facebook RSS # #

23.06.2018 21:24

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-02-03 16:10       aktualizacja: 2017-02-05 20:22       WIADOMOŚCI
  A A A

Zarobki do zmiany. Gminy popełniają błędy przy ustalaniu wynagrodzeń

Zarobki do zmiany. Gminy popełniają błędy przy ustalaniu wynagrodzeń
Fot. Fotolia
Błędne ustalenie wynagrodzenie skarbnika czy brak uchwały w sprawie miesięcznej pensji wójta. Jakie błędy popełniają gminy przy ustalaniu zarobków?

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie, która przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Gminy Olszanka (woj. mazowieckie), zaleciła usunięcie nieprawidłowości wynikających z błędów przy ustalaniu wynagrodzeń.

RIO stwierdziła, że wynagrodzenie zasadnicze skarbnika ustalono według 13. kategorii zaszeregowania (2,2 tys. zł), podczas gdy przepisy nie przewidują takiej możliwości. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych pensję zasadniczą skarbnika gminy ustala się bez określania kategorii zaszeregowania.

W przepisach (w tabeli) określono maksymalny poziom wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie powołania, do których należy skarbnik gminy. W zależności od wielkości samorządu pułap ten waha się od 4,8 tys. zł do 6 tys. zł. Np. maksymalny poziom pensji zasadniczej skarbnika, który pracuje w urzędzie gminy liczącej od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców, wynosi 5,2 tys. zł.

Zastrzeżenia RIO wzbudził również brak nowej uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia wójta w związku z rozpoczęciem przez niego kolejnej kadencji. RIO zawnioskowała, aby pensję wójta na okres nowej kadencji ustalać poprzez podjęcie nowej uchwały. Powołano się przy tym na przepisy Kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych.

Kontrola regionalnej izby obrachunkowej wykazała ponadto, że przy ustalaniu wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tzw. trzynastki, dla podinspektora ds. księgowości uwzględniono nieobecności w pracy z tytułu opieki nad dzieckiem i urlopu okolicznościowego pracownika.

Tymczasem w myśl przywołanych przez RIO przepisów wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5 proc. sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje tzw. trzynastka.

Uwzględnia się przy tym wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

Natomiast zgodnie z generalną zasadą podstawą wyliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego jest wynagrodzenie za czas efektywnie przepracowany. Według orzecznictwa sądowego określenie „przepracowanie", o którym mowa w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, oznacza faktyczne wykonywanie pracy. Wyjątki od zasady wynikają z ustawy - są nimi np. urlop wychowawczy i macierzyński.

Błędne naliczanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego zarzucała gminom również Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku.

Więcej:

Błędy w trzynastkach. Dodatkowe wynagrodzenie roczne - zasady

Jak obliczyć wysokość nagrody jubileuszowej?


Trzynastka. Czy uzglęniać dodatek specjalny?kic/Serwis Samorządowy PAP

TAGI: PRAWO
 
KOMENTARZE: 3 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-02-06 10:06:58
OldestWoman: Jeżeli istnieje uchwała w sprawie wynagrodzenia wójta (a nie wójta Kowalskiego), to taka uchwała obowiązuje każdego wójta, również tego nowo wybranego. Gdyby tak nie było, to po każdych wyborach wszystkie uchwały rady, której kadencja wygasła, musiałyby pójść do kosza, np. w sprawie podatków lokalnych, czy opłaty śmieciowej. Chyba istnieje ciągłość władzy?
 
2017-02-06 08:26:59
JCH: Czy Skarbnik może otrzymać i kiedy dodatek specjalny?
 
2017-02-06 08:23:25
skarbnik: Czy Skarbnik ma prawo otrzymywać dodatek specjalny taki jaki jest w przypadku wójta?
3021848

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25