facebook RSS # #

19.06.2018 04:47

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-02-17 14:41       aktualizacja: 2017-02-17 16:24       WIADOMOŚCI
  A A A

Celowość i ekonomia. Samodzielność JST a ograniczenia w zaciąganiu zobowiązań interesują Państwa najbardziej

Celowość i ekonomia. Samodzielność JST a ograniczenia w zaciąganiu zobowiązań interesują Państwa najbardziej
Fot. Fotolia
Zasada celowości i oszczędności wydatkowania środków publicznych, samodzielność JST a ograniczenia w zaciąganiu zobowiązań oraz WPF – to według Państwa najciekawsze tematy Samorządowej Akademii Finansów.

Trwa piąta już edycja SAF. Jak zawsze, na początek zapytaliśmy jej uczestników, co sądzą o szkoleniu i doborze tematyki.

Czy Pani/Pana zdaniem to dobrze, że projekt jest kontynuowany? Na tak postawione pytanie pozytywnie odpowiedziało aż 95 proc. respondentów, w tym 86 proc. wybrało odpowiedź „zdecydowanie tak” (9 proc. „raczej tak”).

Za najbardziej interesujące tematy badani uznali trzy wykłady: „Zasada celowości i oszczędności wydatkowania środków publicznych w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych i innych ustaw”, „Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego a ograniczenia w zaciąganiu zobowiązań” oraz „Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument prowadzeniem prowadzenia zrównoważonej gospodarki finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego”. Każde z tych zagadnień zostało określone jako „bardzo interesujące” lub „raczej interesujące” w sumie przez 93 proc. ankietowanych.

Na kolejnych miejscach pod względem Państwa zainteresowania znalazły się wykłady: „Uchwały organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawach gospodarki finansowej”,
„Dotacje celowe z budżetu JST jako wyjątek od zasady bezpośredniego finansowania zadań” oraz „Zwrot dotacji do budżetu jednostek samorządu terytorialnego jako dochód budżetu”. Zostały one pozytywnie ocenione przez 92 proc. uczestników ankiety, przy czym wykład o dotacjach celowych jest rekordzistą pod względem „zdecydowanie zainteresowanych” (niemal 72 proc.).

Nieco mniej głosów (90 proc.) uzyskał wykład „Niedopuszczalne prawnie próby obchodzenia przez jednostki samorządu terytorialnego wskaźnika zadłużenia”. Z kolei „Planowanie i aktualizacja wydatków budżetu JST na dotacje oświatowe” – to zagadnienie „bardzo interesujące” lub „raczej interesujące” dla 87 proc. osób, które wzięły udział w naszej sondzie; „Planowanie zamówień publicznych jako instrument efektywnego zarządzania wydatkami lokalnymi” – jest ciekawe dla 85 procent.

Wykład „Wybór formy realizacji zadań komunalnych a prowadzenie zrównoważonej gospodarki finansowej” będzie interesujący dla 84 proc. uczestników SAF, a „Rola i zadania komisji rewizyjnej w procedurze udzielania absolutorium z wykonania budżetu” dla 80 proc.

Jak na razie, wykład pt. „Społeczne zamówienia publiczne narzędziem realizacji racjonalnych inwestycji komunalnych” uznali Państwo za najmniej ciekawy. Niemniej został on uznany za interesujący aż przez trzy czwarte osób wypełniających ankietę.

W ankiecie na temat SAF wzięło udział 115 respondentów. Tak kształtują się opinie uczestników SAF na początku trwania projektu. Ale o zdanie zapytamy również na koniec realizacji szkoleń.

Projekt jest realizowany przez PAP we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim za pośrednictwem platformy www.saf.ews21.pl w okresie od 1 grudnia 2016 do 30 sierpnia 2017 r.

TAGI: FINANSE
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25