facebook RSS # #

20.10.2019 22:27

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2015-12-07 14:43       aktualizacja: 2015-12-08 12:07       WIADOMOŚCI
  A A A

Dla rozwoju. Wyłoniono 12 finalistów konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania”

Dla rozwoju. Wyłoniono 12 finalistów konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania”
Kto zostanie Liderem zarządzania?
Fotolia
Dwanaście podmiotów zakwalifikowało się do finału konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania”. Są wśród nich m.in. Brwinów, Czerwieńsk, Nysa, Piaski, Włodawa, Wałbrzych i powiat przasnyski.

Podczas posiedzenia Komisji Konkursowej „Samorządowego Lidera Zarządzania 2015 – Razem dla rozwoju” spośród 27 zgłoszonych projektów wybrano 12 finalistów – informuje Joanna Proniewicz ze Związku Miast Polskich.

Finalistami konkursu zostali:

Aglomeracja Wałbrzyska (Wałbrzych) za projekt: Tworzenie programów rozwoju obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej w duchu partnerstwa, dialogu i debaty między partnerami i interesariuszami;

Partnerstwo Gmin Nadodrzańskich (Czerwieńsk) za projekt: Sołtysi - jako kluczowy element łańcucha komunikacji z mieszkańcami w procedurze opracowywania dokumentów strategicznych i planistycznych Partnerstwa Gmin Nadodrzańskich;

Partnerstwo Królewiecki Obszar Funkcjonalny (powiat przasnyski) – za projekt: Królewiecki Obszar Funkcjonalny – Porozumienie Przasnyskie jako model lokalnego partnerstwa samorządów;

Partnerstwo mające na celu realizację projektu „Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim” (Piaski) za projekt: Partycypacja w praktyce na rzecz priorytetów rozwojowych gmin w obszarach spójności: społecznej, gospodarczej i terytorialnej, w tym wyboru inwestycji kluczowych oraz wypracowanie modelu dobrych praktyk;

Partnerstwo Nyskie 2020 (Nysa) za projekt: Partnerstwo Nyskie 2020 – dialog między partnerami;

Partnerstwo Paprykowy Szlak (Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” LGD Radom) za projekt: Papryka Przytycka – Markowy Produkt Mazowsza;

Partnerstwo Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów (Brwinów) za projekty: Szerokie partnerstwo trójsektorowe jako narzędzie rozwiązywania problemów Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów oraz Dobre praktyki wypracowania wspólnych kierunków rozwoju dla obszaru funkcjonalnego;

Partnerstwo Włodawski Obszar Funkcjonalny (Włodawa) – za projekt: Zarządzanie partnerstwem z wykorzystaniem zasad dotyczących współpracy w zespołach wirtualnych/ rozproszonych;

Porozumienie w sprawie wspólnej budowy Systemu informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP (powiat ziemski wrocławski, Powiatowy Zakład Katastralny) - za projekt: System Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP jako narzędzie efektywnej współpracy partnerskiej;

Stowarzyszenie Metropolia Poznań – za projekt: Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań – podejście zintegrowane;

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego – za projekt: Metoda partycypacyjnego planowania rozwoju w SOM;

Związek Gmin Regionu Płockiego – za projekt: Utworzenie Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej.


16 grudnia w Warszawie na konferencji kończącej II edycję konkursu finaliści przedstawią rozwiązania zastosowane w swoich partnerstwach. Ogłoszone zostaną też ostateczne wyniki konkursu wraz z uzasadnieniem.

Rozwój współpracy pomiędzy jednostkami samorządu, podmiotami z sektora społecznego, gospodarczego i publicznego jest obecnie jednym z ważniejszych warunków pozwalających na planowanie i realizację przedsięwzięć rozwojowych w wymiarze terytorialnym.

Przed takim właśnie wyzwaniem stoją wspólnoty samorządowe w Polsce. Zaprezentowane w trakcie konferencji przykłady pokażą, jak można lepiej i bardziej skutecznie realizować przyjęte cele rozwoje oraz poprawiać jakość współpracy.

Celem konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania 2015 - Razem dla rozwoju”, było znalezienie najciekawszych przykładów praktycznie stosowanych metod i narzędzi współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej.

Konkurs jest częścią projektu predefiniowanego realizowanego przez Związek Miast Polskich i partnerów (Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP oraz Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych), ze środków Mechanizmu Finansowego EOG, „Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego.”

Więcej informacji (m.in. formularz zgłoszenia, program konferencji, opisy finałowych praktyk) na http://zmp.poznan.pl/aktualnosc-1586-konkurs_samorzadowy_lider_zarzadzania.html.  
Kkż/
Serwis Samorządowy PAP
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2015-12-08 11:23:27
Starsza: Bardzo chciałabym aby w naszej Gminie wiejskiej Wejherowo Liderem został Pan Milewski, zastępca wójta gminy bo on bardzo się stara , ale kanalizacji brak u nas we wsi Kąpino a wiele, wiele inwestycji zrealizował w innych wsiach, bo gmina wiejska Wejherowo jest największą terytorialnie gminą co najmniej w Pomorskim. My w Kąpinie trzymamy kciuki za to co robi a u nas tylko zostałoprzeciągnąć rury kanalizacyjne i wcisnąć kabel światłowodowy w rurki, jest rura gazowa ale cena podłączeń wysoka i ludzie mają nadzieję na zmiany i na Dozrobienia zostania droga do nas do domu. Bardzo go szanujemy i prosimy o wsparcie naszej wsi Kąpino i działania zastępcy wójta, który robi z wójtem co może aby w wiejskiej gminie Wejherowo było życie wygodniejsze, nasze Kapino ciągle czeka na wsparcie.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25