facebook RSS # #

22.11.2019 18:02

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-02-22 11:54       aktualizacja: 2017-02-23 02:12       WIADOMOŚCI
  A A A

Know-how skarbnika. Jakie kompetencje trzeba mieć by zostać głównym księgowym w samorządzie

Know-how skarbnika. Jakie kompetencje trzeba mieć by zostać głównym księgowym w samorządzie
Fot. Fotolia
Na stanowisku skarbnika może być zatrudniona jedynie osoba, która posiada kwalifikacje określone w ustawie o finansach publicznych.

Przepisy ustawy o finansach publicznych dotyczące głównego księgowego stosuje się m.in. do skarbnika (głównego księgowego budżetu jednostki samorządu terytorialnego). Wymagania wobec osoby ubiegającej się o stanowisko głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych wymieniono w art. 54 ust. 2 ustawy.

Skarbnik powinien m.in. spełniać jeden z czterech warunków wymienionych w p. 5 przepisu. Pierwszy z nich to ukończenie: ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej trzyletniej praktyki w księgowości.

Kolejny wariant zakłada ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej sześcioletniej praktyki w księgowości. Trzecia opcja dotyczy osób figurujących w rejestrze biegłych rewidentów. Ostatnia z możliwości wymaga posiadania świadectwa albo certyfikatu księgowego uprawniających do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Obowiązek legitymowania się kwalifikacjami zawodowymi wymaganymi do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku nakłada na pracowników samorządowych zatrudnianych na podstawie wyboru lub powołania (w tym również skarbnika) również ustawa o pracownikach samorządowych.

Osoby pełniące funkcję głównego księgowego mogły uzupełnić wymogi dotyczące wykształcenia i praktyki w księgowości przez okres trzech lat od momentu wejścia w życie ustawy o finansach publicznych z lipca 2001 r.

kic/Serwis Samorządowy PAP
TAGI:
 
KOMENTARZE: 4 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-10-15 12:58:19
Maniek: A ja mam takie pytanie. W maju 2014 roku zostały wprowadzone pewne zmiany dotyczące wydawania zaświadczeń i certyfikatów księgowego uprawniających do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych w wyniku czego aby posiadać taką zdolność wymagane są do spełnienia dwa warunki :
? posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie była karana za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe ani za czyn określony w rozdziale 9 uor, oraz

? posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Czy w takim razie skarbnikiem gminy może zostać osoba posiadająca taką zdolność na podstawie powyższych warunków ?? Czy wystarczy niekaralność i ubezpieczenie?? Czy to zgodne z przepisami ??
 
2017-02-23 10:37:59
skarbnik: Wszędzie są ludzie nie nadający się do pracy, mimo posiadania odpowiednich "papierów", ale czy na tej podstawie można wyciągnąć jakiś sensowny wniosek.
 
2017-02-23 08:59:30
urząd: u nas skarbnik podsuwa szefowi do podpisu nierzetelnie sporządzone sprawozdania, a jak wychodzi to podczas kontroli, to mu mówi, że on też odpowiada, bo je podpisał
 
2017-02-22 21:40:15
$: W naszej gminie zatrudniony jest skarbnik, który zarabia ponad 10 tys. zł, choć totalnie nie "ogarnia" finansów-skupia się na wykonaniu wydatków (potrafi każdą złotówkę 3x oglądnąć, zanim ją wyda), ale nie widzi, że grube pieniądze nie wpływają do gminy i powstają duże straty, choć sporządza sprawozdania z wykonania dochodów i z zobowiązań (nie sprawuje żadnego nadzoru, kontroli). Zewnętrznym kontrolom ze swojej nieudolności i zaniedbań najpierw pokrętnie tłumaczył się, że nie wiedział nic o zaniedbaniach (choć sporządzał z nich sprawozdania), a gdy zmieniła się władza, która na niczym się nie zna i można wcisnąć jej każdy kit, i po raz kolejny kontrola stwierdziła te same zaniedbania, to by utrzymać się na stołu, znalazł sobie kozłów ofiarnych, na których przerzucił swoje zaniedbania, bezczynność-najpierw mobbingował podległych mu pracowników, po czym przerzucił na nich swoje winy, doprowadzając do ich zwolnienia-pomimo, że zewnętrzne organy wprost napisały, że za wieloletnie zaniedbania i straty odpowiada skarbnik. Nowa nieświadoma niczego władza mu zaufała, a ten tak naprawdę "ciągnie ją w dół", po czym im wmówi, że "siedzą w tym razem".
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25