facebook RSS # #

20.10.2018 05:10

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2016-11-07 12:28       aktualizacja: 2016-11-07 16:18       WIADOMOŚCI
  A A A

Uciążliwe zapachy. RPO: Potrzebny jest mechanizm prawny w obronie powietrza

Uciążliwe zapachy. RPO: Potrzebny jest mechanizm prawny w obronie powietrza
Do RPO wpływają skargi
na zakłady emitujące przykre zapachy
Fot.AR
Brakuje instrumentów prawnych umożliwiających organom ochrony środowiska kontrolę immisji zapachów z ferm, wysypisk i fabryk. RPO zwrócił się z prośbą do MŚ o podjęcie stosownych działań.

Do Biura RPO wciąż napływają skargi na zakłady emitujące przykre zapachy, które obniżają komfort życia okolicznych mieszkańców. Problematyka ta jest poruszana na spotkaniach regionalnych z Rzecznikiem, jest również tematem doniesień medialnych.

Jak podkreśla RPO, analiza wpływających spraw wskazuje, że organy ochrony środowiska nie mają instrumentów prawnych, za pomocą których mogłyby przeprowadzać kontrole umożliwiające określenie uciążliwości zapachowych oraz pomiary emisji i zapachowej jakości powietrza. Nie mogą również wydawać decyzji nakazującym właścicielom zakładów podjęcie działań redukujących immisje zapachowe.

W latach 2006-2014 Rzecznicy Praw Obywatelskich poprzednich kadencji prowadzili korespondencję z ówczesnymi Ministrami Środowiska w sprawie braku regulacji prawnych odnośnie immisji odorowych wywoływanych przez obiekty, których funkcjonowanie prowadzi do powstania uciążliwych zapachów, w tym ferm zwierząt, zakładów przemysłowych, wysypisk śmieci, spalarni odpadów i innych.

RPO zaznacza, że mimo upływu blisko 10 lat od pierwszego wystąpienia w tej sprawie, problem pozostaje wciąż nierozwiązany, a poziom ochrony praw obywateli w zakresie przeciwdziałania uciążliwościom zapachowym jest wciąż niedostateczny.

Jak wynika z ekspertyzy zleconej Biuru Analiz i Dokumentacji Kancelarii Senatu przez Komisję Środowiska Senatu RP, że w większości państw członkowskich UE stosowne regulacje dotyczące pomiaru poziomu immisji zapachowych oraz działań pokontrolnych i wydawania odpowiednich decyzji, zostały już wprowadzone.

W zakresie obowiązków państwa obejmujących przeciwdziałanie odorom wielokrotnie wypowiadał się również Europejski Trybunał Praw Człowieka. Nieuregulowanie problematyki uciążliwości zapachowych w świetle orzeczeń ETPC może stanowić naruszenie artykułu 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, na mocy którego każdy ma prawo m.in. do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania.

Źródło: RPO
dap/ Serwis Samorządowy PAP
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2016-11-08 08:30:27
Fetor sędziom nie przeszkadza: Jednak według polskich sądów odór nie jest przeszkodą do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania - tvn24.pl/pomorze,42/zadali-odszkodowania-za-fetor-z-wysypiska-sad-pozew-odrzucil-odor-nie-narusza-dobr-osobistych,485387.html

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25