facebook RSS # #

22.01.2020 13:23

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-08-12 15:09       aktualizacja: 2019-08-13 15:19
  A A A

PPP wciąż kuleje. Tylko co czwarty przetarg w formule PPP zakończył się sukcesem

PPP wciąż kuleje. Tylko co czwarty przetarg w formule PPP zakończył się sukcesem
Fot. ppp.gov.pl
W ostatniej dekadzie wszczęto w Polsce 557 przetargów na przedsięwzięcia, które miały być realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Ich efektem było podpisanie 153 umów, z których 135, o wartości 6 mld zł, weszło w fazę realizacji. To zaś oznacza, że tylko co czwarty przetarg zakończył się sukcesem. Na 135 zrealizowanych umów aż 120 przypadło na samorządy.

W 2009 r. zawarto w naszym kraju tylko dwie umowy PPP, rok później – już 12 (z czego 4 nie były realizowane), w 2011 r. – 13 (2 nierealizowane), w 2012 r. – 20 (5 nierealizowanych), w 2013 r. – 23 (3 nierealizowane), w 2014 r. – 18 (2 nierealizowane), w 2015 r. – 25 (2 nierealizowane), w 2016 r. – 10, w 2017 r. – 11, a w 2018 r. – 16. Nowością jest to, że od 2016 r. wszystkie zawarte umowy partnerstwa publiczno-prywatnego są realizowane.
To dane z raportu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, za okres styczeń 2009-czerwiec 2019 r. Według nich najwięcej umów PPP realizowanych jest w sektorach: infrastruktura transportowa (21), sport i turystyka (20) i efektywność energetyczna (20). Pod względem wartości umów dominują dwa sektory: projekty z sektora telekomunikacji (28 proc.) i gospodarki odpadami (24 proc.).

„Od roku 2009 najwięcej umów (39 proc.) zawarto po przeprowadzeniu postępowania w modelu koncesji na usługi i nieco mniej (35 proc.) umów po przeprowadzeniu postępowania w trybie art. 4 ust. 2 ustawy PPP na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych” – informuje swym raporcie ministerstwo.

„Polskie PPP jest rozwijane głównie przez samorządy, które zawarły (bezpośrednio lub przez jednostki z nimi związane) 120 umów (89 proc.)” – dodaje resort. „Najwięcej kontraktów, które weszły w stadium realizacji, podpisały gminy miejskie (40 umów) oraz wiejskie (28 umów) i miejsko- wiejskie (21 umów). Tylko 15 umów PPP zostało zawartych przez podmioty niepowiązane z samorządem, z czego w 7 przypadkach stroną umowy były organy centralnej administracji rządowej (budowa siedziby Sądu Rejonowego w Nowym Sączu o wartości 52 mln zł oraz 6 umów koncesyjnych na usługi o łącznej wartości ok. 28 mln zł)”.

Na rynku polskich projektów PPP dominują umowy, których wartość nie przekracza 40 mln zł – łączna ich liczba stanowi 80 proc. wszystkich umów PPP.

Największe podpisane w ostatnich latach umowy partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce to:

1. System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania (783 mln);
2. System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej (570 mln);
3. Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku (491 mln);
4. Internet dla Mazowsza (458 mln);
5. Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej (410 mln).

Wartość tych pięciu umów to prawie 50 proc. wartości wszystkich zawartych w ostatniej dekadzie kontraktów PPP.

Resort podał także statystyki za pierwsze półrocze 2019 r. W tym okresie podpisano trzy umowy PPP o wartości blisko 130 mln zł i wszczęto 10 postępowań o łącznej wartości ponad 80 mln zł – po dwa w sektorze energetycznym i efektywności energetycznej oraz po jednym projekcie w sektorach edukacji, kultury, usług transportowych, gospodarki odpadami, sportu i turystyki i wodno-kanalizacyjnym.

Wśród podpisanych w pierwszych sześciu miesiącach tego roku umowach PPP dwie to umowy zawarte przez samorządy:

• Przebudowa i rozbudowa liceum ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza oraz budowa hali sportowej w Piastowie (76,1 mln, woj. mazowieckie).

