facebook RSS # #

13.11.2018 20:12

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2016-05-27 11:42       aktualizacja: 2016-05-27 16:55       WIADOMOŚCI
  A A A

Gminy prospołeczne. Ranking bierze pod uwagę cztery wymiary aktywności

Gminy prospołeczne. Ranking bierze pod uwagę cztery wymiary aktywności
Zbadano cztery wymiary aktywności społecznej
Fotolia
Mielno, Nowe Warpno, Sopot, Nowy Sącz i Warszawa to gminy aktywne społecznie – wynika z zestawienia przygotowanego przez Mojapolis.pl i "Wspólnotę".

Autorzy rankingu zbadali: które gminy wspierają organizacje pozarządowe, gdzie działa najwięcej fundacji i stowarzyszeń, gdzie odbywa się najwięcej zbiórek publicznych oraz mieszkańcy, których samorządów chętnie głosują w wyborach

Badacze wzięli pod uwagę cztery wymiary aktywności społecznej:

- frekwencja wyborcza - mierzona w ostatnich wyborach: samorządowych, prezydenckich i parlamentarnych;

- sektor pozarządowy - obszar zinstytucjonalizowanej aktywności mieszkańców, tj. liczbie fundacji i stowarzyszeń w przeliczeniu na 1000 mieszkańców;

- wspierający samorząd - wsparcie udzielane przez administrację samorządową organizacjom społecznym, czyli wartość środków przekazanych fundacjom, stowarzyszeniom i innym organizacjom przez gminy w przeliczeniu na 1000 mieszkańców;

- oddolne inicjatywy - aktywność przejawiającą się w akcjach społecznych i nieformalnych inicjatywach, jako miara posłużyła liczba zbiórek publicznych na 10 tys. mieszkańców.

Ranking został przeprowadzony w pięciu kategoriach gmin: wiejskich, miejsko-wiejskich, małych miast (do 50 tys. mieszkańców), średnich miast (50-100 tys. mieszkańców) oraz dużych miast (powyżej 100 tys. mieszkańców).

Do sporządzenia zestawienia użyto systemu punktowego. Każda z gmin mogła uzyskać maksymalnie 100 punktów- po 35 w kategorii "frekwencja wyborcza" i "sektor pozarządowy", po 15 w kategorii "wspierający samorząd" i "oddolne inicjatywy".

Laureatami w poszczególnych kategoriach zostali: Mielno, Nowe Warpno, Sopot, Nowy Sącz i Warszawa. Jak podkreślają twórcy zestawienia, zwycięskie gminy okazywały się liderami zazwyczaj tylko w jednym wymiarze rankingu. Wyjątek na tym tle stanowi Warszawa, która zdobyła największą liczbę punktów w dwóch kategoriach. Z kolei Mielno – lider rankingu wśród gmin wiejskich – nie zdobył najwyższej liczby punktów w żadnej z czterech kategorii.

WYNIKI RANKINGU

Gminy wiejskie

Tytuł najbardziej aktywnej społecznie gminy wiejskiej otrzymało Mielno. Jego największym atutem okazał się silny sektor pozarządowy. Drugie miejsce w rankingu zajęła gmina Kleszczów, która uzyskała maksymalną liczbę punktów i najlepszy wynik w kraju w kategorii „wspierający samorząd”. Wysoką punktację uzyskała również za frekwencję wyborczą.

Gminy wiejsko-miejskie

W kategorii gmin miejsko-wiejskich zwyciężyło Nowe Warpno. Jego najmocniejszą stroną jest dobrze rozwinięty sektor pozarządowy. W tej kategorii gmina otrzymała maksymalną liczbę punktów. Samorząd dobrze wypadł w kategoriach: „wspierający samorząd” oraz „oddolne inicjatywy”. Najsłabszym komponentem aktywności społecznej w Nowym Warpnie na tle innych gmin miejsko-wiejskich okazał się udział obywateli w wyborach. Gmina znalazła się poza pierwszą setką.

Na drugim miejscu w rankingu uplasowała się gmina Suraż. Podobnie jak w przypadku zwycięzcy rankingu, jej najmocniejszą stroną jest silny sektor pozarządowy. Dobrze wypada także pod względem frekwencji wyborczej.

Małe miasta

Z kolei tytuł najbardziej aktywnego małego miasta otrzymał Sopot. Samorząd stwarza bardzo dobre warunki do działania organizacjom pozarządowym, o czym świadczy maksymalna liczba punktów w kategorii „sektor pozarządowy” i wysoka w wymiarze „wspierający samorząd” . W pozostałych kategoriach Sopot wypadł równie dobrze.

Druga w rankingu jest Podkowa Leśna z najwyższą frekwencją wyborczą wśród miast tej wielkości, a zarazem wśród wszystkich gmin w Polsce. Podkowa ma silne tradycje społecznikowskie, co przekłada się na dużą liczbę organizacji pozarządowych , jednak nie idzie w parze z wysokim wsparciem finansowym ze strony samorządu.

Średnie miasta

Wśród miast średniej wielkości najwięcej punktów zgromadził Nowy Sącz .Samorząd był najsilniejszy w kategorii „frekwencja wyborcza”, a w kategorii „sektor pozarządowy” ustąpił tylko Przemyślowi.

Duże miasta

Wśród dużych miast zdecydowanym zwycięzcą jest Warszawa, która otrzymała maksymalne noty za frekwencję wyborczą i silny sektor pozarządowy.

Na podium znalazły się również Olsztyn oraz Kraków . Oba miasta uzyskały wysoką punktację w kategorii „wspierający samorząd”.

Ranking gmin aktywnych społecznie został przygotowany we współpracy z pismem samorządu terytorialnego „Wspólnota”.

Pełny tekst rankingu

Źródło: mojapolis.pl
jm/Serwis Samorządowy PAP
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25