facebook RSS # #

22.11.2019 06:02

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2013-09-11 14:44       aktualizacja: 2013-09-11 17:28       WIADOMOŚCI
  A A A

Usługi socjalne. MPiPS planuje zmiany w systemie opieki społecznej

Usługi socjalne. MPiPS planuje zmiany w systemie opieki społecznej
Fot.PAP/T.Waszczuk

Pracownik socjalny zostanie uwolniony od pracy papierkowej i będzie miał więcej czasu dla podopiecznych – MPiPS planuje zmiany w systemie pomocy społecznej.

Ministerstwo Pracy i Pomocy Społecznej skierowało do konsultacji projekt założeń do nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Resort chce zmienić społeczny odbiór systemu, który dotychczas był kojarzony z wypłatą świadczeń pieniężnych dla osób, które nie są zainteresowane zmianą swojej sytuacji życiowej.


Teraz większy nacisk ma być położony na prowadzenie działań profilaktycznych oraz aktywizacyjnych.

W nowej regulacji proponuje się likwidację pojęcia „kryterium dochodowe” i wprowadzenie pojęcia „minimalny dochód socjalny”, które oznaczać będzie kwotę gwarantującą zaspokojenie potrzeb egzystencjalnych rodziny.


Nowe rozwiązanie będzie stosowane przede wszystkim wobec wszystkich osób i rodzin, które podejmą współpracę z pracownikami socjalnymi w zakresie zastosowania działań profilaktycznych, aktywizujących oraz różnorodnych form wsparcia, mających doprowadzić w końcowym efekcie do ich uniezależnienia (usamodzielnienia) od systemu pomocy społecznej.

W przypadku osób starszych oraz osób niepełnosprawnych minimalny dochód socjalny będzie wyliczany z wyłączeniem dodatku pielęgnacyjnego lub zasiłku pielęgnacyjnego, co spowoduje że świadczenia pieniężne dla tych osób będą wyższe od dotychczas przyznawanych.


Z kolei, osoby/rodziny, które nie wykażą gotowości do współpracy z pracownikami socjalnymi nie będą korzystały z tego rozwiązania, a jedynie z uprawnień do świadczeń rzeczowych z pomocy społecznej.

Weryfikacja „minimalnego dochodu socjalnego” ma następować co roku a jej podstawą będzie aktualny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, określanych w koszyku minimum egzystencji.

Uproszczony katalog świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, przyznawanych w zależności od wysokości posiadanego dochodu, miałby być wypłacany w formie jednego zasiłku socjalnego, z możliwością powiększenia o dodatki i obejmować będzie:


- zasiłek socjalny, który zastąpi dotychczasowy zasiłek stały i okresowy (okres wydawania decyzji o jego przyznaniu ma zostać skrócony),
- socjalny dodatek motywacyjny (to świadczenie będzie powiązane z aktywnością osób / rodzin chcących zmienić swoją sytuację życiową),
- socjalną dopłatę do usług interwencyjnych (także w odniesieniu do specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi).

Dotychczasowa nazwa „ośrodek pomocy społecznej” ma zostać zmieniona na „Centrum Pomocy i Usług Socjalnych”. Działami obligatoryjnymi w każdym Centrum będą w myśl założeń Dział Pracy Socjalnej i Dział Usług Socjalnych.


Dział zajmujący się obsługą administracyjną oraz obsługą księgowo-finansową („Dział/Kasa Wsparcia Dochodowego) będzie fakultatywny – od decyzji samorządu będzie zależało, czy zostanie utworzony wewnątrz Centrum czy poza nim, w strukturze urzędu gminy czy starostwa.


Dla uzyskania efektu rozdzielenia pracy socjalnej od czynności czysto administracyjnych (wydawanie decyzji, wypłaty świadczeń) resort proponuje wprowadzenie ustawowego zakazu łączenia stanowisk pracy w Kasie Wsparcia Dochodowego z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego.


