facebook RSS # #

22.11.2019 17:48

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-01-23 17:02       aktualizacja: 2017-01-24 15:20       WIADOMOŚCI
  A A A

Centralizacja VAT. Resort finansów przedstawił nowe wyjaśnienia ws. rozliczeń VAT w samorządach

Centralizacja VAT. Resort finansów przedstawił nowe wyjaśnienia ws. rozliczeń VAT w samorządach
Fot. PAP/R.Pietruszka
Samorządy będą samodzielnie decydować o przekazaniu nadwyżki podatku wynikającej ze scentralizowanej deklaracji VAT do zakładu budżetowego – poinformowało ministerstwo finansów.

Ministerstwo Finansów (w zakładce VAT> Wyjaśnienia i komunikaty) opublikowało odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące centralizacji VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. Resort wyjaśnia w nich m.in. jak powinien być traktowany zwrot VAT-u z urzędu skarbowego w bieżącym roku oraz jak w budżecie jednostek samorządu terytorialnego należy prezentować dochody opodatkowane podatkiem VAT. Poniżej publikujemy pełen tekst.

Centralizacja VAT w samorządach stała się konieczna w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 29 września 2015 roku oraz uchwałą NSA z dnia 26 października 2015 r., w których uznano, iż to gmina może być podatnikiem VAT, a nie jej jednostki czy zakłady budżetowe.

Odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania dotyczące centralizacji VAT w jednostkach samorządu terytorialnego

PYTANIE
W jaki sposób w budżecie jst należy prezentować dochody opodatkowane podatkiem VAT – w kwocie brutto wynikającej ze zrealizowanych płatności przez kontrahentów (tzw. kasowo zrealizowanych i zgodnie z wpływami wynikającymi z wyciągów bankowych), czy w kwocie netto pomniejszonej o podatek VAT należny?

ODPOWIEDŹ
Podatek VAT nie stanowi dochodu jednostek samorządu terytorialnego. W katalogu źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnego, określonym w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, podatek VAT nie występuje jako źródło dochodów tych jednostek. Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podatek VAT jest dochodem budżetu państwa.
W związku z powyższym w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej i jednostki samorządu terytorialnego dochody powinny być ujmowane w kwotach netto (bez podatku VAT).

PYTANIE
Czy zwrot VAT-u z urzędu skarbowego z rozliczeń w bieżącym roku może być traktowany jako dochód jednostki samorządu terytorialnego, czy powinien być traktowany jako zmniejszenie wydatków jednostek?

ODPOWIEDŹ
Obowiązująca ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz rozporządzenia wykonawcze do niej nie regulują wprost możliwości refundacji wydatków jednostki samorządu terytorialnego. Dla państwowych jednostek budżetowych możliwość taką przewiduje par. 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Na podstawie par. 19 tego rozporządzenia uzyskane przez państwowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym natomiast uzyskane przez państwowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu państwa.

W celu ujednolicenia rozliczeń z tytułu zwrotów podatku VAT możliwe jest stosowanie przez jednostki samorządu terytorialnego analogicznych rozwiązań jak dla państwowych jednostek budżetowych, poprzez uregulowanie tej kwestii na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 10 ustawy o finansach publicznych.

Z przepisu tego wynika, że uchwała budżetowa określa między innymi inne postanowienia, których obowiązek zamieszczenia w uchwale budżetowej wynika z postanowień organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Aby zatem jednostki samorządu terytorialnego mogły skorzystać z możliwości wznawiania wydatków budżetowych, niezbędne są w tym zakresie odpowiednie postanowienia organu stanowiącego.

PYTANIE
Przekazanie jednostkom budżetowym nadwyżki VAT-u naliczonego nad należnym – nie zostało przewidziane w ustawie o centralizacji, w związku z tym czy taka praktyka będzie dopuszczalna?

ODPOWIEDŹ
Art. 20 i 21 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego uwzględnia zmiany w przepisach ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych umożliwiające przekazywanie samorządowemu zakładowi budżetowemu z budżetu jednostki samorządu terytorialnego środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług, z tym, że ich wysokość nie może być wyższa niż wynikająca z rozliczenia podatku związanego z tym zakładem.

Środki finansowe otrzymane przez samorządowy zakład budżetowy z budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z tym zakładem w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie zalicza się do przychodów.

Przepisy tej ustawy nie przewidują przekazywania z budżetu jednostki samorządu terytorialnego środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku VAT do jednostek budżetowych. Zwrot różnicy podatku wynikającej ze scentralizowanej deklaracji VAT będzie dokonywany przez urząd skarbowy na rachunek jednostki samorządu terytorialnego, która następnie będzie decydować według swojego uznania o przekazaniu tej nadwyżki do zakładu budżetowego.

