facebook RSS # #

20.01.2020 03:49

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-12-06 11:15       aktualizacja: 2019-12-09 10:33
  A A A

Nie samorządów. Przeciwko zaniżonym dotacjom na zadania zlecone

Nie samorządów. Przeciwko zaniżonym dotacjom na zadania zlecone
Fot. PAP Samorząd
Samorządy buntują się przeciwko zaniżonym dotacjom na zadanie zlecone z zakresu spraw obywatelskich. Na znak protestu część gmin nie będzie w 2020 przekazywać wojewodom danych statystycznych na temat realizowanych zadań zleconych.

„W celu zwrócenia uwagi na skalę problemu informujemy, że część gmin będących członkami sygnatariuszy OPOSu nie będą w 2020 roku przekazywały danych statystycznych dotyczących liczby realizowanych zadań zleconych na podstawie obecnego katalogu zadań” – podkreślono w stanowisku przyjętym pod koniec listopada przez Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych.

W ten sposób organizacja zrzeszająca kilkaset jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski postanowiła zaprotestować przeciwko obowiązującemu systemowi ustalania kwot dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich.

Jak podkreślono w stanowisku, obecny system nie spełnia podstawowej zasady adekwatności wyrażanej w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o finansach publicznych. „Przekazywane przez gminy informacje od początku funkcjonowania omawianego systemu jednoznacznie wskazują, że w celu zapewnienia terminowego i rzeczowego wykonywania zadań zleconych, gminy zmuszone są do ustawicznego dokładania środków finansowych z dochodów własnych. Informacje w tym zakresie były wielokrotnie przekazywane przez gminy” – podkreślono w stanowisku.

System swoje, sprawozdawczość swoje

Organizacja zwróciła też uwagę, że system jest niekompatybilny z mechanizmem sprawozdawczości finansowej w JST. Zdaniem OPOS obliczane w oparciu o obowiązujący mechanizm kwoty wykorzystania przez gminy dotacji celowej nie są adekwatne do kwot ujętych w sprawozdaniach rb 50. 

Tymczasem, jak wskazują samorządowcy, wojewodowie mimo iż mają świadomość występowania tych rozbieżności corocznie występują do gmin o zwrot niewłaściwie wykorzystanej dotacji celowej. „Kierowane do gmin żądanie zwrotu rzekomo wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem kwoty dotacji celowej jest w związku z powyższym bezzasadne i nieuprawnione. Z tego względu wyrażamy daleko idący sprzeciw takiemu postępowaniu wnosząc jednocześnie o zaprzestanie stosowania tej praktyki i uwzględnianie informacji wynikających z sprawozdań finansowych, które są opracowywane przez gminy na podstawie obowiązujących przepisów prawa” – zaznaczono w stanowisku.

OPOS zwraca także uwagę, że mimo tylu krytycznych uwag oraz inicjatyw ze strony samorządów, do chwili obecnej nie zostały podjęte przez administrację rządową żadne działania mające na celu opracowanie nowego systemu, który gwarantowałby spełnienie zasady adekwatności.

Dlatego samorządy zrzeszone w OPOS wniosły o jak najszybsze podjęcie wspólnie ze stroną samorządową działań, które doprowadzą tego, iż „system dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich będzie funkcjonalny i tym samym będzie spełniał obowiązującą w sferze finansów publicznych zasadę adekwatności”. 

Rekomendacje dla nowego systemu

Organizacja przedstawiła swoje rekomendacje, które powinien uwzględniać nowy system ustalania dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich:

pełna transparentność w procesie planowania środków finansowych – gminy winny być na bieżąco informowane o planowanej wysokości dotacji na kolejny rok budżetowy z odpowiednim wyprzedzeniem gwarantującym możliwość zgłoszenia uwag dotyczących zwiększenia kwoty dotacji;
uwzględnienie kosztów inwestycyjnych i kosztów nieprodukcyjnych (stałe) w procesie planowania dotacji celowych – zobowiązanie wojewodów do zbierania informacji w zakresie planowanych przez gminy inwestycji w ramach zadań zleconych i związanych z tym kosztów oraz uwzględnianie tych kosztów w wysokości dotacji celowej. Stały monitoring wojewodów w zakresie stanu infrastruktury teleinformatycznej w gminach służącej do realizacji zadań zleconych i systemowe planowanie wymiany urządzeń. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszelkie koszty dotyczące zadań zleconych muszą być pokrywane z budżetu państwa. Gmina nie może przekazywać na realizację tych zadań środków własnych.
zapewnienie płynnej dystrybucji środków finansowych przekazywanych w ramach dotacji celowej – niezwłoczne przekazywanie gminom środków finansowych w sytuacji wystąpienia nieadekwatnej wysokości dotacji względem rzeczywistych kosztów;
przeprowadzenie ponownych badań w zakresie pomiaru czasu realizacji zadań zleconych przy wykorzystaniu rzetelnej metodologii badawczej.
określenie w ramach dotacji celowej kwoty stałej dla gmin uwzględniającej koszty pozaprodukcyjne;
ustalenie w oparciu o właściwą metodologię stawki roboczogodziny w wysokości adekwatnej do rzeczywistych kosztów ponoszonych przez gminy;
zaprzestanie obecnej praktyki realizowanej przez wojewodów, polegającej na zobowiązywaniu gmin do zwrotu niewykorzystanych środków finansowych w ramach przyznanej dotacji celowej na podstawie wyliczeń z katalogu zadań zleconych – według pierwotnych założeń katalog zadań miał być narzędziem pomocniczym dla wojewodów do ustalania kwot dotacji celowych. Obecna stawka roboczogodziny powoduje, że wszelkie wyliczenia są nieadekwatne do rzeczywistych kosztów ponoszonych przez gminy.

mp/

TAGI:
 
KOMENTARZE: 3 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-12-12 07:52:38
urzędnik: A co z pracą urzędników w komisjach Wojewody szacujących straty w rolnictwie. Też to robią w ramach wolontariatu. I wszystkie koszty funkcjonowania komisji (dezorganizacja urzędu, materiały biurowe, koszty wysyłki, koszty przejazdu, itp.) także ponoszą samorządy.
 
2019-12-09 22:20:27
księgowa: Nie tylko "informacje" przekazywane do urzędów wojewódzkich nie sa zgodnie z innymi sprawozdaniami. UW bronią się nazywając to "informacją", a sporządzanie tych "informacji", często baaaardzo obszernych i pracochłonnych, wymaga poświęcenia wiele czasu i uzgadniania z UW. Za darmo. Bo na to już pieniążki nie przychodzą. I tak jest od zawsze.
 
2019-12-09 07:51:46
informatyk_samorzadowy: Po raz kolejny przypomnieć należy o osobach wykonujących prace zlecone zupełnie za darmo. Są to LAS (Lokalni Administratorzy Systemu). Ktoś wymyślił sobie, że obsługa informatyczna sprzętu i oprogramowania używanego do obsługi zadań zleconych jest realizowana przez wolontariuszy. Czas skończyć z tym wyzyskiem. Przypominam wszystkim, że oficjalne zadania LAS (wg. informacji na stronach programu) zakończyły się wraz z zakończeniem wdrożenia. Obecnie nie ma żadnej podstawy prawnej do realizacji jakiejkolwiek obsługi informatycznej sprzętu używanego w ramach obsługi Źródła, a co za tym idzie problemy mogą się pojawić w przypadku kontroli RODO.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25