facebook RSS # #

08.12.2019 11:14

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-01-14 08:19       aktualizacja: 2017-01-15 18:42       WIADOMOŚCI
  A A A

W sprawie reformy. Publikujemy list minister edukacji do samorządowców

W sprawie reformy. Publikujemy list minister edukacji do samorządowców
Fot. MEN

Minister edukacji narodowej Anna Zalewska zwróciła się do przedstawicieli władz lokalnych w sprawie reformy oświaty. Publikujemy jego treść:


„Szanowni Państwo,


Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast, Starostowie Powiatów, Marszałkowie Województw,


za nami intensywny czas prac nad przygotowaniem projektów ustaw oświatowych dotyczących systemu edukacji. Pragnę serdecznie podziękować za dotychczasową współpracę w projektowaniu rozwiązań wdrażających nowy ustrój szkolny. Dziękuję również za to, że wspólnie troszczymy się o nowy kształt systemu oświaty w Polsce.


Przy wprowadzaniu zmian chcemy być blisko Państwa. Chcemy wspierać proces organizowania oświaty zgodnie z nowym ustrojem szkolnym. Chcemy być partnerem dla jednostek samorządu terytorialnego.


W Ministerstwie Edukacji Narodowej powstał specjalny Zespół do spraw wdrażania reformy edukacji. Jego koordynatorem został Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Członkowie Zespołu to doświadczeni pracownicy ministerstwa, eksperci zajmujący się na co dzień współpracą z samorządem terytorialnym, organizacją oświaty samorządowej, kształceniem ogólnym, a także prowadzeniem prac legislacyjnych i działań informacyjnych. Zadaniem Zespołu jest koordynowanie działań związanych z reformą edukacji, w tym w szczególności wspieranie samorządów, nauczycieli, dyrektorów szkół, rodziców i uczniów w okresie reorganizacji polskiego systemu edukacji.


Równocześnie, we wszystkich województwach działają regionalne zespoły koordynacyjne, powołane przy Kuratoriach Oświaty. Listę koordynatorów do spraw reformy edukacji w poszczególnych województwach wraz z ich danymi kontaktowymi można znaleźć na stronie internetowej ministerstwa oraz w serwisie www.reformaedukacji.men.gov.pl


Dodatkowo do końca marca br. Wojewodowie i Kuratorzy Oświaty będą kontynuowali w swoich regionach spotkania z rodzicami, nauczycielami, dyrektorami szkół i samorządowcami. Spotkania mają formułę otwartą, każdy zainteresowany może wziąć w nich udział. Terminy umieszczane są na bieżąco na stronach internetowych Kuratoriów Oświaty.


Warto podkreślić, że na stronie www.reformaedukacji.men.gov.pl zamieszczamy sukcesywnie materiały informacyjne wspomagające Państwa w kolejnych etapach wdrażania reformy. Na stronie można znaleźć także najważniejsze informacje istotne z punktu widzenia rodzica, ucznia oraz nauczyciela.


Odpowiadając na Państwa prośbę przygotowaliśmy materiały informacyjne dedykowane samorządom, w tym m.in. przykładową uchwałę (tzw. specuchwałę) w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego oraz terminarz działań związanych z wdrażaniem reformy.


Jednocześnie w związku ze zmianami w systemie edukacji przewidzieliśmy w budżecie pieniądze na pokrycie bieżących wydatków związanych z wprowadzaniem reformy. Szacujemy, że w najbliższych dwóch latach koszty zmian wyniosą około 900 mln zł. Zapewniliśmy te środki w subwencji oświatowej. Zagwarantowaliśmy również finansowanie na kolejne lata. Od 2017 r. subwencją oświatową objęliśmy dzieci sześcioletnie w przedszkolach, w kwocie 4 300 zł średnio na dziecko. Łącznie na ten cel z budżetu będzie przekazana kwota 1 mld 430 mln zł. Ponadto na dostosowanie szkół do reformy planujemy corocznie pieniądze dla samorządów z rezerwy 0,4 proc. subwencji oświatowej. W tym roku będzie to około 168 mln zł. Dokonaliśmy waloryzacji wynagrodzeń nauczycieli oraz pokryliśmy jej koszty w kwocie 418 mln zł.


W procesie zmiany ustroju szkolnego istotne jest wsparcie rodziców, dyrektorów szkół i nauczycieli. Dostępność informacji o planowanych przez Państwa przekształceniach gimnazjów i nowych sieciach szkół jest szczególnie ważna z punktu widzenia rodziców planujących ścieżki edukacyjne swoich dzieci.


Podczas wprowadzania zmian w systemie edukacji chcemy być z Państwem – zarówno kierownictwo Ministerstwa Edukacji Narodowej, jak i członkowie Zespołu do spraw wdrażania reformy edukacji oraz Kuratorzy Oświaty i Wojewodowie. Będziemy wspierać każdy samorząd we wprowadzaniu zmian. Będziemy odpowiadali na Państwa pytania, aby rozwiać wszystkie ewentualne wątpliwości.


Jestem przekonana, że zmiany, które rozpoczniemy 1 września 2017 roku będą korzystne dla Państwa lokalnych społeczności, w tym nauczycieli, rodziców i uczniów. Liczę na dalszą współpracę w osiągnięciu celu jakim jest dobra szkoła.


Z wyrazami szacunku


Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej”


Czytaj również: Wzory uchwał ws. sieci szkół


jm/Serwis Samorządowy PAP


TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-01-18 14:08:01
Z. Walczak: Obłuda pani minister przewyższa Himalaje.Teraz mówi: "Chcemy być partnerem dla jednostek samorządu terytorialnego." Jednakże, gdy samorządowcy prosili o rozwagę w sprawie reformy, to spotykali się z niebywałą arogancją, tupetem i kłamstwem.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25