PYTANIE
Czy dopuszczalne jest stosowanie w jednostce budżetowej paragrafu 4530 jako wydatku, w przypadku gdy VAT z faktury wydatkowej podlega odliczeniu? Zaplanowany wydatek w takim paragrafie bardzo ułatwiłby rozliczenie VAT naliczonego zwróconego z US w sytuacji, gdy VAT zwrócony księgowany jest jako zmniejszenie wydatków?

ODPOWIEDŹ
Z chwilą wdrożenia centralizacji rozliczeń podatku VAT jednostka samorządu terytorialnego przejmie obowiązki podatnika VAT za swoje jednostki organizacyjne. Jednostka samorządu powinna zatem opracować procedury rozliczeń podatku VAT z jednostkami organizacyjnymi z uwzględnieniem przepisów prawa.

W par. 4530 „Podatek od towarów i usług” jednostka samorządu terytorialnego ujmie wydatki dotyczące zapłaty podatku VAT należnego (kiedy VAT należny jest wyższy od VAT naliczonego).

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wydatki wykazywane będą w kwotach brutto.

Czytaj też: Centralizacja VAT. MF przygotowało broszurę o zasadach centralizacji VAT w JST

Źródło: MF
dap/Serwis Samorządowy PAP
TAGI: FINANSE , PODATKI
 
KOMENTARZE: 5 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-10-10 21:27:36
Skarbnik gminy: Ja w tym roku mam do zwrotu 1,2 mln zł podatku VAT. Od momencie zapłaty za faktury do zwrotu VAT przez urząd skarbowy tj. przez 60 dni mam przekroczony plan na wydatkach. Czy o tym ktoś myśli??? Jak zaksięgować wydatek? może przez konto 240? bez klasyfikacji?
Może ktoś mi podpowie? proszę!
 
2017-05-29 11:16:45
UG: W przypadku nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jak przekazujemy VAT jednostce budżetowej? tak jak wskazuje w cząstkowej deklaracji VAT-7 czyli w groszach, czy zaokrąglamy?
 
2017-02-22 12:50:52
księgowy: http://wartowiedziec.pl/serwis-glowny/aktualnosci/40757-centralizacja-rozliczen-vat-w-jst-dodatkowe-wyjasnienia-resortu-finansow#comment-11
 
2017-02-10 09:32:49
Tomasz Wojtania: …proszę uważnie przeczytać ostatnie pytanie i odpowiedź. Przypominam je:


Czy dopuszczalne jest stosowanie w jednostce budżetowej paragrafu 4530 jako wydatku, w przypadku gdy VAT z faktury wydatkowej podlega odliczeniu? Zaplanowany wydatek w takim paragrafie bardzo ułatwiłby rozliczenie VAT naliczonego zwróconego z US w sytuacji, gdy VAT zwrócony księgowany jest jako zmniejszenie wydatków? Z chwilą wdrożenia centralizacji rozliczeń podatku VAT jednostka samorządu terytorialnego „przejmie” obowiązki podatnika VAT za swoje jednostki organizacyjne. Jednostka samorządu terytorialnego powinna zatem opracować procedury dotyczące rozliczeń podatku VAT z jednostkami organizacyjnymi z uwzględnieniem przepisów prawa.


W § 4530 „Podatek od towarów i usług” jednostka samorządu terytorialnego ujmie wydatki dotyczące zapłaty podatku VAT należnego (kiedy VAT należny jest wyższy od VAT naliczonego).
W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wydatki wykazywane będą w kwotach brutto.


Przecież z pytania tego wynika, że chodzi im o VAT naliczony….a zobowiązaniem nie jest VAT naliczony lecz należny… a chodzi o to, że JST księgują fakturę zakupową np. zakup usług kwota netto i vat naliczony na par 453.

Przecież to wszystko jest na opak…. Bo nie powinni stosować tego paragrafu przy zakupie i VAT naliczonym.

Rozumiecie ludzie...W MF POMYLILI VAT NALICZONY Z NALEŻNYM...

...KOMPROMITACJA !!!!!
 
2017-01-24 10:58:21
Tomasz Wojtania: KTOŚ W MF KOMPLETNIE OSZALAŁ


JEŚLI DOCHODY BUDŻETOWE W JST MAJĄ BYĆ WYKAZYWANE W KWOTACH NETTO, A WYDATKI BUDŻETOWE W KWOTACH BRUTTO.... TO JAKIE SAMORZĄDOM WYJDĄ WYNIKI WYKONANIA ICH BUDŻETÓW ????

PRZECIEŻ BĘDĄ MIAŁY DEFICYTY BUDŻETOWE !!!!

BZDURA TOTALNA I KOMPROMITACJA MF

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25