facebook RSS # #

23.09.2019 18:17

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2016-05-19 15:21       aktualizacja: 2016-05-19 18:35       WIADOMOŚCI
  A A A

Cztery argumenty. Według wojewody uchwała rażąco narusza porządek prawny

Cztery argumenty.  Według wojewody uchwała rażąco narusza porządek prawny
Zdaniem wojewody uchwała rady
była rażąco sprzeczna
z porządkiem prawnym
Fotolia

Wojewoda łódzki prof. Zbigniew Rau stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej w Łodzi dot. stanowiska stosowania się władz miasta do wyroków Trybunału Konstytucyjnego, także tych nieopublikowanych.


Przewodniczący łódzkiej rady miejskiej zapowiedział złożenie odwołania do sądu.


Wojewoda łódzki o wydaniu rozstrzygnięcia nadzorczego w sprawie podjętej w kwietniu przez łódzkich radnych uchwały - stanowiska Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie stosowania się władz Łodzi do wyroków Trybunału Konstytucyjnego - poinformował dziennikarzy w czwartek.


Uzasadniając stwierdzenie jej nieważności podkreślił, że postępowanie wykazało "rażącą sprzeczność uchwały z porządkiem prawnym obowiązującym w RP".


Ireneusz Krześnicki, dyr. Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, poinformował, że stwierdzając nieważność uchwały wojewoda w uzasadnieniu wskazał cztery kierunki prawnej argumentacji.


Jak wyjaśnił, została ona podjęta bez podstawy prawnej, czyli poza zakresem kompetencji Rady Miejskiej w Łodzi. Argumentował także, że żaden przepis prawa, w tym również uchwalony przez radę paragraf 17 regulaminu jej pracy nie upoważnia tego organu do wypowiadania się na temat obowiązującego w Polsce porządku prawnego.


"Wojewoda zauważył również, że rada nie posiada kompetencji formułowania wytycznych wobec prezydenta miasta Łodzi i jednostek komunalnych dotyczących sposobu ich działania. Wreszcie, po czwarte jest ona sprzeczna z obowiązującym porządkiem prawnym w kraju, zwłaszcza z określonym w art. 7 Konstytucji RP zasadą legalizmu, która stanowi, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w zakresie prawa" – podsumował Krześnicki.


Prof. Rau dodał, że w tej sprawie otrzymał od łodzian 134 listy i 62 maile o bardzo podobnej treści. "Mieszkańcy Łodzi prosili mnie, abym nie stwierdzał nieważności tej uchwały. Odpowiadałem, że w tej sprawie nie będę kierował się treścią polityczną, ale tylko i wyłącznie kwalifikacją prawną, co też uczyniłem" – zaznaczył.


Wniosek o uchylenie uchwały do wojewody wnieśli radni PiS, którzy byli przeciwni przyjęciu stanowiska argumentując m.in., że jest to akt polityczny i niekonstytucyjny, który przekracza kompetencje samorządu. Przegłosowano ją głosami radnych SLD i PO, którzy w łódzkiej radzie tworzą koalicję.


Po ogłoszeniu decyzji przez wojewodę, w czwartek przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Tomasz Kacprzak (PO) i jej wiceprzewodniczący Paweł Bliźniuk (PO), zapowiedzieli, że na najbliższej – zaplanowanej na 25 maja - sesji rady postawią pod głosowanie projekt uchwały o skierowaniu rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.


"Chcemy, by sąd rozstrzygnął, czy rada miasta może podejmować stanowiska w sprawach ważnych dla mieszkańców Łodzi, czy też nie" – tłumaczył Kacprzak.


Bliźniuk dodał, że decyzja wojewody jest "kuriozalna i podyktowana względami politycznymi oraz oddalona od realiów prawnych, bo jeżeli ktoś narusza prawo, to jest to rząd, który od wielu dni nie publikuje wyroku TK dot. noweli grudniowej".


Łódzcy rajcy z klubu PO podkreślili, że uzasadnienie wojewody napawa ich "wielkimi obawami". Podczas briefingu prasowego pytali, czy jest to pierwszy krok w stronę realizacji zapowiedzi poseł Krystyny Pawłowicz (PiS), która stwierdziła, że Radę Miejską w Łodzi należy zlikwidować.


"Wojewoda stwierdził w uzasadnieniu, że rada gminy w ogóle nie może podejmować uchwał stanowiskowych nawet, jeśli dotyczą ważnego interesu mieszkańców. To próba ograniczenia działań samorządu oraz cenzury i kneblowania samorządowców" – zaznaczyli.


wk/pap/serwis samorzadowy


 


TAGI: PRAWO , WOJEWODA
 
KOMENTARZE: 2 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2016-05-20 12:54:36
Sekretarz: Czy oznacza to zmianę postawy nadzorów prawnych w kwestii stanowisk rad gmin ? Dotychczas takie stanowiska "przechodziły", pomimo braku podstawy prawnej do ich podejmowania. Że przypomnę chociażby stanowiska rad gmin dotyczące udzielenia koncesji telewizji Trwam. Wielce zasadnym byłoby określenie przez nadzory prawne wojewodów jednolitej linii orzeczniczej w tej sprawie, bowiem uchwały typu "stanowisko" podejmowane są przez rady dosyć często. Choćby dość powszechne ostatnimi czasy stanowiska rad dotyczące podniesienia kwoty wolnej od podatku. Ostatnio w moim województwie podejmowane są uchwały dotyczące stanowiska w sprawie Centrum Onkologii.
 
2016-05-20 10:39:28
Sekretarz: Czy oznacza to zmianę postawy nadzorów prawnych w kwestii stanowisk rad gmin ? Dotychczas takie stanowiska "przechodziły", pomimo braku podstawy prawnej do ich podejmowania. Że przypomnę chociażby stanowiska rad gmin dotyczące udzielenia koncesji telewizji Trwam. Wielce zasadnym byłoby określenie przez nadzory prawne wojewodów jednolitej linii orzeczniczej w tej sprawie, bowiem uchwały typu "stanowisko" podejmowane są przez rady dosyć często. Choćby dość powszechne ostatnimi czasy stanowiska rad dotyczące podniesienia kwoty wolnej od podatku. Ostatnio w moim województwie podejmowane są uchwały dotyczące stanowiska w sprawie Centrum Onkologii.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25