facebook RSS # #

16.02.2020 23:21

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2020-02-14 16:16       WIADOMOŚCI
  A A A

Skorzystali. Lista JST, które w 2019 r. skorzystały z nowej wagi P2

1,5 tysiąca samorządów skorzystało w ubiegłym roku z wyższej subwencji oświatowej ze względu na słabą kondycję finansową i mało liczne oddziały szkolne. Publikujemy ich listę.

W 2019 r. po raz pierwszy przy podziale subwencji oświatowej uwzględniono kryterium zamożności danej jednostki samorządu terytorialnego. Chodziło wówczas o ostatnie cztery miesiące roku i dodatkowe pieniądze subwencyjne, które samorządy otrzymały w związku z wrześniowymi podwyżkami dla nauczycieli.

Warunkiem otrzymania dodatkowych 183 zł na ucznia było spełnienie dwóch kryteriów. Po pierwsze
relacja dochodów danej JST w przeliczeniu na jednego mieszkańca, do średnich dochodów odpowiednio wszystkich gmin, powiatów i województw, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju musiała być niższa od 90 proc. Po drugie – dany samorząd miał prowadzić lub dotować szkołę lub szkoły podstawowe, w których średnia liczba uczniów na danym poziomie nauczania jest mniejsza od średniej liczby uczniów w oddziale tego typu szkoły na obszarze kraju (18 uczniów).

Wśród 1,5 tysiąca samorządów, które skorzystały na wprowadzeniu tego rozwiązania (nowa waga P2 w algorytmie dzielącym pieniądze) były 963 gminy wiejskie, 398 miejsko-wiejskich, 28 miejskich i 8 miast na prawach powiatu. Wyższa subwencja trafiła też do 98 powiatów ziemskich i jednego samorządu województwa (woj. łódzkie).

W tym roku resort edukacji rozszerza przetestowany już mechanizm na całe dwanaście miesięcy. Po spełnieniu warunków można będzie otrzymać dodatkowe 600 zł na ucznia.

Projekt rozporządzenia w sprawie podziału subwencji oświatowej jest już po uzgodnieniach międzyresortowych i opiniowaniu przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego; czeka na wejście w życie ustawy budżetowej państwa (w piątek budżet został uchwalony przez Sejm).

aba/
TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25