Według MPiPS konieczne jest również wprowadzenie do systemu kształcenia pracowników socjalnych nowych kierunków specjalizacji.

Resort chce też wprowadzenia rozwiązań, które doprowadzą do poprawy funkcjonowania domów pomocy społecznej. Chodzi o zmiany w finansowaniu, które postulował Związek Powiatów Polskich. Czytaj: Za niskie dotacje. ZPP chce zmian w ustawie o pomocy społecznej

Zmiana systemu pomocy społecznej ma w pierwszym roku funkcjonowania (2014 r.) kosztować samorządy w sumie 10 mln zł. „Zakłada się promocję rozwoju usług socjalnych oraz wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji tego zadania poprzez projekty systemowe i regionalne zaprogramowane na lata 2014-2020 w ramach środków EFS” – wskazuje MPiPS.

Projekt założeń pod artykułem oraz na stronie BIP Ministerstwa Pracy i Polityki społecznej – TUTAJ.

/aba/
Serwis Samorządowy PAP


ZAŁĄCZNIKI: zalozenia[1].pdf
 
KOMENTARZE: 4 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2014-08-12 12:55:39
emma: Żadne zmiany przepisów niczego nie zmienią.
Te założenia, to nic dobrego. O jakiej pracy my mówimy. W tych założeniach rząd własnoręcznie spych coraz większą grupę ludzi w szarą strefę - pracę na czarno, bo czym są usługi opiekuńcze w formie pomocy sąsiedzkiej. Czy nie jest to praca na czarno. Ludzie podejmą się takich zadań przy obecnym rynku pracy, ale dlaczego osoby wykonujące pracę nie mają prawa do umowy o pracę, do składek społecznych i w przyszłości do zabezpieczenia emerytalnego. Dlaczego nie mają prawa do wypoczynku. Co to wszystko ma znaczyć? O co w tym wszystkim chodzi.
Myślę, że osoby, które wymyśliły takie założenia nigdy nie doświadczyły bezrobocia. Zamiast tworzyć miejsca pracy, to zmierzamy do ich likwidacji i spychania coraz większej grupy ludzi poza margines. Dlaczego takiej pracy nie mogą wykonywać pracownicy na etatach.
 
2013-09-26 18:11:20
kasia: Samorządy lokalne różnie podchodzą do pomocy społecznej. Jak te przekształcenia będą się odbywały? Ile osób, które lubią swoją pracę będzie nadal pracowało?, a ile ją straci? i kto ich zaktywizuje?( myślę o osobach po 40 roku życia). Uważam, ze Obecny system pomocy społecznej się sprawdził, jest dobrze zorganizowany, wymaga tylko doskonalenia i dostosowywania do zachodzących zmian w naszym kraju. Dlaczego burzyć coś co jest dobre i się sprawdziło?
 
2013-09-16 12:16:25
Kubek: Zmiany i owszem, ale trzeba do tego mieć narzędzia. Aktywizacja w jaki sposób jak nie ma miejsc pracy, kto ma im storzyć miejsca pracy. Praca na czarno, niech tym rząd tym się zajmie. Wtedy więcej pieniędzy wpłynie do kasy ZUS-u i państwa. Podejmowane są ciągłe zmiany w przepisach, które i tak nie przyniosą efektu, ponieważ nie ma narzędzi. Nikt nikogo nie zmusi do podjęcia własnej działalności bo jak widać większość nowo powstające upadają. Rząd chce się wykazać tylko w zmianach przepisów, ale nioe patrzy na politykę zatrudnieniową. Ludzie dłużej pracują a tym samym blokują miejsca pracy dla młodych . Też mi polityka, ani prorodzinna ani nie wiadomo jaka?
 
2013-09-12 07:08:45
P.Nowak: Rząd naprawdę wierzy, że jeśli słowa "pomoc społeczna" zastąpi się nazwą "usługi socjalne"(powrót socjalizmu?) to będzie lepiej?
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25