• Budowa i utrzymanie dróg gminnych wraz z utrzymaniem infrastruktury w pasie drogowym dla wybranych miejscowości gminy Słupsk w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (44,8 mln, woj. pomorskie).

W raporcie jest także lista „nowych zamierzeń inwestycyjnych PPP dodanych podczas aktualizacji bazy MIiR w II kw. 2019 r.:

• Rewitalizacja kwartału Targowa - Ząbkowska - Brzeska – Kijowska w Warszawie (400 mln, woj. mazowieckie)
• Hala Gwardii w Warszawie - modernizacja obiektu i prowadzenie działalności (52 mln, woj. mazowieckie)
• Budowa hali sportowo-widowiskowej z basenem w Lesznie (40 mln, woj. wielkopolskie)
• Budowa Urzędu Statystycznego w Warszawie (32 mln, woj. mazowieckie)
• Nowy Pawilon Emilia - miejska oranżeria / pawilon czystego powietrza (30 mln, Warszawa, woj. mazowieckie)
• Budynek kulturalno - usługowy i zagospodarowanie terenu w Porcie Czerniakowskim (25 mln, Warszawa, woj. mazowieckie)
• Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój w formule PPP (20 mln, woj. dolnośląskie)
• Rozbudowa Obornickiego Ośrodka Kultury w Obornikach (16 mln, woj. wielkopolskie)
• Budowa 3 elektrowni fotowoltaicznych wraz z przyłączami w Dzierżoniowie i Bielawie (10 mln, woj. dolnośląskie)
• Budowa nowego cmentarza komunalnego w Koninie przy ulicy Marantowskiej (10 mln, woj. wielkopolskie)
• Budowa lokali mieszkalnych w Michałowie (8 mln, woj. podlaskie)
• Budowa i rozbudowa budynków oraz infrastruktury użyteczności publicznej oraz infrastruktury mieszkaniowej i usługowej w Rumii (woj. pomorskie)
• Rekultywacja gminnego składowiska odpadów (woj. mazowieckie)
• Świadczenie usług w zakresie zarządzania, utrzymania i eksploatacji sieci, budowli, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w Bisztynku (woj. warmińsko-mazurskie).

Jednym z ciekawszych planowanych przez samorządy przedsięwzięć w formule PPP jest budowa 100 mieszkań w Zgierzu – przez prywatnego inwestora, ale na działce gminy. W zamian za grunt miasto otrzymałoby 10 proc. tych mieszkań: weszłyby one do zasobu komunalnego gminy. To nie jedyne przedsięwzięcie, które miałoby być zrealizowane w Zgierzu dzięki wykorzystaniu formuły partnerstwa publiczno-prywatnego. W 2017 roku została podpisana tam umowa PPP na termomodernizację budynków oświatowych. Dzięki niej odnowiono w tym mieście, za 56 mln zł, ponad 20 szkół, przedszkoli i żłobków, a także basen. Zakres prac objął między innymi wymianę drzwi, okien oraz instalacji centralnego ogrzewania. Dzięki termomodernizacji zapotrzebowanie na energię w zgierskich budynkach oświatowych spadło nawet o 60 proc. „Zgierz jest pierwszym miastem w województwie łódzkim, które zdecydowało się na finansowanie inwestycji w formule PPP” – pisze na ten temat MIiR.

Pełna treść raportu pod linkiem:

https://www.ppp.gov.pl/Aktualnosci/Documents/Raport_z_rynku_PPP_I_i_II_kw_2019.pdf

jmk/

Na podstawie: MIiR, ppp.gov.pl
TAGI: PRZETARGI
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-08-13 12:21:17
Marcin: Internet dla Mazowsza oraz Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa były dotowane ze środków RPO WM oraz RPO WW i odrębnie notyfikowane w KE. Pierwsze słyszę, aby to było PPP.

DBO i DBOT nie jest równoznaczne z PPP

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25