facebook RSS # #

22.04.2018 05:09

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-01-04 17:36       aktualizacja: 2017-01-05 14:34       WIADOMOŚCI
  A A A

Specjalna 13-tka. Komu "trzynastka" przysługuje na specjalnych zasadach?

Specjalna 13-tka. Komu
Fot. Fotolia
Pracownik nabywa prawo do „trzynastki” w wysokości 8,5 proc. rocznego wynagrodzenia po przepracowaniu roku kalendarzowego. Komu świadczenie przysługuje na specjalnych zasadach?

31 marca upływa ustawowy termin wypłaty tzw. trzynastek. Pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości (8,5 proc. rocznego wynagrodzenia) po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. Świadczenie, w proporcjonalnej wysokości, przysługuje już jednak po sześciu miesiącach pracy.

Półroczny staż nie zawsze jest wymagany. Zwolnienie z obowiązku przepracowania co najmniej sześciu miesięcy dotyczy m.in. nowo wybranych wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, ich nowo powołanych zastępców, a także skarbników. Do wyjątkowych przypadków ustawodawca zaliczył również nawiązanie stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego z nauczycielem.

Prawo do trzynastki, bez obowiązku przepracowania faktycznie sześciu miesięcy, przysługuje też pracownikowi, który korzysta z urlopu macierzyńskiego, z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, z urlopu ojcowskiego i z urlopu rodzicielskiego.

To samo dotyczy osób, które przeszły na emeryturę lub np. zostały zwolnione z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. We wszystkich tych przypadkach wysokość „trzynastki” jest proporcjonalna do przepracowanego okresu.

Wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5 proc. sumy wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie.

kic/Serwis Samorządowy PAP

Trzynastka od nowa. Jednolity tekst ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym

 
KOMENTARZE: 5 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-01-09 16:55:32
Ania: A ja mam pytanie, czy do podstawy trzynastki wliczać dodatek stażowy za czas choroby? Bo jeśli dwr jest za czas faktycznie przepracowany to część tego dodatku za czas choroby należy wyłączyć
 
2017-01-05 14:08:45
urzędnik_usc: @ młody_urzędnik
Gwoli ścisłości "trzynastka" to określenie potoczne. Obowiązująca nazwa to "dodatkowe wynagrodzenie roczne" i stanowi ono 8,5% sumy wynagrodzeń miesięcznych z poprzedniego roku. Natomiast jeśli o mnie chodzi, to nie ma problemu - chętnie widziałbym takie wynagrodzenie w postaci dodatku do miesięcznej pensji. Dla mnie nie ma większej różnicy.
 
2017-01-05 09:03:57
Jarosław: Czy pracodawca w swoim zakładowym regulaminie płacowym może ograniczyć liczbę osób, które mają otrzymać "13" a dokładnie chodzi o fakt, czy mogą z "13" zostać wykluczeniu osoby, które przez okres 2 tygodniu nie świadczyły pracy z prawem do wynagrodzenia? U danego pracodawcy przepracowałem w 2016 roku od 01.01 do 30.06.2016 r. i była to ciągłość kilkuletnia.
 
2017-01-05 08:01:02
kadrowa: Czy okres odbywania stażu w Urzędzie Miasta, na podstawie skierowania z urzędu pracy, podlega wliczeniu do okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego?
Dla przykładu: osoba bezrobotna odbywała staż w okresie 10 miesięcy 2016 r. (II-X), następnie została z nią podpisana umowa na czas określony od 1 XII 2016 do 28 II 2017. Czy w opisanym przypadku należałoby wypłacić pracownikowi "13-tkę" za 2016 rok w wysokości proporcjonalnej, tj. za grudzień? Pytanie jest o tyle zasadne, ze spotkałam różne interpretacje prawne.
 
2017-01-05 07:18:52
młody_urzędnik: Miesięcy jest 12, więc niezrozumiałe jest istnienie swego rodzaju "przywilejów" w postaci 13-stki. Jeśli już musi być, to niech będzie doliczana proporcjonalnie do każdego z 12 miesięcy, a nie jako osobna wypłata za... no właśnie, za co? To nieetyczne.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Tel.: (22) 509 22 25
Faks: (22) 509 22 72
pap@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25