facebook RSS # #

21.05.2018 02:55

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-02-16 14:42       aktualizacja: 2017-02-16 14:52       WIADOMOŚCI
  A A A

Cięcia w WFOŚiGW. Nowa ustawa POŚ zmniejszy koszty funkcjonowania funduszy ochrony środowiska

Cięcia w WFOŚiGW. Nowa ustawa POŚ zmniejszy koszty funkcjonowania funduszy ochrony środowiska
Fot. NFOŚiGW
Prawie 9 mln zł rocznie uda się zaoszczędzić na zmniejszeniu składu organów WFOŚiGW. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na walkę z niską emisją - poinformował wiceminister środowiska Mariusz Gajda.

Wiceminister środowiska Mariusz Gajda w odpowiedzi na poselską interpelację, odniósł się do zarzutów w sprawie pospiesznego procedowania projektu ustawy zmieniającej zasady powoływania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz braku konsultacji projektu z marszałkami województw.

Gajda przypomniał, że celem poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska jest zmniejszenie kosztów funkcjonowania organów WFOŚiGW, tj. rad nadzorczych i zarządów, a także uproszczenie i przyspieszenie procedur powoływania członków rad nadzorczych WFOŚiGW.

Obecnie siedmioosobowe rady nadzorcze WFOŚiGW wybierają sejmiki wojewódzkie (w ich skład wchodzą przedstawiciele regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, regionalnych rad ochrony przyrody, sejmikowych komisji środowiska, dyrektorzy odpowiednich wydziałów urzędów marszałkowskich, przedstawiciele organizacji ekologicznych, przedstawiciele samorządów gospodarczych oraz przewodniczący rad wyznaczeni przez ministra środowiska); rady nadzorcze następnie powołują trzyosobowe zarządy.

Według projektowanych zmian rady nadzorcze liczyłyby pięć osób, z których cztery wyznaczałyby NFOŚiGW, minister i wojewodowie, a jedynym przedstawicielem samorządu pozostawałby wiceprzewodniczący rady. Zarządy wojewódzkich funduszy miałyby być dwuosobowe. Mandaty dotychczasowych rad miałyby wygasać z dniem wejścia w życie znowelizowanej ustawy - 14 dni od jej ogłoszenia. W ciągu kolejnych 14 dni rada nadzorcza funduszu miałaby kierować wnioski do zarządu województwa o powołanie członków zarządu funduszu.

Jak napisano w uzasadnieniu poselskiego projektu, jego celem jest zmniejszenie kosztów funkcjonowania organów NFOŚiGW oraz WFOŚiGW, uproszczenie i przyspieszenie procedur powoływania ich członków, a w efekcie usprawnienie ich pracy

Aktualnie w skład zarządów 16 wojewódzkich funduszy wchodzi 54 członków, w tym 16 osób na stanowisku prezesa oraz 38 osób na stanowiskach zastępcy prezesa. W większości przypadków zarządy wojewódzkich funduszy liczą 3 albo 4 członków, przy czym są takie wojewódzkie fundusze, w których liczba członków zarządu wynosi 5 osób.

Jak szacuje resort środowiska, projektowana zmiana POŚ polegająca na ograniczeniu składu zarządów do nie więcej niż 2 osób, pozwoliłaby - przy założeniu, że średnie wynagrodzenia członków zarządów WFOŚiGW nie ulegają zmianie oraz w zależności od liczebności zarządów powołanych na nowych zasadach - uzyskać oszczędności z tytułu wynagrodzeń członków zarządów w przedziale od ok. 4,3 mln zł do ok. 7,4 mln zł rocznie.

Ponadto w projekcie ustawy przewiduje się ograniczenie liczby członków rad nadzorczych WFOŚiGW z 7 do 5 osób, co wg danych resortu środowiska przyniosłoby dodatkowe oszczędności w wysokości ok. 1,2 mln zł w ciągu roku.

„Łączna kwota oszczędności wynikających z proponowanego w projekcie ustawy zmniejszenia obsady organów WFOŚiGW mogłaby więc wynieść w przedziale od ok. 5,5 mln zł do ok. 8,6 mln zł rocznie. Przy uwzględnieniu pozostałych kosztów, np. dodatkowych składników wynagrodzenia, w tym przyznawanych nagród, oszczędności te mogą być wyższe" - zaznaczył Gajda. Dodał przy tym, że zaoszczędzone środki zwiększą kwotę środków wojewódzkich funduszy dostępnych na realizację ich ustawowych zadań, w tym np. na dofinansowywanie w gospodarstwach domowych działań służących ograniczaniu tzw. niskiej emisji, a tym samym ochronie powietrza.

Według wiceszefa MŚ projektowane zmiany umożliwią efektywniejszą działalność wojewódzkich funduszy, przy czym cele, przedmiot i zakres tej działalności pozostają niezmienione.

Wiceminister odniósł się też do trybu procedowania projektu. Zaznaczył, że z racji, że jest to przedłożenie poselskie, nie podlega on uzgodnieniom i konsultacjom w trybie właściwym dla projektów przygotowywanych przez Radę Ministrów, za których przeprowadzenie odpowiadałby Minister Środowiska.

„Projekt jest jednak publicznie dostępny, co umożliwia wszystkim zainteresowanym podmiotom, w tym reprezentantom jednostek samorządu terytorialnego, zapoznanie się z proponowanymi zmianami, a tym samym wypowiedzenie się w ich sprawie oraz przedstawienie swojej opinii zarówno członkom Rządu, jak i parlamentarzystom" - podkreślił Gajda.

Projekt jest krytykowany przez środowiska samorządowe. Negatywną opinię wyraził m.in. zarząd woj. śląskiego. Zdaniem samorządowców regulacja zniszczy system wsparcia działań na rzecz ochrony środowiska realizowanych m.in. przez samorządy, przedsiębiorców i organizacje pozarządowe, a realizowane przez wojewódzkie fundusze zadania okażą się nieefektywne i niemożliwe do zrealizowania.

Marszałkowie zwrócili też uwagę, że proponowane rozwiązania doprowadzą do centralizacji struktur funduszy i całkowitego ich podporzadkowania administracji rządowej.       

Pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska odbyło się 26 stycznia 2017 r. Projekt został skierowany do dalszych prac w sejmowej Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

mp/Serwis Samorządowy PAP

 
KOMENTARZE: 2 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-02-20 08:32:46
Ewa: Przejęcie kolejnych instytucji - tym razem samorządowych. Samorządy stracą wpływ na politykę realizowaną przez wojewódzkie fundusze, bo będą sterowane centralnie, obsadzane swoimi. Już nie będą realizować celów, które w danym województwie są najbardziej palące, ale te narzucone przez jedynie słuszną linię partii.
 
2017-02-17 12:17:24
dziara: I tak największą parodią są rady nadzorcze spółek miejskich czy gminnych. Nadzór spokojnie mogliby pełnić radni odpowiednich rad miejskich czy gminnych, oczywiście w ramach diety radnego (może odrobinę zwiększonej z tytułu poszerzonego zakresu prac; odrobinę a nie zaraz nalewka z całej michy). Natomiast powoływanie nic nierobiącego ciała niby to nadzorującego, to totalny przekręt. W skali całego kraju ilu to nierobów pasie się pieniędzmi podatnika.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Tel.: (22) 509 22 25
Faks: (22) 509 22 72
pap@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25