facebook RSS # #

25.04.2018 16:13

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2016-07-26 12:31       aktualizacja: 2016-07-26 16:51       WIADOMOŚCI
  A A A

Konkurs MRPiPS. Druga edycja Programu Asystent Rodziny na rok 2016

Konkurs MRPiPS. Druga edycja Programu Asystent Rodziny na rok 2016
Ruszył konkurs na dofinansowanie kosztów
wynagrodzenia asystentów rodziny
Fot. Fotolia
Ruszył konkurs na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny. Gminy mają niespełna dwa tygodnie na zgłaszanie zapotrzebowania na wsparcie - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło II edycję Programu Asystent Rodziny na rok 2016.

Założeniem programu jest stymulowanie podejmowania przez samorządy terytorialne działań, które będą służyły wspieraniu rodzin przeżywających trudności opiekuńczo—wychowawcze, w celu zatrzymania w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej lub jak najszybszy powrót do rodziny dzieci umieszczonych wcześniej w pieczy zastępczej, poprzez rozwój sieci asystentów rodziny, zatrudnianych w gminach.
Na program przeznacza się kwotę 1,5 mln zł.

Resort rodziny zachęca jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego do składania zapotrzebowania na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody, na zasadach w określonych w Programie (szczegóły w załącznikach).

Dofinansowaniu w ramach Programu mogą podlegać koszty wynagrodzenia asystentów rodziny do kwoty 2500 zł miesięcznie, na etat lub równoważnej czasowo umowy-zlecenia.

Natomiast nie podlegają dofinansowaniu koszty zatrudnienia asystentów rodziny, inne aniżeli wynagrodzenie zasadnicze wraz z pochodnymi i dodatkiem za wieloletnią pracę.

W ramach II edycji będą zebrane zapotrzebowania na dwóch listach:

- pierwszej skierowanej do jst, które nie otrzymały dotacji w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016" ogłoszonego 17 marca tj. nie złożyły zapotrzebowania na asystenta rodziny w terminie lub nie spełniły wymagań formalnych,

- drugiej - na której znajdą się samorządy zgłaszające potrzebę zatrudnienia dodatkowego asystenta rodziny innych niż, tych na których przyjęto dotację.

Źródło: MRPiPS
jm/Serwis Samorządowy PAP
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Tel.: (22) 509 22 25
Faks: (22) 509 22 72
pap@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25