facebook RSS # #

28.01.2020 18:16

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2016-12-01 15:48       aktualizacja: 2016-12-06 16:30       WIADOMOŚCI
  A A A

Idą podwyżki. Publikujemy tabelę wynagrodzeń zaproponowaną przez MRPiPS

Idą podwyżki. Publikujemy tabelę wynagrodzeń zaproponowaną przez MRPiPS
Fot. Fotolia
Ujednolicenie tabel z kategoriami zaszeregowania, podwyższenie minimalnego wynagrodzenia pracowników samorządowych oraz zmianę zasad przyznawania dodatku funkcyjnego – przewiduje projekt rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Projekt rozporządzenia, który powstał w ministerstwie pracy, wprowadza ujednoliconą tabelę wynagrodzenia zasadniczego dla wszystkich pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

W projekcie przewidziano ponadto podwyższenie minimalnych kwot wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych. Obecne kwoty obowiązują od 2009 r. i w pierwszej kat. zaszeregowania wynoszą 1,1 tys. zł w obu tabelach, które mają zostać scalone.

Z uzasadnienia projektu rozporządzenia wynika, że uwzględniając ustaloną na 2017 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 2 tys. zł, zaproponowano, aby kwota wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania wynosiła 1,7 tys. zł. Stanowi to ok. 85 proc. pensji minmalnej w 2017 r.

Po wejściu w życie rozporządzenia zamieni się dotychczasowa forma ustalania stawek dodatku funkcyjnego przysługującego pracownikom zatrudnionym na podstawie wyboru i powołania m.in. wicemarszałkowi, zastępcy wójta i skarbnikowi.

Aktualny model procentowy zostanie zastąpiony przez kwotowy. Jak podkreśliło ministerstwo pracy, ma to zapobiec automatycznemu wzrostowi indywidualnego dodatku funkcyjnego w sytuacji, gdy wzrośnie najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kat. zaszeregowania. Obecnie bowiem przewidzianych jest dziewięć stawek dodatku funkcyjnego, które wynoszą od 40 do 250 proc. najniższego wynagrodzenia zasadniczego. Kwoty dodatku w poszczególnych stawkach mają pozostać na dotychczasowym poziomie.

Resort pracy proponuje również uzupełnienia wykazu stanowisk o stanowiska specjalizujące się w technologiach informacyjno-komunikacyjnych takich jak: projektant systemów informatycznych, administrator systemów komputerowych, programista, analityk, konsultant, a także o stanowisko opiekuna dziennego, stanowiska fizjoterapeuty i terapeuty zajęciowego oraz ratownika medycznego.

W projekcie rozporządzenia ujednolicono również kategorie zaszeregowania dla stanowiska sprzątaczki, z uwagi na fakt, że minimalna kategoria zaszeregowania dla tego stanowiska jest obecnie zróżnicowana w zależności od miejsca zatrudnienia (urząd lub samorządowa jednostka organizacyjna).

Resort pracy zwrócił uwagę, że w 2009 r., kiedy weszło w życie rozporządzenie, minimalne wynagrodzenie zasadnicze określone w pierwszej kategorii zaszeregowania (1,1 tys. zł) stanowiło 86,2 proc. obowiązującego wówczas minimalnego wynagrodzenia za pracę (1 276 zł). Obecnie kwota ta stanowi 59,5 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę (1850 zł), natomiast w 2017 r. byłoby to tylko ok. 55 proc.

Autorzy projektu rozporządzenia proponują, by nowe przepisy weszły w życie 1 stycznia 2017.

mp/kic/Serwis Samorządowy PAP

TABELA Z NOWYMI STAWKAMI

Kategoria zaszeregowania


Minimalna kwota w złotych


 


 


I


1 700


II


1 720


III


1 740


IV


1 760


V


1 780


VI


1 800


VII


1 820


VIII


1 840


IX


1 860


X


1 880


XI


1 900


XII


1 920


XIII


1 940


XIV


1 960


XV


1 980


XVI


2 000


XVII


2 100


XVIII


2 200


XIX


2 400


XX


2 600


XXI


2 800


XXII


3 000


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

TAGI: FINANSE , KADRY , PŁACE , PRACA
 
KOMENTARZE: 23 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-03-06 18:29:04
pielęgniarka w żłobku: Jestem pracownikiem samorządowym a ściślej rzecz biorąc pielęgniarką(35 lat pracy), pracuję w żłobku samorządowym w mieście powiatowym.Zarabiam
1550- pensja zasadnicza
310-wysługa lat
310- premia, Brutto 2170zł

Od dawna prowadzimy batalię o uzyskanie godziwych wynagrodzeń. Wciąż nic.
Wychowujemy i pielęgnujemy przyszłe pokolenia w myśl polityki prorodzinnej.........

