facebook RSS # #

16.02.2019 21:40

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2014-04-01 15:50       aktualizacja: 2014-04-02 14:35       WIADOMOŚCI
  A A A

Obszary korupcji. Urzędnicy samorządowi są wśród najbardziej zagrożonych

Obszary korupcji. Urzędnicy samorządowi są wśród najbardziej zagrożonych
Urzędnicy samorządowi są
wśród najbardziej zagrożonych.
Fotolia
Wśród najbardziej zagrożonych łapówkarstwem są urzędnicy samorządowi, obszary podatne na korupcję to m.in. przetargi na drogi i informatyzację – wynika z rządowego programu przeciwdziałania korupcji.

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie „Rządowego programu przeciwdziałania korupcji na lata 2014-2019”, przedłożoną przez ministra spraw wewnętrznych.

Głównym celem programu rządowego jest zwalczanie korupcji w Polsce przez wzmocnienie prewencji i edukacji zarówno w społeczeństwie, jak i administracji publicznej. Przewidziano ponadto skuteczniejsze zwalczanie przestępczości korupcyjnej.

Zachowania korupcyjne pojawiają się w każdej dziedzinie życia społecznego, szczególnie tam, gdzie od decyzji pojedynczych osób zależy pozytywne lub negatywne załatwienie sprawy. Utrwalone w świadomości społecznej stereotypy zachowań korupcyjnych są czynnikiem, który niszczy struktury państwowe.

Ponadto, korupcja ułatwia działanie zorganizowanych grup przestępczych, ponieważ jest warunkiem niezbędnym do popełniania poważnych przestępstw, szczególnie ekonomicznych, które powodują duże straty dla budżetu państwa.

Obszary najbardziej zagrożone korupcją

W dokumencie zdiagnozowano obszary najbardziej zagrożone korupcją. Badania przeprowadzone w 2013 r. wskazują, że najbardziej narażone na tego typu proceder są:

- infrastruktura, np. przeprowadzanie przetargów na budowę dróg, autostrad, linii kolejowych;


- informatyzacja administracji publicznej, np. sfera zamówień publicznych (preferowanie określonego dostawcy), zmowy cenowe;


- wykorzystywanie środków unijnych – korupcja może obejmować wszystkie fazy i etapy wdrażania programów pomocowych (od naboru przez realizację i kontrolę wykonania); korupcja może dotyczyć zarówno beneficjentów programów pomocowych, jak i urzędników;


- ochrona zdrowia – w tym obszarze zagrożone korupcją są m.in. dystrybucja środków publicznych przez wojewódzkie oddziały NFZ na kontraktację usług medycznych, refundacja leków, zamówienia na zakup sprzętu i aparatury medycznej;


- sektor obronny – zagrożone są głównie zamówienia publiczne (z uwagi na wymuszoną ochroną informacji ograniczoną transparentność postępowań) oraz m.in. realizacja umów offsetowych, transferu technologii wojskowych do polskich przedsiębiorstw przemysłu obronnego;


- energetyka – organizacja i przebieg postępowań przetargowych, działalność lobbingowa prowadzona niezgodnie z prawem, udzielanie koncesji, itp.;


- ochrona środowiska – np. udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie wód leczniczych, termalnych i solanek, system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych;


- urzędnicy administracji państwowej i samorządowej – tu zachowania korupcyjne mogą wynikać m.in. z niejasności procedur, nieprawidłowości w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych, przyspieszania załatwienia spraw, wydawania decyzji niekorzystnych dla interesu społecznego.

Badania opinii publicznej dotyczące korupcji

Badania opinii publicznej, systematycznie przeprowadzane przez ośrodki CBOS, GFK Polonia, wykazują od wielu lat bardzo krytyczną ocenę społeczeństwa dla obecności zachowań korupcyjnych w życiu społecznym i gospodarczym. Jednak od 2011 r. odnotowano wyraźny wzrost IPK (Indeks Percepcji Korupcji) dla Polski.

W 2005 r. była to wartość 3,4, a w 2011 r. – 5,5. Polska znalazła się w 2011 r. na 41 pozycji w rankingu prowadzonym przez Transparency International, podczas gdy w 2005 r. zajmowaliśmy 70 pozycję.

Jednym z najważniejszych celów rządowego programu walki z korupcją jest wzrost wartości IPK do roku 2019 o 10 proc., czyli do poziomu 64 punktów.

W dokumencie opisano szczegółowo sposoby i metody działania podejmowane w celu zwalczania korupcji na różnych płaszczyznach życia społeczno-gospodarczego. W realizacji programu wezmą udział resorty, urzędy centralne.

Będą w nich powołani koordynatorzy. Instytucją wdrażającą program ma być międzyresortowy zespół powołany przez premiera. Przewodniczącym zespołu będzie minister spraw wewnętrznych, a wiceprzewodniczącym szef CBA. W ramach zespołu będą funkcjonowały grupy robocze do spraw poszczególnych zadań.

Służby zwalczające przestępczość korupcyjną

W Polsce funkcjonuje kilka służb zwalczających przestępczość korupcyjną. Są to m.in. Centralne Biuro Antykorupcyjne, policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Bardzo istotne działania na rzecz przeciwdziałania korupcji prowadzą organizacje pozarządowe.

