facebook RSS # #

23.06.2018 21:32

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-03-01 13:37       aktualizacja: 2017-03-01 13:39       WIADOMOŚCI
  A A A

Spójna przyszłość. Unijni samorządowcy omówią perspektywy polityki spójności

Spójna przyszłość. Unijni samorządowcy omówią perspektywy polityki spójności
Fot. KR
Przyszłość polityki spójności będzie tematem spotkania unijnych samorządowców, które odbędzie się w dniach 2-3 marca w Warszawie.

Podczas posiedzenia wyjazdowego Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE Europejskiego Komitetu Regionów (KR) oraz odbywającego się równolegle posiedzenia ministrów ds. polityki spójności Grupy Wyszehradzkiej (V4) omówione zostaną propozycje dotyczące kształtu polityki spójności na lata 2020+.

Członkowie KR i ministrowie V4 wezmą także udział w debacie z udziałem komisarz UE ds. polityki regionalnej i miejskiej Coriną Cre?u, poświęconej roli polityki spójności w kontekście bieżących prac na rzecz zreformowania UE.
Dyskusja dotyczyć będzie również skuteczniejszego proceduralnie wykorzystywania funduszy strukturalnych UE oraz sposobów integracji inwestycji europejskich, krajowych i lokalnych zapewniających trwały wzrost gospodarczy, który będzie sprzyjał włączeniu społecznemu i zatrudnieniu w państwach członkowskich.

Grupa Wyszehradzka jest nieformalną formą współpracy czterech państw Środkowej Europy – Polski, Czech, Słowacji i Węgier, które łączy sąsiedztwo, podobne uwarunkowania geopolityczne, wspólna historia, tradycja, kultura oraz wartości. Ideą utworzenia Grupy była intensyfikacja współpracy w zakresie budowy demokratycznych struktur państwowych oraz wolnorynkowej gospodarki, a w dalszej perspektywie uczestnictwo w procesie integracji europejskiej.

Europejski Komitet Regionów jest organem doradczym, zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych ze wszystkich 28 państw członkowskich UE. Został utworzony w 1994 r. w następstwie podpisania Traktatu z Maastricht w Holandii, decyzją 12 przywódców ówczesnej Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Misją KR jest „włączenie samorządów regionalnych i lokalnych w proces decyzyjny UE”.

Polityka spójności UE jest głównym narzędziem inwestycyjnym UE, na które do 2020 r. przeznaczono ponad 450 mld EUR. Jej celem jest zmniejszenie nierówności, wsparcie wzrostu i konkurencyjności, a także promowanie oddolnych innowacji.

dap/Serwis Samorządowy PAP
TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25