facebook RSS # #

19.08.2019 17:22

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2015-04-09 15:33       aktualizacja: 2015-04-09 16:10       WIADOMOŚCI
  A A A

Pakiet wyborczy. Trzeba zgłosić gminie chęć głosowania korespondencyjnego

Pakiet wyborczy. Trzeba zgłosić gminie chęć głosowania korespondencyjnego
Można też zagłosować
za pośrednictwem poczty
Fot.PAP/M.Bielecki

W wyborach prezydenckich 10 maja 2015 roku po raz pierwszy wszyscy wyborcy będą mogli zagłosować za pośrednictwem poczty. Do 27 kwietnia trzeba zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w urzędzie gminy lub miasta - informuje Fundacja im. Stefana Batorego.


W Polsce od 2011 roku do tej pory zagłosować korespondencyjnie mogły tylko osoby z niepełnosprawnościami i przebywające za granicą.


Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić w urzędzie gminy lub miasta najpóźniej do 27 kwietnia 2015 r. Wyborca niepełnosprawny niewidzący lub słabowidzący może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.


Zgłoszenie może być dokonany ustnie, pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej. Musi zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy lub deklarację osobistego odbioru.


Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie (nie dotyczy to wyborców mieszkających na stałe za granicą i nieposiadających meldunku w Polsce). Wyborca wnioskujący o możliwość głosowania korespondencyjnego umieszczany jest w spisie wyborców w obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.


Jeśli wniosek o głosowanie korespondencyjne nie spełni tych wymogów, to wyborca  zostanie wezwany do uzupełnienia zgłoszenia w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania. Jeśli wniosek będzie spełniał wymogi, wyborca otrzyma pakiet wyborczy w ciągu 7 dni, nie później jednak niż do 4 maja 2015 r. Jeśli wyborca zadeklarował we wniosku odbiór osobisty, musi taki pakiet odebrać samodzielnie.


W skład pakietu wyborczego wchodzą:           


- zaadresowana koperta zwrotna;
- jedna karta do głosowania;
- koperta na kartę do głosowania;
- instrukcja głosowania korespondencyjnego;
- oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, które wyborca musi wypełnić, aby głos był ważny;
- nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille'a (jeżeli wyborca zażądał ich przesłania).

Wyborca wypełnia kartę do głosowania, a następnie wkłada ją do koperty na kartę do głosowania i ją zakleja. Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karta taka nie będzie policzona. Kopertę na kartę do głosowania wkłada się z kolei do koperty zwrotnej razem z podpisanym oświadczeniem o osobistym i tajnym głosowaniu. Koperta ta jest już zaadresowana i zwolniona z opłat pocztowych, dlatego wystarczy ją przed dniem głosowania wrzucić do skrzynki pocztowej.

Niewłożenie oświadczenia o osobistym i tajnym głosowaniu do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karta do głosowania nie będzie policzona.


Przed dniem głosowania możliwe jest dostarczenie koperty zwrotnej do swojego urzędu gminy/miasta. Wyborca może również osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania, w którym jest wpisany do spisu wyborców podczas trwania głosowania.


Wyborcy głosujący za granicą wysyłają kopertę na własny koszt do właściwego konsula. Można też dostarczyć kopertę zwrotną osobiście do konsulatu przed dniem głosowania.


Głosowanie korespondencyjne dla wszystkich możliwe jest m.in. w Niemczech, Irlandii, Hiszpanii i Szwajcarii. W Niemczech regularnie głosuje w ten sposób około 1/5 wyborców.Źródło: Masz głos, masz wybór

kkż/
Serwis Samorządowy PAP
 
KOMENTARZE: 2 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2015-04-27 06:31:59
D.K.: Chłopie, nie zastanawiaj co by było gdyby, tylko działaj! :)
 
2015-04-09 22:48:54
Pełnomocnik: No świetnie, a co będzie, jeśli listonosz poda moje dane i wyrazi chęć głosowania korespondencyjnego, np. mailem. Ja 10 maja pojawiam się w lokalu wyborczym i okazuje się, że nie ma mnie na liscie, bo głosuję korespondencyjnie... Znów będą "sfałszowane" wybory.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25