 
2017-02-25 08:20:52
Kucharka: Raczej wątpię aby pracownicy administracyjno-obsługowi dostali w końcu godziwe wynagrodzenie za swoją pracę. Ja pracuję w przedszkolu mam 40 lat pracy, a moja płaca minimalna jest uzupełniania wysługą lat, przez lata dostawaliśmy 15% premii, a wypłata to 1 490,00 zł. Jak miały być podwyżki do władze kazały zmienić kategorię zaszeregowania na niższą, ale to praktyki podobno zgodne z prawem :( TAK TO JAŁMUŻNA
 
2017-02-25 08:10:18
Kucharka : Raczej wątpię aby pracownicy administracyjno-obsługowi dostali w końcu godziwe wynagrodzenie za swoją pracę. Ja pracuję w przedszkolu mam 40 lat pracy, a moja płaca minimalna jest uzupełniania wysługą lat, przez lata dostawaliśmy 15% premii, a wypłata to 1 490,00 zł. Jak miały być podwyżki do władze kazały zmienić kategorię zaszeregowania na niższą, ale to praktyki podobno zgodne z prawem :( TAK TO JAŁMUŻNA
 
2017-02-15 08:48:36
skarbnik: Skarbnik gminy do 15 tys. mieszkańców miał dodatek funkcyjny 160 % I progu kwoty minimalnej tj. 160 % x 1100zł= 1760zł. Po zmianie wprowadza się nowy kwotowy załącznik z dodatkami funkcyjnymi i dodatek funkcyjny tegoż skarbnika ma wynosić 1760 zł.Proszę mi wobec tego wyliczyć kwotę "podwyżki". Bo zero podwyżki zawsze daje zero i nie muszę tego liczyć ani do marca, ani do sierpnia. To jakaś farsa
 
2017-02-07 09:56:38
urzędnik podległy JST: Stare stawki wynagrodzenia w poszczególnych kategoriach zaszeregowania obowiązują od 2009 r., kiedy to minimalne wynagrodzenie wynosiło 1276 zł. Wówczas w I kategorii zaszeregowania min kwota ustalona była na poziomie 1100 czyli 176 zł poniżej minimalnej płacy. W proponowanej nowej wersji "regulacji / podwyżek" w I kategorii zaszeregowania minimalna kwota ma wynosić 1700 zł czyli 300 zł poniżej płacy minimalnej !!!! Zatem jaka to podwyżka??? To jałmużna !!!!
 
2016-12-08 11:20:52
sekretarz szkoły: to co wpływa na poziom wynagrodzeń pracowników samorządowych, to są środki finansowe w dyspozycji pracodawców samorządowych. Budżety poszczególnych samorządowych jednostek organizacyjnych ujmowane są w budżetach jednostek samorządu terytorialnego, uchwalanych corocznie przez organy stanowiące tych jednostek.
To powoduje znaczne rozwarstwienie siatki wynagrodzeń w poszczególnych obszarach Polski.
Spośród dwóch grup pracowników zatrudnionych w szkołach, tylko nauczyciele są w obecnym stanie prawnym objęci takimi regulacjami gdzie KN gwarantuje nauczycielom ustawową płacę jaką nauczyciel może otrzymać po przepracowaniu odpowiedniej liczby lat, albo w momencie przejścia na emeryturę . W regulaminach wynagradzania jest luz decyzyjny. Konstrukcja tabel w rozporządzeniu płacowym dla pracowników umownych jest nieprawidłowa. Za dużo jest kategorii zaszeregowania i z tego powodu stawki minimalne różnią się jedynie o 20 -50 złotych, co skutkuje że ustalenie pracownikowi w danej kategorii stawki wyższej o 20-50 złotych skutkuje tym, że jego minimalne zasadnicze może być wyższe od minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracownika zaszeregowanego do wyższej kategorii zaszeregowania. W ten sposób wypacza się cały sens systemu płacowego skonstruowanego w oparciu o kategorie zaszeregowania i odpowiadające im minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego, które powinny pełnić podobną rolę do wartościowania stanowisk pracy .
 
