facebook RSS # #

17.07.2019 17:35

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2015-02-10 15:48       aktualizacja: 2015-02-10 17:49       WIADOMOŚCI
  A A A

Dwugłos RIO. Izby odmiennie interpretują przepisy w sprawie uchwał śmieciowych

Dwugłos RIO. Izby odmiennie interpretują przepisy w sprawie uchwał śmieciowych
RIO Olsztyn nie zgadza się ze
stanowiskiem izb z Bydgoszczy i
Lublina ws. śmieci
Fotolia
RIO w Olsztynie przedstawiła gminom pierwotny komunikat resortu środowiska, zgodnie z którym wszystkie uchwały w sprawie opłat śmieciowych straciły moc 1 lutego. Odmienne stanowiska prezentują izby z Bydgoszczy i Lublina.  

Samorządy nadal nie mają pewności jak do kwestii obowiązywania po 1 lutego dotychczasowych uchwał gmin wydanych na podstawie art. 6k ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach będą podchodzić organy nadzoru. Wciąż nie ma też stanowiska Krajowej Rady RIO w tej sprawie.

Oficjalne stanowisko zajęły jak na razie m.in. RIO Bydgoszcz i Lublin. Obie izby uznały, że 1 lutego ważność straciły tylko te uchwały, w których określono wyższe stawki opłat za śmieci niż przyjęte w nowej ustawie śmieciowej.

Z kolei RIO Olsztyn rozpowszechniło wsród gmin z regionu pierwotne stanowisko ministerstwa środowiska, zgodnie z którym „uchwały podjęte na podstawie art. 6k ust. 1 i 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w dotychczasowym brzmieniu utracą moc z dniem wejścia w życie przedmiotowej nowelizacji, czyli 1 lutego 2015 r."  

Treść informacji RIO Olsztyn

Z informacji izby wynika, że uchwały wydane na podstawie art. 6k nie zostały utrzymane w mocy do czasu podjęcia nowych. RIO wskazuje, że dla ważności uchwały w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i funkcjonowania ewentualnych zwolnień niezbędne jest podjęcie przez radę gminy nowej uchwały, w możliwie najkrótszym terminie, na podstawie znowelizowanych przepisów.

W międzyczasie jednak resort środowiska zmienił swoje stanowisko, precyzując, że 1 lutego przestaną obowiązywać tylko te uchwały, w których przyjęte stawki opłat za śmieci są niezgodne z nową ustawą. (Więcej: MŚ zmienia zdanie. Uchwały śmieciowe ważne do czasu podjęcia nowych).

Do problemu odniósł się także wiceszef MAC Stanisław Huskowski. W liście do wiceministra środowiska ocenił, że uchwały w zakresie niesprzecznym ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w dalszym ciągu obowiązują. Podkreślił jednak, że „każda uchwała powinna być oceniana indywidualnie w pierwszej kolejności  przez same organy samorządowe z udziałem organów nadzoru. I dopiero od rezultatu tych działań będzie uzależnione podjęcie dalszych kroków, czyli ewentualna zmiana, bądź też wydanie nowych uchwał." (Więcej: Między ministrami: MAC puszczają nerwy).

mp/Serwis Samorządowy PAP 
KOMENTARZE: 2 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2015-02-19 09:02:41
Tomasz Wojtania: CHYBA NADSZEDŁ CZAS NA LEKTURĘ:


Dz.U.02.100.908
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 20 czerwca 2002 r.
w sprawie "Zasad techniki prawodawczej".
(Dz. U. z dnia 5 lipca 2002 r.)


ZAŁĄCZNIK
ZASADY TECHNIKI PRAWODAWCZEJ (wyciąg):

§ 32.

2. Jeżeli zmienia się (...) wytyczne dotyczące treści tego aktu, przyjmuje się, że taki akt wykonawczy traci moc obowiązującą z dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej treść przepisu upoważniającego.

...WNIOSKI SĄ CHYBA OCZYWISTE.
 
2015-02-11 14:07:59
Jas: Co tu można komentować, jak powiedział jeden znajomy: Ręki i nogi opadają. I jak tu pracować????????????? Bo kuntrulować to je komu a robić nie.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25