facebook RSS # #

16.01.2019 16:24

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2014-07-21 16:11       aktualizacja: 2014-07-22 11:09       WIADOMOŚCI
  A A A

Majątek na dłoni. Plan zwiększenia liczby osób zobowiązanych do oświadczeń

Majątek na dłoni. Plan zwiększenia liczby osób zobowiązanych do oświadczeń
MS chce zwiększyć liczbę
oświadczeń majątkowych
Fotolia

Według projektu MS do 830 tys. - z obecnych pół miliona - wzrośnie liczba osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych.


Resort sprawiedliwości przedstawił projekt ustawy o oświadczeniach majątkowych. Projekt zakłada, że z ustawy o pracownikach samorządowych oraz samorządowych ustaw ustrojowych wykreślone zostaną przepisy regulujące kwestie związane z oświadczeniami majątkowymi.


Ministerstwo Sprawiedliwości chce, aby kompleksowe uregulowania znalazły się w jednym akcie prawnym - ustawie o oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje publiczne. Ustawa określi, kto będzie musiał ujawnić swój majątek oraz w jakim zakresie.


Jak zaznaczono w uzasadnieniu projektu  ustawy, zakres przedmiotowy oświadczenia majątkowego obejmie informacje o posiadanych instrumentach finansowych, wszelkich uzyskanych przysporzeniach majątkowych, a także np. zawartych umowach poręczenia, o ile ich wartość przekracza 20 tys. zł.


Dlatego, zgodnie z projektem, w deklaracji będą musiały znaleźć się informacje m.in. o: posiadanych zasobach pieniężnych, których łączna wartość w walucie polskiej lub obcej przekracza 20 tys. zł.


W oświadczeniu majątkowym trzeba będzie odnotować także mienie nabyte - również przez małżonka - od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub samorządowej osoby prawnej.


Ustawowy obowiązek składania oświadczeń majątkowych, według przedstawionego projektu, będzie dotyczył: radnych, wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), ich zastępców, skarbników, sekretarzy, kierowników jednostek organizacyjnych oraz analogicznie samorządowców z powiatów i województw, a także m.in.: kierowników komórek organizacyjnych i innych wewnętrznych jednostek organizacyjnych, ich zastępców oraz osoby upoważnione do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu organu. Do wykazu dodano również strażników gminnych (miejskich).


Ponadto w projekcie ustawy mowa jest o konieczności składania deklaracji przez pracowników samorządowych, których średni miesięczny przychód uzyskiwany w urzędzie w roku kalendarzowym, za który składa się oświadczenie, jest równy albo wyższy od przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale roku poprzedzającego rok składania deklaracji.


Dane te podaje GUS. (Przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2013 r. wyniosło 3823,32 zł). To samo dotyczyć będzie pracowników jednostek organizacyjnych, do których stosuje się przepisy u.p.s.


Z kolei z ustawy o pracownikach samorządowych zniknie art. 32, zgodnie z którym każdy pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym może zostać zobligowany do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym. Ustawa uchyla też przepisy dotyczące deklaracji, o których mowa w samorządowych ustawach ustrojowych.


Według szacunków Centralnego Biura Antykorupcyjnego około pół milina osób w Polsce zobligowanych jest do składania deklaracji o stanie majątkowym. Ustalenie dokładnej liczby jest niemożliwe, ponieważ nie wiadomo np., ile osób wydaje decyzje w imieniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta).


Resort sprawiedliwości szacuje, że w wyniku nowelizacji przepisów katalog osób, których majątek objęty jest nadzorem, poszerzy się o 330 tys. pozycji. Najwięcej przybędzie ich w korpusie służby cywilnej i w grupie pozostałych pracowników urzędów państwowych.


Jak podkreśla resort sprawiedliwości, w rozporządzeniu, które jest wydawane na podstawie ustawy, zostanie określony wzór oświadczenia majątkowego z precyzyjną instrukcją dla wypełniającego, dotyczącą sposobu i zakresu informacji podlegających ujawnieniu w oświadczeniu.


/kic/Serwis Samorządowy PAP


TAGI: PRAWO , PROCEDURY
 
KOMENTARZE: 8 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2014-07-30 14:57:59
Pelikan: i tak leci polski kabarecik ..to juz nie jest śmieszne, typowy polski kociołek
 
2014-07-25 09:18:43
nibyland: pomysł jakby z innej bajki!. O nauczycielach też nie można zapomnieć, bo to przecież również, swojego rodzaju "pracownik samorządowy". pomysł o włączeniu służb mundurowych oraz sędziów i prokuratorów tez mi się ogromnie podoba. Poza tym takie oświadczenia powinni też składać pracownicy biur poselskich i senatorskich; dla tych dodatkowo z umów- zleceń albo o dzieło. Tutaj można zarobić spore pieniąchy.
 
2014-07-24 10:29:32
urzędnik: Czy nagonka społeczna dotyczy tylko samorządowców? Jest to szczególnie uciążliwe w gminach, gdzie wszyscy się znają od pokoleń i doskonale wiedzą skąd pochodzisz i gdzie mieszkasz.
 
2014-07-24 10:28:11
samorządowiec: Ciekawe czy oświadczenia majątkowe urzędników państwowych szczebla np. wojewódzkiego będą wreszcie podane do publicznej wiadomości?
 
2014-07-22 13:48:53
jan: Dodać jeszcze całą skarbówkę i sędziów, policję, wojsko.
 
2014-07-22 12:35:17
ciekawy: Taaaaak. Widzę, że idą wybory, więc igrzyska - będziemy "prześwietlać" samorządowców czy aby udczciwi. W innni cicho siedż i liczą kasę. A może oświadzcenia winni składać wszyscy, którzy podejmują decyzje i biorą za to kasę publiczną, np. tz. wymier sprawiedliwości, policja i inni mudurowi, członkowie wszelkich rad w spółkach państwowych oraz urzędników państwowych. Oczywiście oświadczenia do wglądu publicznego w internecie. Ale znam życie i jestem na 1000 % pewien, że np. wymiar sprawiedliwości nie pozwoli sobie by zaglądać do ich portweli. Więc gawiedź będzie cieszyć się z tego zo rzucą - samorzadowców
 
2014-07-22 10:50:36
urzędnik: Tak rzeczywiście będzie lepiej... Nowa ustawa, zwiększone obowiązki, będzie można zatrudnić więcej pracowników, którzy będą realizować zadania. Teraz w samorządzie zajmuje się tym jeden pracownik, który ma dołożone dodatkowo do innych obowiązków a tak może powstaną nowe komórki lub referaty czy wydziały zajmujące się realizacją ustawy o oświadczeniach majątkowych.
Ale będzie przejrzyście, choć drożej. Można i tak...
 
2014-07-22 10:20:26
Zenek: ja dodałbym jeszcze dziennikarzy, lekarzy i prawników.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25