2016-12-07 15:09:15
Prac szkoły: Nareszcie pracownicy administracji i obsługi szkól coś dostaną. W szkole w której pracuję podlegającej pod starostwo np pani sprzątająca po 40 latach pracy odchodząc na emeryturę zarabiała brutto 1850 zł. Zasadnicze 1282 zł, stażowe 20% - 256,4o i premia 15% - 311,60. W końcu pracownicy szkół coś dostaną. Często pracujemy na 2 stanowiskach a wynagrodzenie za 1.
 
2016-12-06 14:16:47
Janusz: Zabawne, że przychodzi człowiek do pracy bez doświadczenia i musi dostać od 01.01.2017 2000 zł brutto, bo minimalna się należy jak psu buda. I w tym samym czasie przychodzi inny człowiek, który ma 18 lat doświadczenia i dostaje najniższą 1700 i 18% dodatku stażowego, żeby też miał minimum 2000 zł brutto. Może hipotetycznie, ale w wielu urzędach tak się robi.
 
2016-12-06 11:43:49
ja: Do jarek: Znamy przepisy. Ty widzę nie do końca nas zrozumiałeś. Cytuję fragm. Twojej wypowiedzi... "To co widzimy to stawki minimalne. Każdy samorząd ma obowiązek opracować regulamin wynagradzania i ustalić swoje stawki zaszeregowania,które NIE MOGĄ BYĆ NIŻSZE OD MINIMALNYCH PRZEWIDZIANYCH TYM PRZEEPISEM !..." No właśnie o to chodzi...To, że każdy samorząd ma opracowany swój regulamin, ok. Skoro najniższa stawka ma wynieść 1700 zł...oczywistym jest, że nie można mniej...Ale nikt nie gwarantuje że w owych regulaminach ustalanych przez samorządy, będą wyższe pensje. Przecież skoro wystarczy owe 1700, by być zgodnie z prawem...to wiele samorządów nie podwyższy tych pensji w regulaminie. Sam chyba przyznasz, że to bardzo niska stawka, jaka może być dozwolona wg nowych przepisów. I niby po podwyżce...O tym piszemy.
 
2016-12-05 13:39:14
sekretarz szkoły: Ministerstwo ma za zadanie podanie minimalnych kwot, natomiast pracodawca w regulaminie wynagradzania ustala max dla danej grupy.Dyrektor jest Bogiem (prosisz o podwyżkę. Nie dostaniesz. Ja tu jestem Bogiem i co mi zrobisz) Odejście od wartości przedziału punktowego dla danej grupy było błędem. Podział stanowisk na urzędnicze i pracownicze dzieli na tych którzy mogą być oceniani. Ocenie powinien podlegać każdy pracownik zgodnie z art 94 pkt8 KP pracodawca jest obowiązany stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy i aby ustalić czy prace wykonywane przez poszczególnych pracowników są jednakowe lub o jednakowej wartości pracodawca musi dokonać oceny, ustalenie bowiem , że pracownicy zatrudnieni na takich samych stanowiskach tylko z nazwy wypełniają różne obowiązki, inne obciążenie zadaniami, co uzasadniałoby różnicowanie wynagrodzeń.,bez zbudowania struktury stanowisk i określenia rangi trudno umiejscowić to stanowisko w taryfikatorze.Podstawowym prawem każdego pracownika jest poznanie opinii przełożonego na temat wyników własnej pracy na obecnym stanowisku. Ocena mówi który pracownik powinien rozwijać kompetencje , a który ma szanse na awans. Jeszcze kwestia tworzenia stanowiska sekretarza szkoły , bo nie trzeba robić naboru i jest wymagalna służba przygotowawcza. Dawniej przy awansie pionowym trzeba było przejść wszystkie szczeble od referenta do specjalisty aby by awansować na stanowisko sekretarza szkoły. Dzisiaj jest to degradacja tego stanowiska i dyskryminacja. Nadawanie stanowiskom nazwy na wprost należy uznać za działania szkodliwe gdyż z jednej strony ogranicza prestiż stanowiska które na to zasługuje a z drugiej pozwala czerpać innym osobom niezasłużone korzyści. Nie liczy się doświadczenie zawodowe. Nikt nie weryfikuje jaki procent otrzymywane wynagrodzenie w poszczególnych grupach stanowi do max . Jaka jest mediana dla takiego samego stanowiska w jednostkach podległych jst
 
