facebook RSS # #

22.06.2018 17:04

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2016-06-23 11:47       aktualizacja: 2016-06-23 12:09       WIADOMOŚCI
  A A A

Cyfrowa grupa. Powstaje Samorządowe Forum Rozwoju Cyfrowego na rzecz skutecznej informatyzacji

Cyfrowa grupa. Powstaje Samorządowe Forum Rozwoju Cyfrowego na rzecz skutecznej informatyzacji
Powstaje Samorządowe Forum Rozwoju Cyfrowego
Fot. Stowarzyszenie Miasta w Internecie
W trakcie 20 Konferencji „Miasta w Internecie” zawiązane zostanie Samorządowe Forum Rozwoju Cyfrowego – grupa robocza dla wymiany doświadczeń informatyków i decydentów samorządowych.

Jak poinformowali organizatorzy 20 Konferencji „Miasta w Internecie”, w trakcie gdańskiego spotkania, odbywającego się w dniach 29 czerwca – 1 lipca https://20.kmwi.pl/ zawiązane zostanie Samorządowe Forum Rozwoju Cyfrowego (SFRC).

Będzie to grupa robocza powołana dla wymiany doświadczeń, dyskusji i wypracowywania stanowisk środowiska specjalistów – informatyków i decydentów samorządowych na temat niezbędnych działań na rzecz skutecznej cyfryzacji Polski.

- Współpracując z samorządami lokalnymi i wojewódzkimi, od dawna odbieramy sygnały o potrzebie powołania środowiskowego forum, które wypracowywać będzie stanowiska i postulaty związane z rozwojem cyfrowym w Polsce, szczególnie zaś z wdrażaniem e-administracji – poinformował Krzysztof Głomb, prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”. - Postanowiliśmy wspomóc organizację takiej platformy wzmacniania podmiotowości samorządów i wypowiadania się przez nie jednym, silnym głosem - dodaje.

Specjaliści cyfrowego rozwoju z gmin, powiatów i województw postulują m.in. podjęcie przez Ministerstwo Cyfryzacji konkretnych kroków w kierunku określenia zasad współdziałania na styku resortu i samorządów, które zostały zapisane w kierunkach działań ministerstwa jako tzw. linia współpracy. Dotychczasowe narzędzia konsultacji i uzgodnień, m.in. związane z decyzjami zapadającymi na poziomie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego okazują się niewystarczające merytorycznie i pojawiające się zbyt późno w procesie decyzyjnym.

Przedmiotem działań SFRC będzie m.in. opracowywanie i przekazywanie odpowiednim władzom analiz i stanowisk na temat prawnych, organizacyjnych i projektowych działań rządu RP w zakresie rozwoju cyfrowej administracji.

Członkowie forum zajmą się też modernizacją szkół z wykorzystaniem technologii komunikacyjno-informacyjnych (TIK) i innych wdrożeń technologii teleinformatycznych w środowisku lokalnym i w regionach. Przestawione zostaną praktyczne doświadczenia samorządów z realizacji projektów w ostatnich latach.

SFRC będzie inicjowało działania podnoszące poziom kompetencji zawodowych pracowników samorządowych związanych z projektowaniem i wdrażaniem systemów e-administracji, smart cities, diagnozowaniem potrzeb mieszkańców w tym zakresie oraz zarządzaniem projektami.

Forum zajmie się też analizą i promocją dobrych praktyk w zakresie rozwoju technologii cyfrowych w Polsce i krajach Unii Europejskiej z punktu widzenia potrzeb samorządów przy realizacji projektów e-administracji, interakcji i komunikacji z mieszkańcami, edukacyjnych, inteligentnego transportu i nowoczesnego zarządzania.

Przedmiotem prac będą też działania dla zapewnienia znaczącej pozycji samorządów w procesie podejmowania decyzji o zasadach, modelach, procesach i podstawach prawnych decyzji o rozwoju cyfrowym w Polsce.

Forum podejmować będzie także inne tematy zainicjowane przez swoich członków, w tym zaproponowane w tej społeczności na FB.

Członkami SFRC mogą być osoby fizyczne (np. wójtowie, sekretarze gmin i powiatów, starostowie, pracownicy samorządowi, informatycy z samorządów lokalnych i urzędów marszałkowskich), organizacje pozarządowe, instytucje naukowo-badawcze (uczelnie, instytuty badawcze) i inne podmioty zainteresowane tematyką działania SFRC.

Osoby i podmioty fizyczne, które zadeklarują udział w działaniach SFRC do 2 lipca 2016 r. uzyskają status „Członka Założyciela SFRC”. Po spotkaniu założycielskim podczas 20KMWI zostaną rozpoczęte prace nad ostateczną formułą organizacyjną oraz szczegółowym programem działań Forum.

Członkostwo w Forum jest bezpłatne. Sekretariat SFRC prowadzić będzie Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”.

Deklaracje członkowskie SFRC – na odpowiednim formularzu odrębnym dla osób prywatnych i fizycznych – można przesyłać na adres: k.glomb@mwi.pl. Na ten adres kierować można także pytania na temat planowanych działań forum.

Formularze deklaracji udziału w SFRC są dostępne poniżej:

Materiał nadesłany przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie

Kkż/Serwis Samorządowy PAP
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-05-15 15:38:23
Tom: Ta inicjatywa dubluje już istniejącą w MC Linię Współpracy 2016

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25