Realizacja programu walki z korupcją powinna przyczynić się do ugruntowania w społeczeństwie przekonania, że korupcja jest patologią, a nie standardem demokratycznego państwa. Ocenia się, że najważniejszym czynnikiem zwalczania zachowań korupcyjnych jest prewencja i edukacja antykorupcyjna, wypracowywanie standardów etycznych zachowań w różnych segmentach życia społeczno-gospodarczego (zarówno w sektorze prywatnym, jak i państwowym) oraz wzmocnienie systemu kontroli i nadzoru.

Walka z korupcją

Walka z korupcją jest również jednym z wiodących problemów w skali międzynarodowej. W ramach ONZ przeciwdziałanie korupcji wynika z Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji (z 2003 r.). Komitet Ministrów Europy już od 1997 r. prowadzi intensywne prace na rzecz przeciwdziałania korupcji.

Grupa GRECO (Grupa Państw Przeciwko Korupcji) rekomenduje działania zwiększające zdolności państw członkowskich do prowadzenia skutecznej walki z korupcją. GRECO jest odpowiedzialna za przestrzeganie przez państwa członkowskie 20 podstawowych zasad walki z ze zjawiskiem korupcji.

Zwalczanie korupcji jest również istotnym priorytetem Unii Europejskiej, której naczelną instytucją antykorupcyjną jest OLAF – Europejski Urząd do spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych. OLAF opracował w ostatnich latach metody zwalczania korupcji, w tym m.in. interdyscyplinarną strategię antykorupcyjną, zasady współpracy policji z wymiarem sprawiedliwości, czy wytyczne dotyczące transparentności w życiu publicznym.

Źródło: CIR
Kkż/
Serwis Samorządowy PAP


TAGI: KORUPCJA , RZĄD
 
KOMENTARZE: 4 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2014-04-02 13:05:02
starsza: Ponieważ mamy Konstytucję w której są zapisy o naszych uprawnieniach- uprzejmie proszę jako zwykła obywatela i przesłanie mi informacyjnego dokumentu odpowiedniego dla każdego obywatela: w jaki sposób,co mam zrobić jak i gdzie mogę się obronić przed łamaniem moich praw podstawowych? Jako zwykła obywatelka mam prawo do tego aby wszystkie urzędy wiedziały o tym że ja nie będę bierna jak dosięgną mnie problemy wynikające z łamania moich praw konstytucyjnych: jaka jest droga oddolna dochodzenia moich praw????
Zwracam się do Pana Prezydenta aby wydał informator dla każdego mieszkańca naszego kraju jak oddolnie mogę dochodzić swoich podstawowych praw!Do kogo i kto będzie bronic moich interesów, bo dzisiaj ja swoje problemy znam a jak je rozwiązywać nie wiem.....w jaki sposób też nie wiem....a muszę wiedzieć co mam robić w trudnej dla mnie sytuacji. To nie tylko drogi i walczące ze sobą firmy ...Ja chcę wiedzieć gdzie i jak mam rozpoczynać swoje starania o realizację moich uprawnień konstytucyjnych?
 
2014-04-02 11:35:00
czytelniczka: Korupcja kwitnie na każdym polu działania tylko w różnym stopniu mniejszym lub wiekszym czym większe pieniądze w obrocie tym trudniej to wykryć na dole nauczyli sie z góry brać przykład bo i tak nikomu włoś z głowy nie spadanie i nie odpowie materailnie za to tylko za skradziony tatonik 1 z l media tobią i sędziowie mają opracę jak w kaberecie
 
2014-04-02 09:09:28
marta: Wśród najbardziej zagrożonych korupcją są obszary władzy w Polsce i to wcale nie władzy samorządowej. Bardzo mało się słyszy o korupcji w samorządach, w przeciwieństwie do odgłosów korupcji, nepotyzmie i kolesiostwie w najwyższych kręgach władzy. Mainstreamowe media w Polsce zamiast zająć się właśnie tą korupcją, odwracają od niej uwagę szukając złodziei w samorządzie.
Czy ktoś rozliczył tamte afery???
Elewar? Sawicki wrócił na stołek ministra jak sprawa trochę przycichła i dodatkowo nikomu włos z głowy nie spadł.
Informatyzacja w MS? cisza?
Portal emp@tia dla bezrobotnych za 49 mln, na który było 20 wejść. Komu dano zarobić ? To dopiero jest złodziejstwo.
Szukajcie złodziei ,ale gdzie indziej. nie w samorzadach.
c.
 
2014-04-01 19:19:06
Samorządowiec: Bu! Ha! Ha! Ha! To beceremonialny przykład odwrócenia uwagi od korupcji w urzędach centralnych!!!! Koń by się uśmiał. Porównajmy skalę! Przetargi na podręczniki dla niewidomych w MEN, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, nawet ostatnio w Ministerstwie Sprawiedliwości. To są prawdziwe problemy, a nie jakieś incydenty w samorządnej Polsce, która jest jedyną realną ostoją naszego państwa. Dlatego wywoływane są takie tematy aby ukryć prawdziwe oblicze patologii i korupcji w ministerstwach i urzędach centralnych. Tyle w tym temacie. O tym kto rządzi przez grzeczność nie wspomnę!
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25