2016-12-05 10:45:16
jarek: Czy ktoś z dyskutantów czyta przepisy?Czy wiecie na jakiej podstawie macie ustalane wynagrodzenie? Śmiem twierdzić,że NIE !!! To co widzimy to stawki minimalne.Każdy samorząd ma obowiązek opracować regulamin wynagradzania i ustalić swoje stawki zaszeregowania,które NIE MOGĄ BYĆ NIŻSZE OD MINIMALNYCH PRZEWIDZIANYCH TYM PRZEEPISEM ! To tyle w temacie - wiedza,wiedza i jeszcze raz wiedza drodzy koleżanki i koledzy urzędnicy!
 
2016-12-05 09:02:54
samorządowiec: A KTO Z WAS FAKTYCZNIE ZARABIA TAK MAŁO?
W rzeczywistości płace są większe. Wiem, że i tak za małe (każdy chciałby więcej) ale po co nadwyrężać nerwy krytykując coś co i tak jest fikcją.
Publikowanie minimalnego wynagrodzenia w jst jest nieporozumieniem ponieważ specjaliści i tak nie otrzymują takich pieniędzy ale większe.
 
2016-12-05 08:03:54
ggggg: A ja mam pytanie - z jakiego źródła idą te pieniądze na wypłaty minimalnego wynagrodzenia? W jakiej ustawie tego szukać? Jaki rozdział - to z dochodów gminy, dotacja celowa? Gdzie to pisze?
 
2016-12-03 19:09:13
ja: "...zaproponowano aby kwota wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania wynosiła 1,7 tys. zł. Stanowi to ok. 85 proc. pensji minimalnej w 2017 r."...TO JEST NORMALNY KRAJ? Jak owa kwota może być mniejsza niż najniższa krajowa?! Czego rządzący oczekują...że samorządach za takie pieniądze będą pracować ludzie po studiach, z kursami i często ogromną odpowiedzialnością? I jeszcze pewnie zmotywowani?! Cyrk z urzędników samorządowych.
 
2016-12-02 14:48:29
buban: Przecież tu nie ma żadnej podwyżki. Ta tabelka na nic się nie przekłada. Kpina z urzędników
 
2016-12-02 12:09:14
qa: A gdzie ta podwyżka bo jej nie mogę znaleźć /-(, przy XIV kategorii zaszeregowania nadal stawka poniżej najniższej krajowej. Szok !!! No, ale jak to mówią: syty głodnego nie zrozumie. Hmmm, chociaż z drugiej strony nowy rząd promuje biednych, to może ustawmy się w kolejce po jakąś zapomogę...
 
2016-12-02 12:02:33
Henia: Nie rozumiem, najniższa płaca od 2017 r. to 2000 zł. W tabeli kwota 2000 jest kwotą XVII zaszeregowania. Czyli jest możliwe, że samorządowcy będą zarabiali mniej niż minimalna płaca?
 
2016-12-01 17:45:48
m~: Myślę, że teraz samorządowcy oszaleją ze szczęścia... zwyczajnie brak słów...
 
2016-12-01 16:55:18
Józef: A ja doczytałem, że od 1 marca 2017. Proszę o sprostowanie
 
2016-12-01 16:39:53
Majka: Czyli dalej praca w samorządach tylko dla pasjonatów z bogatych domów,a pensja na "waciki". Wymagane kompetencje i dyspozycyjność odwrotnie proporcjonalne do gaży.
 
2016-12-01 15:44:33
piotrek: kpina z pracowników...
 
2016-12-01 14:48:10
jes: Zabawne, pensja motywuje hahaha
 
2016-12-01 12:24:46
aaa: czyli dalej zarobki w samorządach będą jednocześnie śmieszyć i doprowadzać do łez...
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25