucyjnych,  czy ułatwień inwestycyjnych związanych z lokowaniem elementów (Źródeł) w ramach przepisów dot. gospodarowania przestrzenią. Zdaniem gmin brakuje też wspomagania funkcjonowania „prosumenta zbiorowego". 

W stanowisku zwrócono też uwagę, że skutki funkcjonowania ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, tzw. ustawy odległościowej, (Dz.U. z 2019 r. poz. 645) Zarząd zauważył iż omawiany projekt w żaden sposób nie odnosi się do jednej z głównych barier dla rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce, czyli do ograniczeń lokalizacyjnych wynikające z ustawy odległościowej. 

ZGWRP obstaje tu przy stanowisku, że utrzymanie zasady 10H w stosunku do lokalizowania elektrowni wiatrowych w stosunku do zabudowań mieszkalnych, a także różnorakich form ochrony przyrody jest nieuzasadnione żadnymi racjonalnymi względami interesu publicznego oraz nie spełnia warunków konieczności i proporcjonalności. 

Zdaniem Zarządu przepisy z zakresu ochrony środowiska, w szczególności dotyczące oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, a także z zakresu prawa budowlanego ustanawiają wystarczające ramy prawne regulujące lokalizację i eksploatację lądowych farm wiatrowych, a tym samym ich oddziaływanie na środowisko.

Zarząd w związku z tym uważa, że powinien co najmniej zostać wprowadzony mechanizm przywracający władztwo planistyczne samorządom gminnym, pozwalające gminom na przyjmowanie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego niższego kryterium odległościowego. Kryterium to może zostać zastosowane poprzez ustalenie warunku koniecznego: opowiedzenia się za nim co najmniej 3/5 radnych. Tak wysoki próg zagwarantuje szeroką akceptację społeczności lokalnej dla inwestycji związanych z energią wiatrową. 

mp/

 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25