facebook RSS # #

16.11.2018 09:34

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2014-05-19 11:58       aktualizacja: 2014-05-19 17:12       WIADOMOŚCI
  A A A

Policzmy to. Czego nasi czytelnicy nie wiedzą o prosumpcji

Policzmy to. Czego nasi czytelnicy nie wiedzą o prosumpcji
Czy to się opłaci?
Fotolia
Niemal trzy czwarte ankietowanych (72 proc) chciałoby móc oszacować, jakie będą nakłady, koszty i przychody inwestycji prosumenckiej.

Serwis Samorządy PAP spytał Czytelników, czego chcieliby się dowiedzieć o prosumpcji. Wcześniej jednak ankietowani zostali poproszeni o dokonanie oceny, jak dużo na ten temat już wiedzą. Okazało się, że większość wie niewiele lub ich wiedza jest połowiczna.  

Najwięcej osób (20 proc.) mając do dyspozycji  10-stopniową skalę, poziom swojej wiedzy na temat prosumpcji oceniło na najniższy z możliwych (1).  Odpowiedzi trzech czwartych ankietowanych (75 proc.) wskazują, że ich wiedza nie przekracza piątego stopnia w zaproponowanej skali 10. Jedynie co czwarta ocena (25 proc.) była wyższa niż 5. Z tego 10 proc. badanych znajomość tematu prosumpcji oceniło na 7, drugie tyle na 8, a 5 proc. na 9. Nikt nie przyznał swojej wiedzy maksymalnej noty.  

Natomiast zdecydowana większość badanych posiadaną wiedzę w obszarze prosumpcji chce poszerzać. Dziewięciu na 10 ankietowanych (90 proc.) zadeklarowało chęć udziału w szkoleniach internetowych na ten temat.

Pytani, jaka tematyka interesowałaby ich najbardziej, najczęściej odpowiadali, że chcieliby się dowiedzieć więcej o opracowywaniu planów energetycznych i planowaniu inwestycji. Dla potencjalnych prosumentów ważne jest też posiadanie narzędzi do oceny ryzyka przedsięwzięcia.  

Niemal trzy czwarte osób (72 proc.) za najciekawszy uznało bowiem temat:ekonomika i planowanie instalacji prosumenckiej - szacunek nakładów, kosztów i przychodów". Tyle samo ankietowanych (pytanie wielokrotnego wyboru) wskazało na problematykę planowania energetycznego w gminie - „jak uwzględnić prosumpcję w gminnym planie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe".

Ankietowani przejawiali ponadto zainteresowanie tematem tworzenia spółdzielni energetycznych w gminie (57 proc.) oraz inteligentnym opomiarowaniem. Połowa osób biorących udział w ankiecie wyraziła chęć poznania możliwości finansowania przedsięwzięć ekoenergetycznych (m.in. Program NFOŚiGW "Prosument").  

Podobne zainteresowanie dotyczyło metod magazynowania energii w gminie oraz aspektów technicznych, organizacyjnych i proceduralnych (krok po kroku") tworzenia mikro- i małych instalacji prosumenckich.  

Ankietę przeprowadzono w dniach od 12  do 19 maja 2014 r.

Serwis Samorządowy PAP

 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25