facebook RSS # #

21.06.2018 16:32

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-02-16 16:38       aktualizacja: 2017-02-16 17:28       WIADOMOŚCI
  A A A

Podstawa trzynastki. RIO: chodzi o wypłacone środki, nie należne

Podstawa trzynastki. RIO: chodzi o wypłacone środki, nie należne
Fot. Fotolia
Podstawę obliczenia tzw. trzynastki stanowią środki pieniężne wypłacone pracownikowi, a nie należne mu za dany rok kalendarzowy.

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku wpłynęło pytanie o metodologię naliczania dodatkowego wynagrodzenia rocznego. W ocenie RIO punktem odniesienia przy ustalaniu tzw. trzynastki powinno być wynagrodzenie za pracę otrzymane przez pracownika w ciągu danego roku kalendarzowego, a nie wynagrodzenie należne za dany rok kalendarzowy.

Zgodnie z przywołanymi przez izbę przepisami o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym „trzynastkę” ustala się w wysokości 8,5 proc. sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie. Uwzględnia się przy tym wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy.

Według RIO, gdyby zamiarem ustawodawcy było objęcie podstawą środków należnych za dany rok, zapewne posłużyłby się w przepisach sformułowaniem „wynagrodzenie przysługujące za dany rok”.

W swoim stanowisku Izba powołała się na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt I OSK 1693/15), który podkreślił, że pierwszeństwo przy interpretacji przepisów ma wykładnia językowa, gramatyczna. „Jeżeli zaakceptowanie jej pozwala na zrozumienie przepisu należy się do niej ograniczyć bez konieczności sięgania do wykładni systemowej czy celowościowej. Posłużenie się tymi wykładniami jest konieczne tylko wówczas, jeżeli wykładnia gramatyczna prowadziłaby do wniosków absurdalnych, nie dających się zaakceptować, czy powodowałaby w rezultacie naruszenie prawa” - czytamy w orzeczeniu.

kic/Serwis Samorządowy PAP

Czytaj również:

Trzynastka od nowa. Jednolity tekst ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym

Specjalna 13-tka. Komu "trzynastka" przysługuje na specjalnych zasadach?

Trzynastki pod nóż. Przewidziano okoliczności, w których pracownik zostaje bez "13"
TAGI: PRAWO
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25